İŞTE ATATÜRK

İŞTE ATATÜRK
Allah Kuran’da: “Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve gönlün hepsi bundan sorumlu tutulacaktır.” (17/İSRA/36) buyurmuştur. Atatürk de: “Türk Kuran'ın arkasında koşuyor; fakat onun ne dediğini anlamıyor, içinde neler var bilmiyor ve bilmeden tapınıyor. Benim maksadım; arkasında koştuğu kitapta neler olduğunu Türk anlasın” (Osman Ergin, Türk Maarif Tarihi 1-5, 1977 /A. Gürtaş, s. 41) demektedir.- "İŞTE ATATÜRK" PORTALINA GİRMEK İSTEDİĞİNİZDE YUKARIDAKİ RESMİ TIKLAYINIZ.

SÜNNETULLAH
31 Ocak 2016 Pazar

KUR’AN’I KİM VE NASIL ÖĞRETİR?
KUR’AN’ DAKİ BEYYİNELERİ (KESİN DELİLLER) İLE
KENDİSİNDEN BAŞKA İLAH OLMAYAN ALLAH’IN
İNSANA ÖĞRETMESİNDE SÜNNETULLAHALLAH NASIL ÖĞRETİR?


1. Allah’ın öğretmesi,  Sünnetullah’ tır;  Kesintisiz devamlı bir süreçtir.

“Göklerde ve yerde kim varsa O'ndan ister. O, her an yeni bir iş ve oluştadır.” (55 / Rahman  / 29”)


2. Nebi veya resul olsun veya olmasın, İnansın veya inanmasın, her insana da öğreten Allah’tır.

 “Yemin olsun ki, insanı biz yarattık. Nefsinin ona neler fısıldadığını da biz biliriz. Biz ona, şah damarından daha yakınız.“ (50 / Kaf / 16)

TIKLAYINIZ

14 Şubat 2016 Pazar

İMAN VE NASİPBu (Kur’an), bir öğüt verici, düşündürücüdür. Dileyen, Rabbine doğru, bir yol edinir.” 73. sure (MÜZZEMMİL) 19. ayetİMAN, KİŞİSEL SEÇİM VE TERCİHİNE BAĞLI OLARAK DİLEYENLERİN NASİBİDİR.

Nasip nedir?

Nasip: (sözlükte birinin payına düşen / bir kimsenin elde edebildiği, sahip olabildiği / kısmet, talih, baht, kazanç denilen şey,)  herkesin / insanların kendi seçim ve tercihinin eyleme dönüşmesinin bir sonucu olarak, Allah’ın dilemesiyle kendine dönen, iyi veya kötü “kazanım” larıdır.

 İnsan için, çabası karşılığında, nasibinden ötesi ( fazlası / eksiği) yoktur.

Çünkü:

Gerçek şu ki, insan için çalışıp didindiğinden başkası yokturVe onun çalışıp didinmesi yakında görülecektirSonra karşılığı kendisine hiç eksiksiz verilecektir53. sure (NECM)39- 41. ayet

Çünkü:

Korunup sakınanları Allah, kendi başarıları yüzünden kurtarır. Ne kötülük dokunur onlara ne de kederlenirler. Allah Haalik'tir, her şeyin yaratıcısıdır. Her şey üzerine vekil olan da O'dur39. sure (ZÜMER) 61-62. ayet
Ve:

 Kim güzel bir işe aracı olursa ondan ona bir pay vardır. Kim kötü bir şeye aracı olursa ondan da ona bir pay vardır. Allah her şeye, herkese gıda ulaştırır, Mukît'tir. 4. sure (NİSA) 85. ayet İnsan, kişisel seçim ve tercihiyle inancını; inancına bağlı dilemesiyle de nasibini belirler.

Allah, seçim ve tercihi size bırakmıştır.

Çünkü:

TIKLAYINIZ

21 Mart 2016 Pazartesi

KUR’AN’DA SÜNNETULLAH

A.                SÜNNETULLAH’A GİRİŞ


1.                Kuran,  korunup sakınanlar için, kuşku, çelişki ve tutarsızlığın olmadığı bir kılavuzdur:


“İşte sana o Kitap!  Kuşku, çelişme, tutarsızlık yok onda. Bir kılavuzdur o, korunup sakınanlar için.” (2 / Bakara / 2)

2.                Din koyucusu da ve “Kitap”ın koruyucusu da Allah’tır:


Hiç kuşkusuz, o zikiri / Kur'an'ı biz indirdik, biz; her hal ve şartta onu muhakkak koruyacak olan da biziz.” (15 / Hicr /9)

3.                Kuran’ın bildirdiğine göre, Allah katındaki tek Din İslam’dır:


Allah katında din İslam'dır / barış ve esenlik için Allah'a teslim olmaktırKitap verilmiş olanlar, kendilerine ilim geldikten sonra, aralarındaki kıskançlık/ doymazlık/ azgınlık/ denge noktasından sapma/yalancılık/zulüm/kibir/zinakârlık yüzünden ihtilafa düştü. Kim Allah' ın ayetlerine nankörlük ederse, Allah, hesabı çabucak görecektir.”  (3 / Ali İmran / 19)

4.                Kuran’daki “İslam “ dinini kabul edenler gibi,  Özü “Tevhid” esaslı önceki semavi dinleri kabul edip, uyan kişilerin hepsi de Müslüman’dır:


TIKLAYINIZ22 Mart 2016 Salı


YARATMA VE YÖNETMEDE SÜNNETULLAH-1 

SÜNNETULLAH İLE YARATICI VE YARATILIŞTA SÜNNETULLAH:
A.     SÜNNETULLAH (ALLAH'IN YOL VE YASASI):

B.      YARATICI VE YARATILIŞTA SÜNNETULLAH:

1.       Allah her şeyin yaratıcısıdır:

a)         Allah, Her Şeyi Yaratan, Donatan ve En İyi Bilendir:

b)         Allah, Alemlerin Rabbidir, Göklerin ve Yerin ve Bu İkisi Arasındakilerin Yaratıcısıdır. Mülk ve Yönetim O'nundur:

c)         Allah, Tüm İnsanların da Yaratıcısı ve Rabbidir, Dönüş Allah’adır:

d)         Allah, İnsanların Aslını Topraktan / Çamurdan ve Bir Tek Canlıdan (Kendi Ruhundan Üfleyerek) En Güzel Bir Biçimde Yaratmıştır. (Beden, Toprak ve Sudan; Can / Ruh, Allah’tan):

e)         Allah Gökleri ve Yeri Hak Olarak Yaratmıştır. İş ve Oluşu Çekip Çeviren, Olayları Yaratan da Allah' tır. Yarattıklarında Ayetler (Deliller  / İbretler) Vardır:

2.       Yaratılışta Sünnetullah:

a)         Allah Her Şeyi Tam, Mükemmel Yaratmıştır:
b)         Allah Yaratmayı Başlatan ve Tekrar Edendir:
c)         Allah Her Şeyi İlk Yaratmıştır:
d)         Allah Her Şeyi Yoktan Yaratmıştır:
e)         Allah Her Şeyi Sudan Yaratmıştır:
f)          Allah’ın Arşı da Su Üstünde idi:
g)         Allah Gökleri ve Yeri Altı Günde (Evrede) Yaratmıştır:
h)         Allah’ın Yaratışı Hassas Ölçü Dâhilindedir:
i)          Allah İçin Yaratılış Kolaydır:
j)          Allah Hiç Yorulmadan Yaratmıştır:
k)         Allah İçin Tüm İnsanların Yaratılışı, Tek Bir İnsanın Yaratılışı Gibidir:
l)          Allah Tüm Yaratıklardan Haberdardır:
m)        Allah İçin Yaratılış, Yenileriyle Değiştirilebilir:
n)         Allah, Daha Nice Bilmediklerinizi Yaratmıştır:
o)         Allah’ın Yarattıklarının Şerri; Şeytanlaşan Yaratıklar:
p)         Allah Yaratılışa Şahit Tutmamıştır:
q)         Allah’ın Yaratışında Büyük Patlama (Big Bang Teorisi):

TIKLAYINIZ


23 Mart 2016 Çarşamba


VARLIĞIN YÖNETİMİ (MÜLK) DE SÜNNETULLAH:


YARATMA VE YÖNETMEDE SÜNNETULLAH-2


A.     EGEMENLİK, HÜKÜM ALLAH'INDIR:

1.       Her Alemde Mutlak Yönetim ve Egemenlik, Allah’ındır:
2.       Hüküm Yalnız Allah’ındır:
3.       Allah Hükmüne Kimseyi Ortak Etmez:

B.      EMİR ALLAH'INDIR:

1.       Emri Bir Tektir, Göz Açıp Yumma Gibidir:
2.       Emrinden Bir Ruh Vahyetti:
3.       Şöyle Söz Aldı ve Buyurdu:
4.     Korunup Sakınma, Takva İçin Emirleri:

C.      TÜM VARLIKLAR ALLAH'A TESLİM OLMUŞTUR:

1.       Allah’a Secde Eder:
2.       Allah’a Boyun Eğer:
3.       Allah’ı Tespih Eder (Müsebbihat):

D.     PUTLAR HİÇ BİR ŞEY YARATAMAZ: 

1.       Kendileri Yaratılmıştır:
2.       Gösterin Neyi Yarattılar:


TIKLAYINIZ


24 Mart 2016 Perşembe


KADER / TAKDİR VE DEĞİŞTİRME DE SÜNNETULLAH:


YARATMA VE YÖNETMEDE SÜNNETULLAH-3


A.     KADER VE KAZA NEDİR?

1.       Genel:
2.       Kadere İman.
3.       Kader ve Kazayı Doğru Anlamak.
4.       Hür İrade / Cüz-i İrade.

B.      KADER (İLAHİ TAKDİR), ALLAH’TANDIR:

C.      ALLAH İRADESİNİ / SÖZÜNÜ SİZ KENDİNİZİ DEĞİŞTİRMEDİKÇE DEĞİŞTİRMEZ

D.     ALLAH'IN SÖZÜ / İRADESİ KADER'DİR, DEĞİŞMEZ, DEĞİŞTİRİLEMEZ:

E.      AHİRETTEN GERİ DÖNÜŞ DE YOKTUR; DEĞİŞEBİLME / DEĞİŞTİRME DE YOKTUR:

F.      ALLAH'IN SÖZÜ/VAADİ HAKTIR / KESİN GERÇEKTİR, MUTLAK DOĞRUDUR:

G.     ALLAH SÖZÜNE / VAADİNE ASLA TERS DÜŞMEZ, SÖZÜNDEN ASLA DÖNMEZ:

TIKLAYINIZ

25 Mart 2016 Cuma


İNANÇ, TUTUM VE DAVRANIŞA GÖRE SÜNNETULLAH

YARATMA VE YÖNETMEDE SÜNNETULLAH-4


IV.     İNANÇ, TUTUM VE DAVRANIŞA GÖRE KEDER, KORKU / TASA / ÜZÜNTÜ ile  KURTULUŞ,  ZAFER (BAŞARI) DA SÜNNETULLAH:

A.      KEDER, İNSANIN SEÇİM VE TERCİHİNE GÖRE ALLAH'TANDIR:

B.       KEDER, GEÇİCİDİR – SINAVDIR / DENEMEDİR:

C.       İMANLI SALİH AMEL SAHİPLERİNE SONUÇTA KORKU / KEDER / TASA YOKTUR. (KORKU, YOK, TASALANMAYACAK ONLAR):

D.      ALLAH'IN RAHMETİNDEN ÜMİT KESİLMEZ. (KEDERİ VEREN ALLAH, İNSAN SEÇİM VE TERCİHİNİ DÜZELTTİĞİNDE, KEDERİ GİDERİR GÜZELLİK VE MUTLULUK VERİR):

E.       İNANÇ, TUTUM VE DAVRANIŞA GÖRE KURTULUŞ,  ZAFER (BAŞARI) DA SÜNNETULLAH:

TIKLAYINIZ​*****31 Mart 2016 Perşembe


İNSANIN İMAN VEYA KÜFRÜ SEÇİM VE TERCİHİNDE VE BU SEÇİM VE TERCİHİNE GÖRE İNSAN DAVRANIŞLARININ OLUŞMASINDA SÜNNETULLAH:


İNSANDA İNANÇ VE DAVRANIŞLARIN OLUŞMASINDA SÜNNETULLAH - 1


A.      İNSANDA İNANÇ (İMAN VEYA KÜFRÜN) VE DAVRANIŞLARIN (AMELLERİN) OLUŞMASINDA SÜNNETULLAH:

1.       İnsanın İman veya Küfrü Seçim ve Tercihinde;  İnsanın Kendinden Kaynaklanan Etkenler ile İnsanın Davranış Özgürlüğü ve Sorumluluğundaki  Sünnetullah:

a)         Kavram olarak, Din, İnsanın İki Temel Tercihi: İman ve Küfür, İman ve Küfrü Doğuran Etkenler, İnsanın Kendinden Kaynaklanan Etkenler:

b)         Kavram Olarak, Ahlak, İnsan Davranışının Oluşması, İnsanın Davranış Özgürlüğü ve Sorumluluğu:

c)          Allah'ın lütfu müstesna insanın öz kazancından başkası yoktur: (İnsanın özgür seçme ve tercihi ile kesbettiği / yaptığı iş / eylem / ameline göre karşılığını Allah yaratır ve hem dünyada hem de ahirette tam olarak verir.)

d)         Allah hiçbir benliğe yaradılış kapasitesinin /gücünün üstünde ve verdiği şey dışında bir yük / sorumluluk yüklemez.(Gücün yetmediğinde sorumluluk yoktur):

e)         Yaptıkları süslü gösterilenler, kalpleri mühürlenenler, sağır/dilsiz ve körler:

(1)       Yaptıkları süslü, güzel / doğru gösterilenler: (Arzularına uyup küfre sapanlara, yaptıkları süslü, güzel/doğru gösterilir):

(2)       Kalpleri mühürlenenler: (Arzularına uyup küfre sapanların kalplerini, seçimleri / kazandıkları sebebiyle Allah mühürler):

(3)       Dilsiz, sağır ve körler: (Arzularına uyup küfre sapanların kalplerini, seçimleri / kazandıkları sebebiyle Allah mühürlendiğinde, onlar inanç tutum ve davranışlarını değiştirmedikçe sağır / dilsizdirler, işitmezler, kördürler, görmezler, kalpleri kılıflı / kabukludur, anlamazlar):

f)          Dinde zorlama yoktur, Allah dileseydi insanları tek bir ümmet yapardı:

(1)       Dinde zorlama yoktur:

 (2)      Allah dileseydi insanları bir tek ümmet yapardı ve insanlar toptan iman ederlerdi. (Allah insanlara inancında iman veya küfrü seçme, amelinde davranış özgürlüğü ve sorumluluğu vermiştir):

(3)       İnanan ile inanmayan benzeşmez, bir değildir:

g)         Herkes kendi varlık yapısına / yaradılışına / karakterine uygun iş görür:

h)         Herkesin yapıp ettiklerinden dereceleri vardır (Herkesin her yaptığı kendi öz kazancıdır, buna göre dereceleri  ve bu derecelere göre de cehennem veya cennette yerleri vardır) :

i)     Ameller niyete göre değerlidir:

j)     İmanı olmayanın ameli boşa gitmiştir:

k)         Herkesin kazandığı günahı kendinedir. (Başkasına verilemez, devredilmez ve başkasından alınamaz. Hiçbir günahkâr bir başkasının yükünü / günahını taşıyamaz):

l)     İyi veya kötü, her yapılandan yapana bir pay vardır. (Başkasını günaha sokana da, iyi işe sebep / aracı olana da bundan bir pay vardır):
İNSANDA İNANÇ VE DAVRANIŞLARIN OLUŞMASINDA SÜNNETULLAH - 1

(İnsanın İman veya Küfrü Seçim ve Tercihinde;  İnsanın Kendinden Kaynaklanan Etkenler ile İnsanın Davranış Özgürlüğü ve Sorumluluğu)


TIKLAYINIZ

http://kemaladal.blogspot.com.tr/2016/03/insanin-iman-veya-kufru-secim-ve.html


*****

1 Nisan 2016 CumaİNSANIN İMAN VEYA KÜFRÜ SEÇİM VE TERCİHİNDE; ALLAH'IN DİLEMESİ / ALLAH'IN YOL GÖSTERMESİ VEYA SAPTIRMASI VE İNSAN DAVRANIŞININ ALLAH TARAFINDAN BELİRLENMESİNDE SÜNNETULLAH:


 

İNSANDA İNANÇ VE DAVRANIŞLARIN OLUŞMASINDA SÜNNETULLAH - 2

A.      İNSANDA İNANÇ (İMAN VEYA KÜFRÜN) VE DAVRANIŞLARIN (AMELLERİN) OLUŞMASINDA SÜNNETULLAH:

2.       İnsanın İman veya Küfrü Seçim ve Tercihinde; Allah'ın Dilemesi / Allah'ın Yol Göstermesi veya Saptırması ile İnsan Davranışının Allah Tarafından Belirlenmesinde Sünnetullah:

a)         Kavram Olarak, Din, İnsanın İki Temel Tercihi: İman ve Küfür, İman ve Küfrü Doğuran Etkenler, Allah'ın Yol Göstermesi veya Saptırması:

b)         Kavram Olarak, Ahlak, İnsan Davranışının Oluşması, İnsan Davranışının Allah Tarafından Belirlenmesi:

c)         Allah Kimseye Zulmetmez, Dünyada ve Ahirette Asla Haksızlık Yapmaz, İnsanlar Öz Benliklerine Zulmederler:

(1)       Allah zulmetmez, kimseye haksızlık yapmaz. (İnsanlar kendi / öz benliklerine zulmeder, küfrü seçip kötü ve çirkin işler / amelleri yapıp ederek, kazanımlarıyla kendilerine yazık ederler):

(2)       Allah zulmetmez, kıyamette de yargı / hesap gününde de hiç kimseye zulüm / haksızlık edilmez:

d)         Allah Her Şeyi (Razı Olduğu Hayrı da Rızası Olmayan Şerri de) Yaratır:

(1)       Musibeti / kötülüğü, insan yaptığı seçim ve tercihi ile kazanır, Allah yaratır:

(2)       İnsan küfre sapıp, kötü / çirkin iş / eylem / amel yaparak öz benliğine zulmederse, öz kazancı günahtır, kendine yazık eder, vazgeçip doğruya yönelmesi lehinedir. Yalnız ve sadece Allah tövbeleri kabul eden ve günahları af edendir. 
İNSANDA İNANÇ VE DAVRANIŞLARIN OLUŞMASINDA SÜNNETULLAH - 2

(İnsanın İman veya Küfrü Seçim ve Tercihinde; Allah'ın Dilemesi / Allah'ın Yol Göstermesi veya Saptırması ile İnsan Davranışının Allah Tarafından Belirlenmesi)


TIKLAYINIZ

http://kemaladal.blogspot.com.tr/2016/04/insanin-iman-veya-kufru-secim-ve.html

*****

2 Nisan 2016 CumartesiİNSANDA İNANÇ (İMAN VEYA KÜFRÜN) TERCİHİ İLE DAVRANIŞLARIN (AMELLERİN) OLUŞMASINDA, ÇEVRE ETKİSİNDEKİ SÜNNETULLAH

İNSANDA İNANÇ VE DAVRANIŞLARIN OLUŞMASINDA SÜNNETULLAH – 3

A.      İNSANDA İNANÇ (İMAN VEYA KÜFRÜN) VE DAVRANIŞLARIN (AMELLERİN) OLUŞMASINDA SÜNNETULLAH:

3.       İnsanda İnanç (İman veya Küfrün) Tercihi ile Davranışların (Amellerin) Oluşmasında, Çevre Etkisindeki Sünnetullah:

a)         Kavram Olarak, Din, İnsanın İki Temel Tercihi: İman ve Küfür, İman ve Küfrü Doğuran Etkenler, Çevrenin Etkisi:

b)         Kavram Olarak, Ahlak, İnsan Davranışının Oluşması, Çevrenin Rolü

c)          Kodamanlar:

d)         Örf

(1)       'Affetmeyi esas al. İyiyi ve güzeli emret, cahillerden yüz çevir'

(2)       Kısas, vasiyet, evlenme ve boşanmada âdet / gelenek


 

İNSANDA İNANÇ VE DAVRANIŞLARIN OLUŞMASINDA SÜNNETULLAH – 3
(İnsanda İnanç Tercihi ile Davranışların Oluşmasında, Çevrenin Etkisi)


TIKLAYINIZ

4 Nisan 2016 Pazartesi


DOĞRU YOLDA HİDAYETTE VE ŞERİATTA SÜNNETULLAH

 


YOL VE ŞERİATTA SÜNNETULLAH- 2A.     DOĞRU YOLDA HİDAYETTE SÜNNETULLAH

1.     Doğru Yol, Allah Hadi'dir. 'Allah'a inanıp O'na sarılanları O, kendisinden bir rahmetin ve lütfun içine sokacak ve onları kendisine ulaşan dosdoğru bir yola kılavuzlayacaktır'

2.     Yoldaki Seçimlerine göre, insanları hidayete / kurtuluşa erdiren yalnız ve sadece  Allah’tır. Küfre sapıp zulümde ısrarcı olanları, Peygamberler dahil başka hiçbir kimse, Allah dilemedikçe kurtaramaz

B.     ŞERİATTA SÜNNETULLAHYOL VE ŞERİATTA SÜNNETULLAH- 2


A.                 DOĞRU YOLDA HİDAYETTE SÜNNETULLAH


TIKLAYINIZ
http://kemaladal.blogspot.com.tr/2016/04/dogru-yolda-hidayette-ve-seriatta.html


*****

5 Nisan 2016 SalıİŞLER (ÇALIŞMALAR) - AMELLERDE SÜNNETULLAH


İŞLERDE / AMELLERDE VE İMTİHANDA SÜNNETULLAH-1

A.      İŞLER (ÇALIŞMALAR) - AMELLERDE SÜNNETULLAH

1.       Süslü gösterilen İşler (çalışmalar)

2.       İyi veya kötü olarak Dünyada yapılan her işin Ahirette tam olarak karşılığı vardır

3.       İşler (çalışmalar),  Kötülüğü iyilikle/güzellikle savanlar kârdadır

4.       İşler (çalışmalar),  Dünyada kötülük üretenin öz kazancı sebebiyle Ahirette bulacağı karşılık azaptır

5.       Kim hayra ve barışa yönelik bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kötülük yapan da kendi aleyhine yapmış olur

6.       İşler (çalışmalar),  yapıp ettiklerinizi Allah hakkıyla bilir

7.       İşler (çalışmalar), 'Onlar yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğuna bir bakmıyorlar mı? Allah onları yerle bir etmiştir. Şu inkâr edenlere de onlara yapılanın aynısı yapılacaktır’ Sünnetullah Değişmez.

8.       İyilikler kötülükleri giderir, iyi işler Allah'ın bağışlamasına / Affına vesiledir

9.       "Herkes, kendi varlık yapısına uygun iş görür. Yolca daha doğru gidenin kim olduğunu Rabbiniz daha iyi bilir."

10.        İşler (çalışmalar),  Dünya'da yaptıkları boşa gidenler

11.        İman edenin, Allah'a teslim olanın hiçbir iyi işi-eksik, dağınık ve parça parça olsa bile- boşa çıkmaz

12.        Dünya'da tövbe edip düzeltilmeden ahirete getirilen amellerin, zulme uğramadan karşılığını alırken duyulan pişmanlık faydasızdır

13.        İşler (çalışmalar), herkesin kazandığı kendinedir, herkes kendi yaptığından sorumludur

14.        'İyilik/güzellik getirene ondan daha hayırlısı var. Kötülük getirenlere gelince, kötülükleri yapanlar yapmış olduklarından fazlasıyla cezalandırılmayacaklardır'

15.        İşler (çalışmalar), Allah iman edip yapılanlara daha güzeli ile karşılık verir

16.        İşler (çalışmalar),  Allah iman edip yapılanlara daha hayırlısı ve fazlasıyla ile karşılık verir

17.        İşler (çalışmalar), iman edip Allah'ın rızasına uygun işler yapanlara mükâfat, kötülük üretene ceza vardır. Hayırlarda Yarışın

18.        İşler (çalışmalar), kadın veya erkek olsun inanan ve inanmayan bir değildir; Yapılan iyilik, kişinin kendi yararına, yapılan kötülük de zararınadır:

19.        'O kimselerdir ki, dünya hayatındaki çabaları boşa gitmiştir de onlar hala işi güzel yaptıklarını sanırlar' 

İŞLERDE / AMELLERDE VE İMTİHANDA SÜNNETULLAH-1


*****

6 Nisan 2016 Çarşamba

İMTİHANLARDA SÜNNETULLAHİŞLERDE / AMELLERDE VE İMTİHANDA SÜNNETULLAH-2B.       İMTİHANLARDA SÜNNETULLAH:

1.       Rabbin kelimeleri / sözleri / emirleri apaçık bir sınavdır

2.       Davranış özgürlüğü ve sorumluluğu verilen şuurlu varlıklar, sonucunu Dünya ve Ahirette görecek şekilde,  bu Dünya'da her şeyde,  yaptıkları seçim ve eylemleriyle sınanırlar ve Dünya ile Ahiret yaşamlarını belirlerler. İman ederek iyi işler yapanlar sınavı kazananlardır.

3.       Dünya hayatı ve dünyada verilen her şey sınavdır, Dünya sınav yeri, Dünyadakiler sınananlar ve sınav araçlarıdır. Küfre sapıp kötü işler yapanlar sınavı kaybederler. İŞLERDE / AMELLERDE VE İMTİHANDA SÜNNETULLAH-2


​TIKLAYINIZ.​

http://kemaladal.blogspot.com.tr/2016/04/imtihanlarda-sunnetullah.html


*****


7 Nisan 2016 Perşembe


TARİHİN İŞLEYİŞİNDE YASALILIK (SÜNNETULLAH)

a) Kavram olarak, Tarih ve Kıssalar, Tarih, Tarihin İşleyişinde Yasalılık (Sünnetullah)


Her ümmet için belirlenmiş bir süre vardır. Süreleri dolunca ne bir saat geri kalırlar ne de öne geçerler. 7. sure (A'RAF) 34. ayet (Resmi: 7/İniş:39/Alfabetik:9)

Yeminlerinin tüm gücüyle Allah'a ant içmişlerdi ki, eğer kendilerine bir uyarıcı gelirse, ümmetlerin herhangi birinden çok daha doğru bir gidiş üzere olacaklar. Fakat uyarıcı onlara gelince, bu onlara nefretle kaçıştan başka bir katkı sağlamadı. Yeryüzünde kibirlendi ve kötülük tezgâhladılarOysaki tezgâhlanan kötülük, sahibinden başkasını kuşatmaz. Öncekilerin başına gelenlerden başkasını mı bekliyorlar? Allah'ın yol ve yönteminde değişme asla bulamazsın! Allah'ın yol ve yönteminde döneklik de bulamazsın! 35. sure (FATIR) 42-43. ayet (Resmi: 35/İniş:43/Alfabetik:24)

Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? 55. sure (RAHMÂN) 45. ayet (Resmi: 55/İniş:89/ Alfabetik:86)

Biz, uyarıcıları olmayan hiçbir kenti/uygarlığı helâk etmemişizdir. Uyarı/hatırlatma olacak! Biz zalimler değiliz26. sure (ŞUARA) 208-209. ayet (Resmi: 26/İniş:47/Alfabetik:94)
Biz bir ülkeyi/medeniyeti mahvetmek istediğimizde, onun servet ve nimetle şımarmış elebaşlarına emirler yöneltiriz/onları yöneticiler yaparız da onlar, orada bozuk gidişler sergilerler. Böylece o ülke/medeniyet aleyhine hüküm hak olur; biz de onun altını üstüne getiririz. Nûh'tan sonra da nice kuşakları helak ettik. Kullarının günahlarını haber alıcı ve görücü olarak Rabbin yeter. 17. sure (İSRÂ) 16-17. ayet (Resmi: 17/İniş:50/Alfabetik:46)

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ
*****

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder