İŞTE ATATÜRK

İŞTE ATATÜRK
Allah Kuran’da: “Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve gönlün hepsi bundan sorumlu tutulacaktır.” (17/İSRA/36) buyurmuştur. Atatürk de: “Türk Kuran'ın arkasında koşuyor; fakat onun ne dediğini anlamıyor, içinde neler var bilmiyor ve bilmeden tapınıyor. Benim maksadım; arkasında koştuğu kitapta neler olduğunu Türk anlasın” (Osman Ergin, Türk Maarif Tarihi 1-5, 1977 /A. Gürtaş, s. 41) demektedir.- "İŞTE ATATÜRK" PORTALINA GİRMEK İSTEDİĞİNİZDE YUKARIDAKİ RESMİ TIKLAYINIZ.

RESUL KUR'AN'IN KUR'AN TEFSİRİ - (MKA): (30 E- KİTAP)


RESUL KUR'AN'IN KUR'AN TEFSİRİ - (MKA):  (30 E- KİTAP)
(Teknik olarak buraya yüklenemeyen, içeriğine, baş tarafındaki içindekiler listesine / fihristine tıklayarak ulaşılabileceğiniz PDF formatlı E- kitapları, yüklediğim linkinden indirmeniz, size zamandan tasarruf ve araştırma kolaylığı sağlamanın yanında, ayrıca İnterneten bağımsız olarak da okumanıza imkan sağlayacağından, kitapları güncel linkinden indirmenizi öneririm- MKA)  

İNCELEMEK İSTEDİĞİNİZ SUREYİ TIKLAYINIZ
2. E- KİTAP: RESUL KUR'AN'IN KUR'AN TEFSİRİ 2-BAKARA SURESİ

3. E- KİTAP: RESUL KUR'AN'IN KUR'AN TEFSİRİ: 3 - ALİ İMRAN SURESİ

4. E- KİTAP: RESUL KUR'AN'IN KUR'AN TEFSİRİ: 4 - NİSA SURESİ

5. E- KİTAP: RESUL KUR'AN'IN KUR'AN TEFSİRİ: 5 - MAİDE SURESİ

6. E- KİTAP: RESUL KUR'AN'IN KUR'AN TEFSİRİ: 6 - EN'ÂM SURESİ

7. E- KİTAP: RESUL KUR'AN'IN KUR'AN TEFSİRİ: 7 - A'RAF SURESİ

8. E- KİTAP: RESUL KUR'AN'IN KUR'AN TEFSİRİ: 8 - ENFÂL SURESİ

9. E- KİTAP: RESUL KUR'AN'IN KUR'AN TEFSİRİ: 9 - TEVBE SURESİ

10. E- KİTAP: RESUL KUR'AN'IN KUR'AN TEFSİRİ 10. YÛNUS SURESİ 

11. E- KİTAP: RESUL KUR'AN'IN KUR'AN TEFSİRİ 11. HÛD SURESİ SURESİ 

12. E- KİTAP: RESUL KUR'AN'IN KUR'AN TEFSİRİ 12. YÛSUF SURESİ

13. E- KİTAP: RESUL KUR'AN'IN KUR'AN TEFSİRİ 13-15. RA'D, İBRAHİM ve HİCR SURELERİ

14. E- KİTAP: RESUL KUR'AN'IN KUR'AN TEFSİRİ 16. NAHL SURESİ

15.E- KİTAP: RESUL KUR'AN'IN KUR'AN TEFSİRİ 17. İSRÂ SURESİ

16. E- KİTAP: RESUL KUR'AN'IN KUR'AN TEFSİRİ 18-19. KEHF ve MERYEM SURELERİ

17. E- KİTAP: RESUL KUR'AN'IN KUR'AN TEFSİRİ 20-21. TÂHÂ ve ENBİYÂ SURELERİ

18. E- KİTAP: RESUL KUR'AN'IN KUR'AN TEFSİRİ 22-24. HAC, MÜ'MİNÛN ve NÛR SURELERİ

19. E- KİTAP: RESUL KUR'AN'IN KUR'AN TEFSİRİ 25-27. FURKÂN, ŞUARA ve NEML SURELERİ

20. E- KİTAP: RESUL KUR'AN'IN KUR'AN TEFSİRİ 28-30. KASAS, ANKEBÛT ve RÛM SURELERİ

21. E- KİTAP: RESUL KUR'AN'IN KUR'AN TEFSİRİ 31-34. LOKMAN, SECDE, AHZÂB ve SEBE SURELERİ

22. E- KİTAP: RESUL KUR'AN'IN KUR'AN TEFSİRİ 35-38. FATIR, YÂSÎN, SÂFFÂT ve SÂD SURELERİ

23. E- KİTAP: RESUL KUR'AN'IN KUR'AN TEFSİRİ 39-41. ZÜMER, MÜ'MİN ve FUSSİLET SURELERİ

24. E- KİTAP: RESUL KUR'AN'IN KUR'AN TEFSİRİ 42-45. ŞÛRÂ, ZUHRUF, DUHÂN ve CÂSİYE SURELERİ

25. E- KİTAP: RESUL KUR'AN'IN KUR'AN TEFSİRİ 46-50. AHKAF, MUHAMMED, FETİH, HUCURAT ve KAF SURELERİ

26. E- KİTAP: RESUL KUR'AN'IN KUR'AN TEFSİRİ 51-56. ZÂRİYÂT, TÛR, NECM, KAMER, RAHMAN ve VÂKIA SURELERİ

27. E- KİTAP: RESUL KUR'AN'IN KUR'AN TEFSİRİ 57-64. SURELER

28. E- KİTAP: RESUL KUR'AN'IN KUR'AN TEFSİRİ 65-73. SURELER

29. E- KİTAP:  RESUL KUR'AN'IN KUR'AN TEFSİRİ 74-85. SURELER

30. E- KİTAP: RESUL KUR'AN'IN KUR'AN TEFSİRİ 86-114. SURELER.İÇERİK HAKKINDA FİKİR VERMESİ İÇİN SADECE  FATİHA SURESİ, GİRİŞ VE ÖN SÖZ İLE BİRLİKTE YÜKLENMİŞTİR.

114 SURENİN TAMAMININ TEFSİRİNİ KAPSAYAN BU 30 E KİTABIN, İNCELEME VE BAŞVURU KAYNAĞI OLARAK KULLANILMASI, PDF FORMATLI E KİTAPLAR İLE ÇOK DAHA KOLAY VE YARARLI OLDUĞUNDAN, BÜTÜN OLARAK BİR E-KİTABIN TAMAMINI GÖRMEK VE GEREĞİNCE OKUMAK İSTEYENLER, AŞAĞIDAKİ LİNKTEN  İNDİRMELİDİRLER.

ATATÜRK VE RESUL KUR'AN - (MKA) (41 E- KİTAP) İÇİN GÜNCEL İNDİRME LİNKİ:


ATATÜRK VE RESUL KUR'AN - (MKA) (41 E- KİTAP) İÇİN GÜNCEL İNDİRME LİNKİ:

Bu 30 E- Kitabı  bu sayfada görüntülemek ve indirmek
isteyenler ise aşağıdaki linki tıklamalıdır.

RESUL KUR'AN'IN KUR'AN TEFSİRİ OLAN BU E KİTAPLARDAKİ, ANADİLİMİZE ÇEVRİLMİŞ OLAN ARAPÇA KUR'AN'DAKİ AYETLER, KUR'AN'IN BİZE KILAVUZLUĞUDUR:


KUR’AN’IN KILAVUZLUĞU:

Kur’an’ın kimlere  kılavuz olduğunu, gene Kur’an şöyle söylüyor:

Ki onlar, gayba inananlar, namazı kılanlardır. Ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden, başkalarına pay çıkaranlardır.
Hem sana vahyedilene hem de senden önce vahyedilene inananlardır onlar. Âhıreti gereğince kavrayıp anlayanlar da onlardır.
İşte bunlardır Rablerinden bir hidayet üzere olanlar, işte bunlardır gerçek anlamda kurtuluşu bulanlar.” (2/Bakara/3-5)

“Gerçek anlamda kurtuluşu bulmak isteyenler” ve / veya “Kuran’da ki İslam”ı kaynağından öğrenmek isteyenler içindir Kur’an…


KUR’AN’DAKİ GERÇEK VE ALGILANAN RİVAYET:

Şüphesiz ki “Gerçek” değişmez. Değişik ve değişebilir olan insanların “Gerçek”leri algılayış, anlayış ve kavrayış şeklidir; “Gerçek”lerden anladıklarıdır. 

Bundan hareketle, dış  etkilerinden arındırabilmek niyet ve maksadıyla, “Kur’an’ın Mesajı” sadece konu başlıkları altındaki anadilimize çevrilmiş (Türkçe) “Kur’an Ayetleri”yle verilmiştir.

Resul Kur’an’ın tebliği ile, kişilerin kendilerinin önceden bildiği Kur’an’ mesajını karşılaştırıp tekrar değerlendirmek; okuyup, gördüğü  “Ayetler”i kendi akıl ve gönülleri / kalpleri ile yorumlamak, insanların kendi kişisel seçim, tercih ve sorumluluğundadır.

Kur’an – ı Kerim’in kapsamı içindeki ana konular ile alt konu başlıkları ve bu başlıklar altında bulunan ilgili ayet gurupları, çoğunlukla Prof. Hüseyin Atay ve Prof. Yaşar Nuri Öztürk’ün Kuran Meallerinin fihristlerinden alınmış, bir kısmı da tarafımdan diğer Türkçe mealler taranarak, tüm konular yeniden özgün derleme yapılarak oluşturulmuştur.

Bütün ayetlerin Türkçeye çevirisi, Prof. Yaşar Nuri Öztürk’ün Kuran Mealinden alınmıştır. Konuların ve alt konuların açıklamasından (tefsir / yorum) özellikle kaçınılmış ve konu / alt konu gurubundaki ayetlerin konu başlığı ile irtibatlandırılarak yorumlanması “nasip sahipleri” ne bırakılmıştır.

Ancak, Bu bağlamda, Kur’an’ın doğru anlaşılmasında, ayetlerin lafzı kadar, Kur’an’ın bütüncül anlatımı, ilke ve hedefleri, (ana mesajı), Hz. Peygamberin açıklama ve uygulamasının ayrı ayrı önem taşıdığı unutulmamalıdır.

Şahısların kendi kişisel yorum ve tercihlerinin, Kur’an’la irtibatlandırıp onları Kur’an’ın mutlak hükmü olarak algılanıp, açıklanması ve bunlarda dayatılması, neticede birden fazla çelişik görüşün hepsinin “gerçek” olarak Kur’an’a dayandırılması yanlışlığını ortaya çıkarır ki bu sebeple: 

Kur’an'a nispet ettiğimiz sınırlı anlayışımız veya Kur’an’dan anladığımız, Kur’an’ın mutlak manası ve mutlak hükmü olarak gösterilemez.” kuralı unutulmamalı ve Kur’an’ın kılavuzluğunda konular Kur’an’dan öğrenirken bu husus devamlı olarak dikkate alınmalıdır.TAHKİK İ İMANDA, HER MÜMİN KENDİNE MÜÇTEHİTTİR VE BU İÇTİHADI DA SADECE KENDİNİ BAĞLAR.


RESUL KUR’AN’IN, KUR’AN TEFSİRİ E KİTABIN AMACI,

Uydurulan dindeki uydurmaları gösterirken, din adına tekelin bir tek Kuran'da olduğunu,Kuran dışında hiçbir kişinin, hiçbir mezhebin, hiçbir şeyhin ve hiçbir uygulamanın ne dine tek bir ilave, ne de dinden tek bir eksiltme yapamayacağını, Dinin yalnız ve ancak Allah’a özgülenmesi gerektiğini ve “Kur’an’daki Din” i, nasip sahiplerine göstermektir.

Doğru olan ve dinin tek kaynağı olan Allah'ın kitabı Kuran'dır. Buradaki fikirlerimiz de ancak Kuran'a uyduğu ölçüde doğrudur.


RESUL KUR’AN’IN, KUR’AN TEFSİRİ E KİTABIN BAŞINDAKİ İÇİNDEKİLER LİSTESİ HAKKINDA:


1. Bu E- kitabın başındaki içindekiler listesinde, başka bir yazılı hiçbir Kur’an mealinde bulamayacağınız kadar ayrıntılı olarak,  “Konularına Göre Kur’an Mesajı”nın tamamı için, konu başlıklarına göre ilgili ayet guruplarındaki ayetlerin,  “resmi Kur’an / Mushaf sıralamasına göre sure numaraları ve ayet numaraları”na ulaşmak mümkündür.

Kendi başına “Konularına Göre Kur’an Mesajı Fihristi” olarak da değerlendirilebilir olan “Bu E- kitabın başındaki içindekiler listesi” nin,  bu maksatla özel bir dikkat ve özenle başlangıçta çok iyi incelenmesi, içerik hakkında yol göstereceğinden, önerilir.

Bunun,  “Kur’an Mesajını, Konularına göre Kur’an ayetlerindeni” öğrenmek ve /veya  belli bir konuyu, ayrıntısıyla inceleyip irdelemek isteyen okuyucular için, Kur’an konuları ve mesajına, ulaşma, algılama / anlama ve kavramada büyük kolaylık sağlayacağı düşünülmektedir.


2. Resul Kur'an'ın Kur'an Tefsiri, Yaşar Nuri Öztürk’ün çevirisi ile surelerin Ayet dip notlarının içinde olmak üzere “Konularına göre Kur’an Mesajı”nın tamamını da kapsamaktadır.


3 Bu E- Kitap, bu düzenlemesiyle Referans (başvuru) olarak, her seviyede “Kur’an bilgisi” sahibinin yararlanabileceği, arşivlik doküman nitelik ve içeriliğine sahip olan bir derleme olması ümidiyle ve Allah’ın nasip ettiğince  “nasip sahipleri” nin istifadesine sunulmuştur.

SONUÇ OLARAK RESUL KUR'AN'IN KUR'AN TEFSİRİ -E KİTAP (MKA) HAKKINDA:


 1. Resul Kur'an'ın Kur'an Tefsiri -E Kitap (MKA):


            a. Kur'an'daki İslam’ın bir algılanış yorumudur.  


            b. Aynı zamanda içeriliği itibariyle; Günümüzün Din (İslam) uygulamalarına bakarak, İnsanların anlayış, seçim ve tercihleri sonucu oluşturduğu "batıl / yanlış / kötü" sonuç, gidiş ve eylemlerinin faturasını Kur'an'a çıkaranlara bir cevaptır.


            c.  Kur'an'da olmayan, Kuran'ın öngörmediği, Kur'an'ın öğütlemediği, Kur'an'ın onaylamadığı "İnanç, tutum ve davranışları," Kur'an'a atıf / gönderme yaparak ve Kur'an'a yükleyerek "İslam"ı algılayanlara bir reddiyedir.


            d. Kur'an'ı "gereğince okumayan" tüm kişilerin, Kur’an’daki Din ve uydurulan din hakkında, tutum ve eleştirilerine ait, tatminkâr cevapları bulabilecekleri Resul Kur’an’ın (Kur’an’ın anadile çevirilerinin) Kur’an’ı tefsir ettiği / açıklayıp, anlattığı ve ilave dipnotlardaki değişik / farklı kişisel not ve yazılar ile de “uydurulan dinin”  çürütülüp yıkıldığı ana başvuru kaynağıdır.


 2. Kur'an'daki İslam'ı, önyargısız, dikkat ve özenle değerlendirenlerin, "gerçek" ile kendi "doğru"su arasında fark gördüğünde, İnananlardan (Mümin) ise kendi "doğru" sunu "gerçek" ile örtüştürecek şekilde, tutum ve davranış değişikliğine gitmesi icap eder. Çünkü: Kur'an'a göre Mümin'in özelliği, Özü sözü bir ve davranışlarıyla uyumlu olmasıdır.

Bu sebeple sonuç olarak, Resul Kur'an'ın Kur'an Tefsiri ile kişilerin kendilerinin önceden bildiği Kur’an’ mesajını karşılaştırıp tekrar değerlendirmek; okuyup, gördüğü  “Ayetler” i kendi akıl ve gönülleri / kalpleri ile yorumlamak, insanların kendi kişisel seçim, tercih ve sorumluluğundadır.


 3. Günümüz toplumunda uzlaşma ve barışın sağlanması amacıyla, Din'e yamanan "afyon" ve "gericilik" nitelemelinin çürütülmesi ve Din'e konulan çekince ve engellemelerin kalkması ve Din'in kendi mecrasına döndürülebilmesi için, fert ve toplum olarak, Kur'an'ın ve "Kur'an yeter" ifadesinin "gerçek" anlamının, "doğru" anlaşılması, kesinlikle gereklidir.


Bu,  öncelikli olarak giderilmesi icap eden sosyolojik (toplum bilimsel) bir ihtiyaçtır.

   
Kitabın, Allah'ın izniyle, bu ihtiyacın karşılanmasında bir nebze katkı sağlaması umuduyla…


Dilediğini / dileyeni, dilediğince nasiplendirmesi niyazımla, Âlemlerin rabbi Allah'a Hamd olsun.


"Kim güzel bir işe aracı olursa ondan ona bir pay vardır. Kim kötü bir şeye aracı olursa ondan da ona bir pay vardır. Allah her şeye, herkese gıda ulaştırır, Mukît'tir." (4/85.)


Allah, her şeyi İşitip, Görüp Bilendir.


M. Kemal Adal

adalkemal1@gmail.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder