İŞTE ATATÜRK

İŞTE ATATÜRK
Allah Kuran’da: “Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve gönlün hepsi bundan sorumlu tutulacaktır.” (17/İSRA/36) buyurmuştur. Atatürk de: “Türk Kuran'ın arkasında koşuyor; fakat onun ne dediğini anlamıyor, içinde neler var bilmiyor ve bilmeden tapınıyor. Benim maksadım; arkasında koştuğu kitapta neler olduğunu Türk anlasın” (Osman Ergin, Türk Maarif Tarihi 1-5, 1977 /A. Gürtaş, s. 41) demektedir.- "İŞTE ATATÜRK" PORTALINA GİRMEK İSTEDİĞİNİZDE YUKARIDAKİ RESMİ TIKLAYINIZ.

RESUL KUR'AN'IN KUR'AN MESAJLARI-128 Mart 2016 Pazartesi


I.       İTİKAT

A.     İMAN ESASLARI

1.KAVRAM OLARAK, İTİKAT, İMAN ESASLARI:

2/285*: İtikat: Ahiret: Yargılanma (Hesap): Allah'ın Bağışlaması (Af): Dua ile Allah'ın bağışlamasını / Affını istemek. Bak: 2/285-286; 3/16-17, 147, 159, 193; 4/64; 7/53, 151, 153; 11/47; 12/92, 98; 14/41, 19/47; 24/62; 26/51, 82, 86; 28/16; 38/24, 35; 40/7; 42/5; 47/19; 51/18; 59/10; 60/5, 12; 63/5-6; 66/8; 71/10, 28.

*2/285: Allah, Peygamberlerden bir kısmını diğerlerine üstün kılmıştır. Müslümanlar her birini diğerlerinden ayırmamalıdır. Peygamberleri yaratan ve görevlendiren Tanrı her birisine farklı özellikler ve üstünlükler vermiştir. Onları üstünlük yarışına sokmak bize düşmez. Bak: 17/55.

**2/285: Müslümanlar peygamberlerin hiçbiri arasında ayırım yapmamalıdır. Bak: 2/285: 2/136; 3/84.

PEYGAMBERLERİ YARIŞTIRMA

2/62*: Kavram Olarak, Din: Mevcut Dini Guruplar: Sabiiler. Bak: 22/17; 5/59.
2/62**: Din: Mevcut Dini Guruplar: Kitap Ehli (Ehli Kitap):Yahudiler ve Hıristiyanlar hakkında vahiy haberleri / doğru bilgiler: İçlerinde iman ve salih amel sahipleri vardır, onlar tasalanmayacaklar. Bak: 3/113-115, 199, 4/162; 5/44, 65-66, 69, 82-85; 7/159; 13/36; 22/17; 57/27; 61/14.

2/62***: Kavram olarak, İtikat: İman Esasları. Bak: 2/285; 3/84; 4/136, 150-152, 170; 5/69; 57/28; 64/8.

2/62****: Tarih ve Kıssalar: Peygamber Kıssaları: Hz. Musa, Harun ve İsrailoğulları: İsrailoğulları, Kitap ehli, İnanıp salih amel işleyenleri Hakla buluşmuştu. Bak: 2/69; 5/69; 7/159, 165; 26/97; 32/23; 46/10; 61/14.

KURAN'DA İNANÇ KONULARII.                  İTİKAT

A.                İMAN ESASLARI

1. KAVRAM OLARAK, İTİKAT, İMAN ESASLARI:


2. sure (BAKARA) 285. ayet (Resmi: 2/İniş:92/Alfabetik:11)Y.N. Öztürk :
Resul, Rabb'inden kendisine indirilene inanmıştır; müminler de. Hepsi; Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına, resullerine inanmışlardır. Allah'ın resullerinden hiç birini ötekinden ayırmayız. Şöyle demişlerdir: "Dinledik, boyun eğdik. Affet bizi, ey Rabb'imiz. Dönüş yalnız sanadır." 
TIKLAYINIZ


*****

29 Mart 2016 Salı

IV. A. 1. KAVRAM OLARAK, İTİKAT, İMAN ESASLARI - 2*3/84: Müslümanlar peygamberlerin hiçbiri arasında ayırım yapmamalıdır. Bak: 2/285: 2/136; 3/84.

**3/84: Allah ve Melekleri Peygamberi Destekler. Bak: 33/56; (9/99; 33/43); 33/41-42; Ayrıca bak: 2/157.

PEYGAMBERE 'SALÂVAT' GETİRMEK

Arapçada 'Sallu' fiilinin 'Salât etmek' manasında, Namaz kılmak ve dua etmek anlamlarının yanında desteklemek /şanını yüceltmek anlamları da vardır. Yaygın kullanışı olan 'namaz' ve 'dua' anlamı ile bu ayet anlaşılırsa, bu ALLAH'ın hâşâ (asla böyle olmaz) peygamber için namaz kılıp dua ettiği anlamına gelir ki bu muhaldir. (Olamaz, imkânsızdır)

*4/136: EY İMAN EDENLER! İMAN EDİN!'

İMAN VE NASİP

İMAN, KİŞİSEL SEÇİM VE TERCİHİNE BAĞLI OLARAK DİLEYENLERİN NASİBİDİR.

*4/150:  Bu ayet, Muhammed peygamber zamanında yaşayan bir grup insanı tanımladığı gibi, Muhammed'in vefatından sonra Kuran'ın mesajına ihanet eden ve İslam dinini mezheplere dönüştüren grupları mahkûm etmektedir. "Allah = Kur'an, Elçi = Hadis ve Sünnet" deyip nesih ve mensuh teorileri üretenler de, bu ayetin kapsamına girerler.

*5/69: Kurtuluşun Minimum Koşulu Bak: 2/62


KAVRAM OLARAK, İTİKAT, İMAN ESASLARI - 2


TIKLAYINIZ


*****

8 Nisan 2016 Cuma


IV. A. 2. a.) İMAN NEDİR VE NEYEDİR - 1

ÇAĞRIYI / DAVETİ KABULLENMEK VE UYMAK

İMAN NEDİR VE NEYEDİR - 1

A)                        İMAN, PEYGAMBERLERE VAHYEDİLEN ALLAH'IN EMRİNDEN BİR RUH /  HAYAT VEREN BİR MESAJ / GÖNÜLLERE CAN VEREN BİR SÖZ DUYURULDUĞUNDA KALBİN TASDİKİ, ÇAĞRIYI / DAVETİ KABULLENMEK VE UYMAK

3/193*: İtikat: İman Esasları: İman: Peygamberlere vahyedilen Allah'ın emrimden bir ruh / hayat veren bir mesaj / gönüllere can veren bir söz duyurulduğunda; kalbin tasdiki, çağrıyı / daveti kabullenmek ve uymak. Bak: 42/52; 49/11, 17; 59/10; 63/2.

DİNDE OLANLARIN LİSTESİ

BUNLAR KURAN'DA = DİN'DE VAR


İMAN NEDİR VE NEYEDİR – 1

A. İMAN ESASLARI


 2. İMAN


a)               İman, Peygamberlere vahyedilen Allah'ın emrinden bir ruh / hayat veren bir mesaj / gönüllere can veren bir söz duyurulduğunda kalbin tasdiki, çağrıyı / daveti kabullenmek ve uymak


 
3. sure (ÂLİ IMRÂN) 193. ayet (Resmi: 3/İniş:94/Alfabetik:7)

TIKLAYINIZ

http://kemaladal.blogspot.com.tr/2016/04/iman-cagriyi-daveti-kabullenmek-ve-uymak.html

*****


9 Nisan 2016 Cumartesi

IV. A. 2. a.) İMAN NEDİR VE NEYEDİR - 2: EMRİNDEN BİR RUH VAHYETTİ

İMAN NEDİR VE NEYEDİR - 2

EMRİNDEN BİR RUH VAHYETTİ

Dipnot: 42/52*: Varlığın Yönetimi (Mülk): Emir Allah'ındır: Emrinden Bir Ruh Vahyetti. Bak:42/52

*42/52: Tanrının İnsana öz ruhundan üflemesi ve 'Ruh' kelimesinin Kuran'daki anlamı: Bak: 15/29; 32/9; 38/72; ve Bak: 17/85: 39/42; 16/102; (6/122; 8/24); 42/52;

*10/24: Kıyamet gece mi gündüz mü kopacak?


 ** 42/52: Muhammed dâhil hiçbir insan kimseyi hidayete erdiremez, kurtuluşa / doğru yola vardıramaz (28/56; 42/52) ancak, Elbette Muhammed dâhil her mümin, Tanrı tarafındın belirlenen 'doğru yola' kılavuzluk edebilir. Bir başka deyişle, dini ve hidayeti belirleyen Tanrı olup, bize düşen onun tebliğidir. Muhammed peygamberi ayrı bir hidayet kaynağı haline getirmek şirktir. Bak 6/112-114; 39/11.

*39/11-14: Din yalnız Allah'a özgülenerek, O'na ibadet / kulluk edilir. Geleneksel ve zamanımızın müşriklerine uyulmaz. Bak: 2/139; 7/29; 16/52; 39/2, 11- 14; 40/14, 65; 98/5.

***42/52: Peygamberlerini de hidayete erdiren Allah'tır. Bak: 93/7; 42/52; 47/19; 48/2; 40/66.

KURAN ve ÇEVİRİLERİ, 'Rahman tarafından öğretildiği için (55/2), hangi dille konuşursa konuşsun / HANGİ DİLLE OKUNURSA OKUNSUN, TÜM İNSANLIK İÇİN ALLAH'TAN BİR MESAJDIR. KIYAMETE KADAR HER ZAMAN İÇİN VE HER TOPLUMA ÖNGÖRÜLMÜŞ OLAN BİR ELÇİDİR / RESULDÜR - MKA.


İMAN NEDİR VE NEYEDİR - 2

TIKLAYINIZ.

*****

12 Nisan 2016 Salı


IV. A. 2. a) İMAN NEDİR VE NEYEDİR - 3: 

KİM Kİ TÖVBE ETMEZ, İŞTE BÖYLELERİ ZALİMLERDİR

İMAN NEDİR VE NEYEDİR – 3


Dipnot: 49/11*: İki temel İnanç Gurubu: Günahkârlar / Zalimler: Kim ki tövbe etmez, işte böyleleri zalimlerdir.

49/11**. İnsanın Kendisine ve Çevresine Karşı Ahlaki Sorumlulukları: Kötü ve Yerilen Tutum ve Davranışlar (Batıl Ameller / Kötü-Çirkin İşler / Kötü-Çirkin Eylemler): İnsanları Küçük Düşürmek (Alay Etmek). Bak: 104/1.

49/11***: İnsanın Kendisine ve Çevresine Karşı Ahlaki Sorumlulukları: Kötü ve Yerilen Tutum ve Davranışlar (Batıl Ameller / Kötü-Çirkin İşler / Kötü-Çirkin Eylemler): Alay Etmek: İnsanlar-halklar / isimler ile eğlenmek (gülmek, alay etmek). Alay edilen alay edenden daha hayırlı olabilir, kimseyle alay etmeyin ve küçültücü incitici lakap takmayın.
İMAN NEDİR VE NEYEDİR – 3

TIKLAYINIZ

*****

16 Nisan 2016 Cumartesi


IV. A. 2. b.) İMAN, DÜNYA'DA İMANIN İKRARINA 

GÖRE DAVRANIŞIV. İTİKAT

A. İMAN ESASLARI

2. İMAN

b.) İman, Dünya'da imanın ikrarına göre davranış

Dipnot: 5/5*: Din: Mevcut Dini Guruplar: Kitap Ehli (Ehli Kitap): Yahudiler ve Hıristiyanlar hakkında vahiy haberleri / doğru bilgiler: Yahudiler ve Hıristiyanlar, Müşrikler gibi değildir, yemekleri ve iffetli kadınları ile nikâh helaldir, içlerinde Resule uyan ve Kur'an ile ferahlayanları vardır. Bak: 7/157; 13/36; 74/31.

5/5**: Din: Fıtrat Dini İslam (Haniflik): Müslümanlar (Kendini Allah'a Tam Teslim Edenler):Müslüman (Kitap ehlinin iffetli hanımları da dâhil) kadınlarla örfe uygun evlenebilir. Bak:66/5.

5/5***: İtikat: İman Esasları: İman: Dünya'da imanın ikrarına göre davranış. Bak: 9/12, 23, 124.

*5/5: Korunmuş olarak çevirdiğimiz Muhsanat kelimesinin anlamı için bak 4/24. Ayet Dip Not

4/24: Nikah (evlilik sözleşmesi) yapmaksızın / evlenmeden Cariye ile cinsel birleşme zinadır.

** 4/24 ayetine göre: Bir kadını, teyzesi veya halası ile birlikte nikâhlamak haram değildir.


Dipnot: 9/23*: İnanç, Tutum ve Davranışa Göre Lanet: Lanet, İman Edenler Küfrü Seçenleri Dost Edinmeyin. Onlar Dostlarını Lanetleyecekler. Bak: 29/25; 33/58, 68; 38/78.


IV. A. 2. b.) İMAN, DÜNYA'DA İMANIN İKRARINA GÖRE DAVRANIŞ


IV. İTİKAT

A. İMAN ESASLARI


 2. İMAN

 b.) İman, Dünya'da imanın ikrarına göre davranış


 
5. sure (MÂİDE) 5. ayet (Resmi: 5/İniş:110/Alfabetik:60)Y.N. Öztürk :
Bugün size bütün temiz nimetler helal kılındı. Kendilerine kitap verilmiş olanların yemekleri size helaldir. Sizin yemekleriniz de onlara helaldir. Mümin kadınların iffetlileriyle, sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanların iffetli hanımları da mehirlerini verdiğiniz takdirde; iffetinizi korumanız, zinadan uzak kalmanız ve şunu-bunu dost tutmamanız şartıyla size helaldir. İmanı tanımayıp nankörlük edenin ameli boşa gitmiştir. Ve o, âhirette de hüsrana uğrayanlardandır.
TIKLAYINIZ.

*****

17 Nisan 2016 Pazar


IV. A. 2. c.) ve d) : 

IV. A. 2. c.) İMAN, VAHYE UYMAK, DİN'İ, HESAP VE 

CEZA GÜNÜNÜ YALANLAMAMAK ve 

IV. A. 2. d.) İMAN, ALLAH İMANI SİZE SEVDİRMİŞ, 

İSYANI ÇİRKİN GÖSTERMİŞTİR

A. İMAN ESASLARI

2. İMAN

c) İman, vahye uy, Allah'ın vaadi haktır, Din'i, hesap ve ceza gününü yalanlama / tekzip etme

Dipnot: 6/106*: İtikat: İman Esasları: İman: Vahye uy, Allah'ın vaadi haktır, Din'i, hesap ve ceza gününü yalanlama / tekzip etme. Bak: 30/60; 95/7; 107/1.

6/106**: Hz. Muhammed (Siret): Hz. Muhammed'in Peygamberliği Yetki ve Sorumlulukları: Yalnızca Allah'tan Aldığı Talimata Uyma Yükümlülüğü. Bak:10/15-17, 104-106, 108-109; 13/37; 33/1-2; 34/50; 39/11-14, 65-66; 40/66; 46/8; 69/44-47; 72/20-23;


IV. A. 2. d.) İMAN, ALLAH İMANI SİZE SEVDİRMİŞ, İSYANI ÇİRKİN GÖSTERMİŞTİR
A. İMAN ESASLARI

2. İMAN

d) İman, Allah, imanı size sevdirmiş ve onu gönüllerinizde süslemiştir. Ve size küfrü, öz-söz bozukluğunu, isyanı çirkin göstermiştir


Dipnot: 49/7*: İtikat: İman Esasları: İman: Allah, imanı size sevdirmiş ve onu gönüllerinizde süslemiştir. Ve size küfrü, öz-söz bozukluğunu, isyanı çirkin göstermiştir.

​TIKLAYINIZ


*****

18 Nisan 2016 Pazartesi


IV. A. 2. e.) İMAN, İMTİHANDAN GEÇİRİLECEKTİR,
A. İMAN ESASLARI

2. İMAN

e)İman, imtihandan geçirilecektir, sınanacaktır

Dipnot: 3/173*: İtikat: İman Esasları: İman: İmtihandan geçirilecektir, sınanacaktır. Bak:3/186; 4/66; 5/93; 8/2; 9/124; 33/22; 48/4; 58/22; 74/31.

Dipnot: *3/186: Dünya / Yeryüzü Sınavı (Kaçınılmaz Test)

*3/186: Yaşadığı testlerde içtenliğini ve tek Tanrı'ya ve gerçeğe olan bağlılığını kanıtlayanlar, gerek bu dünyada ve gerekse ahiret hayatında mutlu bir yaşama kavuşur. Bak: 10/62; 24/55 ve 29/2,3.

Dipnot: 4/66*: Yaratılış ve Varlıklar: İnsanlar: Hayat: Mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad-savaş. Bak: 4/95; 8/72; 9/20, 41, 88, 111; 33/23; 49/15; 61/11.

Dipnot: *8/2: İMAN VE NASİP

Dipnot: *74. GİZLENEN (MUDDESİR) SÛRESİ: Edip Yüksel Çevirisi 74/1-56.
IV. A. 2. e.) İMAN, İMTİHANDAN GEÇİRİLECEKTİR, SINANACAKTIR


A. İMAN ESASLARI


2. İMAN  

e) İman, imtihandan geçirilecektir, sınanacaktır


 
3. sure (ÂLİ IMRÂN) 173. ayet (Resmi: 3/İniş:94/Alfabetik:7)

Y.N. Öztürk :
O müminler ki, insanlar kendilerine, "Halk size karşı bir araya gelmiş, korkun onlardan!" dediklerinde, bu onların imanını artırdı da şöyle söylediler: "Allah bize yeter. Ne güzel Vekîl'dir O!"

Dipnot: 3/173*: İtikat: İman Esasları: İman: İmtihandan geçirilecektir, sınanacaktır. Bak: 3/186; 4/66; 5/93; 8/2; 9/124; 33/22; 48/4; 58/22; 74/31.

​TIKLAYINIZ


*****

IV. A. 2. f.) İMAN, İMANIN ESASLARI (NELER OLDUĞU /ŞARTLARI- RÜKÜNLERİ) KUR’AN’DADIR.
A. İMAN ESASLARI

2. İMAN

f) İman, Allah resulleri açık-seçik delillerle gönderdi ve onlarla birlikte Kitap'ı ve ölçüyü de indirdi ki, insanlar adaleti ayakta tutsunlar / adaletle doğrulsunlar

Dipnot: 57/25*: İtikat: İman Esasları: İman: Allah resulleri açık-seçik delillerle gönderdi ve onlarla birlikte Kitap'ı ve ölçüyü de indirdi ki, insanlar adaleti ayakta tutsunlar / adaletle doğrulsunlar.

*57/25: Demirin önemi ve özelliği Bak 4/82.

*57/25: Demirin öneminden ve özelliğinden söz eden biricik ayetin yer aldığı Demir Suresi, demir elementinin bazı kimyasal özelliklerini sayısal ilişkilerle vermektedir.

*4/82: Kuran'da İç Çelişki Yoktur. Kuran Gerçekle Çelişmez. Bak: *2/106.

*2/106: Nasih-Mensuh konusu ve Ayet ile ayetler kelimelerinin anlamı

Kuran'ın birçok bilimler ile ilgili verdiği bilgiler yüzyıllar sonra o bilimler tarafından doğrulanmış veya daha iyi anlaşılmalarına neden olmuştur. Örneğin:IV. A. 2. f.) İMAN, İMANIN ESASLARI (NELER OLDUĞU /ŞARTLARI- RÜKÜNLERİ) KUR’AN’DADIR.


A. İMAN ESASLARI


2. İMANf) İman, Allah resulleri açık-seçik delillerle gönderdi ve onlarla birlikte Kitap'ı ve ölçüyü de indirdi ki, insanlar adaleti ayakta tutsunlar / adaletle doğrulsunlar


TIKLAYINIZ


*****16 Mayıs 2016 Pazartesi

IV. B. 1. a) KAVRAM OLARAK, ALLAH'IN VARLIĞI VE VARLIĞININ DELİLLERİ - 1


IV. İTİKAT

B. ALLAH

1. ALLAH'IN VARLIĞI VE VARLIĞININ DELİLLERİ

a) KAVRAM OLARAK, ALLAH'IN VARLIĞI VE VARLIĞININ DELİLLERİ - 1

Dipnot: *36/37: Bu (69/7) ayetteki "yedi gece ve sekiz gündüz" ifadesi kesintisiz bir zaman dilimini ifade eder. Bu ayete göre Kuran'ın kabul ettiği gün, Yahudi geleneğindeki gibi gece ile değil gündüz ile başlar. Bak: 91/3-4; 36/40; 2/187; 3/27; 17/12; 10/67; 25/62; 36/37.

Dipnot: *36/40: Güneşin, ayın ve dünyanın dairesel / elipsoit yörüngelerindeki hareketleri. Bak: 21/33; 36/40; 72/1; Ayrıca bak: 4/82.

**36/40: Bu (69/7) ayetteki 'yedi gece ve sekiz gündüz' ifadesi kesintisiz bir zaman dilimini ifade eder. Bu ayete göre Kuran'ın kabul ettiği gün, Yahudi geleneğindeki gibi gece ile değil gündüz ile başlar. Bak: 91/3-4; 36/40; 2/187; 3/27; 17/12; 10/67; 25/62; 36/37.

Dipnot: *35/27: Kuran'ın muhatabı herkestir. Herkesin de algılama ve anlaması farklıdır. Ayetteki simsiyah yollar, o bölgede "Petrol" olduğunun işareti olabilir mi?

Dipnot: 35/28*: Tabiatın (gökler ve yerin) İnsan Hizmetine Verilmesi: Hayvanlar: 
Hayvanlar, Davarlar ve İnsanlardan Çeşitli Renklerde Olanları Vardır.

35/28**: Yaratılış ve Varlıklar: İnsanlar: İnsanlar, Çeşitlidir / Sorumlu Varlıklardır, Dünya ve Ahirette Başıboş Bırakılmayacaklardır. Bak: 75/3, 36.


IV. İTİKAT

B. ALLAH

1. ALLAH'IN VARLIĞI VE VARLIĞININ DELİLLERİ

a) KAVRAM OLARAK, ALLAH'IN VARLIĞI VE VARLIĞININ DELİLLERİ - 1

36. sure (YÂSÎN) 33. ayet (Resmi: 36/İniş:41/Alfabetik:108)

Y.N. Öztürk :
Ölü toprak onlar için bir mucizedir. Onu dirilttik, ondan dâne çıkardık; bak işte ondan yiyorlar.
DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ
*****
16 Mayıs 2016 PazartesiIV. B. 1. a) KAVRAM OLARAK, ALLAH'IN VARLIĞI VE VARLIĞININ DELİLLERİ - 2

IV. İTİKAT

B. ALLAH

1. ALLAH'IN VARLIĞI VE VARLIĞININ DELİLLERİ

a) KAVRAM OLARAK, ALLAH'IN VARLIĞI VE VARLIĞININ DELİLLERİ - 2
  

Dipnot: *27/93: Yanlışlanabilir ve sınanabilir fiziksel deliller Kuran'ın Tanrı sözü olduğuna dair bilimsel deliller ve belgeler sağlar. Bak 41/53; 74/30-35.

*74/30 -37: 'Kuran, 19 kodu üzerine kurulu bir matematiksel yapıyla örülmüş müdür?'

ÖNEMLİ BİR HATIRLATMA:

UYARI:

''KUR'AN'IN BÜTÜNÜNÜ BİLMEDEN BİR KISMINI, BİR AYETİNİ İHMAL EDEREK DE DİĞER AYETLERİNİ DOĞRU ANLAYAMAYIZ.''

VE

''KUR'AN'A NİSPET ETTİĞİMİZ SINIRLI ANLAYIŞIMIZ VEYA KUR'AN'DAN ANLADIĞIMIZ, KUR'AN'IN MUTLAK MANASI VE HÜKMÜ OLARAK GÖSTERİLEMEZ.''-MKA

Dipnot: 41/37*: Secde ayeti + İbadet /Allah'a Kulluk: Secde Etmek: Allah'a kulluk edenler, Allah'ın yarattıkları varlıklara değil, varlıkları yaratan Allah'a secde ederler.

Dipnot: *41/53: Yanlışlanabilir ve sınanabilir fiziksel deliller Kuran'ın Tanrı sözü olduğuna dair bilimsel deliller ve belgeler sağlar. 4/82; 74/30.

**41/53: KİTAP:

Dipnot: *45/6-9: Geleceği bilen Allah, Hadis, Sünnet ve İcma denilen üçlemeyi Kuran'a şirk koşanları her yönüyle mahkûm etmektedir. Bak: 33/38; 39/18; 45/6-9; 66/3.

KURAN'DAN SONRA HANGİ HADİSE İMAN EDİYORLAR?IV. İTİKAT

B. ALLAH

1. ALLAH'IN VARLIĞI VE VARLIĞININ DELİLLERİ

a) KAVRAM OLARAK, ALLAH'IN VARLIĞI VE VARLIĞININ DELİLLERİ - 2
26. sure (ŞUARA) 7. ayet (Resmi: 26/İniş:47/Alfabetik:94)

Y.N. Öztürk :
Bakmadılar mı yere, neler fışkırtmışız onda cömert ve bereketli her çiftten.
DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ.

*****

18 Mayıs 2016 Çarşamba


IV. B. 1. a) KAVRAM OLARAK, ALLAH'IN VARLIĞI VE VARLIĞININ DELİLLERİ - 3

IV. İTİKAT

B. ALLAH

1. ALLAH'IN VARLIĞI VE VARLIĞININ DELİLLERİ

a) KAVRAM OLARAK, ALLAH'IN VARLIĞI VE VARLIĞININ DELİLLERİ - 3


Dipnot: 30/20*: Yaratılış ve Varlıklar: İnsanlar: İnsanlar, Beşerdir, Bedeninin Özü Topraktan Yaratılmıştır.

Dipnot: 30/21*: İnsanın Kendisine ve Çevresine Karşı Ahlaki Sorumlulukları: İyi ve Övülen Tutum ve Davranışlar (Salih Ameller / İyi İşler/ İyi Eylemler): Genel Olarak İyilik ve Doğruluk: Sevgi: Allah'ın ayetlerinden biri de sizin için, kendilerine ısınasınız ve aranıza sevgi ve rahmet koysun diye nefislerinizden eşler yaratmasıdır.

*30/21: Erkek ve kadın arasında karşılıklı arkadaşça sevgi ve merhamete dayanan bir ilişki olmalı evlilik. Sevgi ve merhameti korumak ve geliştirmek gayret isteyen bir iştir. Bir eşin diğer eşin özgürlüğünü yok etmeye veya kişiliğini ve kimliğini zorla değiştirmeye yönelik tavırları evliliğin Kuran'da belirlenen amacıyla çelişir.

Dipnot: *30/22: Dünyanın bazı ülkelerinde dilleri ve / veya renkleri farklı olduğu için çoğunluk tarafından ezilen ve hor görülen azınlıklar mevcuttur. Azınlığın dilini yasaklayan, onların kimliğini ve kültürünü yok edip asimile etmeye çalışan totaliter yönetimler Tanrı'nın doğadaki ayetlerine savaş açtıkları için halkları büyük felaketlere sürüklerler. Müslümanlığı seçenlerin isimlerini Arapça isimlerle değiştirmelerini özendiren gelenek de asılsız olup Emeviler dönemiyle başlayan Arap kültür emperyalizminin bir ürünüdür. Bak 33/5.

Dipnot: *29/19-20: İnsanın Yaratılışı ve Evrim: Bak: 32/7; 15/26; 24/45; 15/26-28; 29/19-20; 71/14-17; 15/29; Ayrıca bak 4/119.

İnsanlar balçık katmanları arasında milyonlarca yıl önce başlayan organik hayatın en gelişmiş meyvesidir. Bak: 24/45; 29/19-20; 71/14-17.

*15/29: Tanrının İnsana öz ruhundan üflemesi ve 'Ruh' kelimesinin Kuran'daki anlamı: Bak: 15/29; 32/9; 38/72; ve Bak: 17/85: 39/42; 16/102; (6/122; 8/24); 42/52;

*10/24: 'Tanrı, elbette dünyanın sonunun gece mi yoksa gündüz mü olduğunu bilir. Ancak dünya yuvarlak olduğundan, o an geldiğinde dünyanın yarısı gece, diğer yarısı da gündüz olacaktır.' Bak 4/82.

*4/119: Çocukları Sünnet etmek hakkında bir yorum / eleştiri.

Muhammed peygamber insanları sünnet etmek için halklara elçi olarak gönderilmedi. Çocuklara karşı işlenen bu suç artık tarihe gömülmeli. Bak 13/8; 25/2; 32/7; 40/64; 64/3; 82/6-9. 
IV. İTİKAT

B. ALLAH

1. ALLAH'IN VARLIĞI VE VARLIĞININ DELİLLERİ

a) KAVRAM OLARAK, ALLAH'IN VARLIĞI VE VARLIĞININ DELİLLERİ - 3 
88. sure (ĞÂŞİYE) 17. ayet (Resmi: 88/İniş:68/Alfabetik:31)

Y.N. Öztürk :
Bakmıyorlar mı o deveye, nasıl yaratıldı!
DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ


*****

18 Mayıs 2016 ÇarşambaIV. B. 1. a) KAVRAM OLARAK, ALLAH'IN VARLIĞI VE VARLIĞININ DELİLLERİ - 4

IV. İTİKAT

B. ALLAH

1. ALLAH'IN VARLIĞI VE VARLIĞININ DELİLLERİ

a) KAVRAM OLARAK, ALLAH'IN VARLIĞI VE VARLIĞININ DELİLLERİ - 4

DELİLLER, İZLER, İŞARETLER, İBRETLER VARDIR

2/164*: Tabiatın (gökler ve yerin) Düzeni: Arzda Deliller, İzler, İşaretler, İbretler Vardır. Bak: 7/157; 16/65; 22/25; 25/49; 29/63; 30/19, 24, 50; 32/27; 35/9; 36/33; 41/39; 43/11; 45/5; 50/11; 57/17.2/164**: Tabiatın (gökler ve yerin) Düzeni: Gecede Deliller, İzler, İşaretler, İbretler Vardır. Bak: 3/27, 190; 7/54; 10/6; 13/3; 14/33; 16/12; 17/12; 22/61; 24/44; 28/71; 31/29; 35/13; 36/37, 40; 39/5; 57/6; 74/33; 81/17; 84/17; 89/2, 4; 93/2.


2/164***: Tabiatın (gökler ve yerin) Düzeni: Denizlerde Deliller, İzler, İşaretler, İbretler Vardır. Bak: 10/22; 14/32; 17/66-67, 69; 22/65; 31/31; 42/32; 45/12; 55/24.


2/164****: Allah Her Şeyin Yaratıcısıdır: AllahÂlemlerin Rabbidir; Göklerin ve Yerin ve bu ikisi arasındakilerin yaratıcısıdır. Mülk ve Yönetim O’nundurBak: 6/1,73; 21/ 56; 38/27; 39/6; 40/57; 69/17.


2/164*****: İtikat: Ahiret: Genel Olarak Ahiret Hayatı: + İtikat: Ahiret: Yargılanma (Hesap): Allah Huzurunda Tanıklar / Şahitler: Vahiy kitapları / mealler imanlı toplumlar için kendi dilleriyle konuşan bir Resul / Elçidir ve bu nitelikleri ile uyarıcıdır. Bak: 6/105; 7/2; 12/111; 14/52; 39/23; 40/53-54; 65/10.

2/164******:Allah O'dur Ki: Allah'ın Varlığının Delilleri. Bak:3/190; 10/6; 12/105; 13/2-5; 16/10, 13, 65-69, 79; 22/5; 23/80; 27/93; 29/20-21, 44; 30/20-25, 46; 31/31; 35/27-28; 36/32-44; 39/21; 40/81; 41/37, 39, 53; 42/29, 32-34; 43/3, 6; 45/3-6; 56/58-72; 57/17; 88/17-20.


2/164*******: Günler, İbretler. Bak: 3/27, 190; 10/6; 13/3; 14/33; 16/12; 17/12; 21/33; 22/61; 23/80; 24/44; 25/47, 62; 27/86; 28/72-73; 30/23; 31/29; 35/13; 36/37, 40; 39/5; 40/61; 41/37; 45/5; 57/6; 91/3; 92/2.


2/164********:Tabiatın (gökler ve yerin) İnsan Hizmetine Verilmesi: Rüzgârlar, Genel. Bak:3/117; 7/57; 10/22; 14/18; 15/22; 18/45; 21/81; 22/31; 25/48; 27/63; 29/40; 3046, 48; 33/9; 34/12; 35/9; 38/36; 41/16; 42/33; 45/5; 46/24; 51/1, 51/41; 52/27; 54/19; 57/20; 67/17; 69/6; 77/2.


2/164*********: Tabiatın (gökler ve yerin) İnsan Hizmetine Verilmesi: Gemi: Gemilerde, Allah'ın Varlığına ve Birliğine Deliller, İzler, İşaretler, İbretler Vardır. Bak: 10/22, 32; 16/14; 17/66; 18/71, 79; 22/65; 23/22; 29/65; 30/46; 31/30; 35/12; 37/140; 40/80; 42/32; 43/12; 45/12; 55/24.


2/164**********: Yaratılış ve Varlıklar: İnsanlar: İnsanın Donanımı: İnsanın Yetenekleri. Akıl: İman veya küfrü seçmek üzere, hak veya batıl / iyi veya kötü için çalıştırılan, kısas doğuran akıl. Bak: 2/179, 197; 2/269; 3/7, 190; 5/100; 11/116.


2/164************: Bilgi Edinme yolları: Doğru Bilginin (ilim) Kaynakları: Bilgi Kaynaklarını Etkin Kullanmak: Akıl ve Düşünmek: Aklını ve gönlünü işletip çalıştıranlara işaretler / ibretler vardır. Bak: 2/179, 197, 269; 3/7, 190; 50/100; 12/111; 13/19; 14/52; 15/75; 16/67; 20/54, 128; 36/62; 38/29, 43; 39/9, 18; 40/54, 65/10; 89/5.


*2/164: Doğa da Tanrı'nın bir kitabıdır. 'Ayetler' kelimesi, Kuran boyunca hem Tanrı'nın sözel yasası ve hem de doğal yasası için kullanılır. Tanrı'nın yasaları arasında çelişki değil uyum vardır. Bu uyuma tanık olmak için her iki kitabı da hurafeler eklemeden inceleyip kavramak gerekir. Tanrı'nın doğadaki fiziksel ayetlerini önemseyerek ona teslim olanlar bu teslimiyetlerine karşılık teknoloji ve refah ile ödüllendirilirler. Bak 2/106.ayetin dip not açıklaması.


KİTAP: MKA


 

IV. İTİKAT

B. ALLAH

1. ALLAH'IN VARLIĞI VE VARLIĞININ DELİLLERİ

a) KAVRAM OLARAK, ALLAH'IN VARLIĞI VE VARLIĞININ DELİLLERİ - 4


ALLAH'IN VARLIĞI VE VARLIĞININ DELİLLERİ: 2 /164  


2. sure (BAKARA) 164. ayet (Resmi: 2/İniş:92/Alfabetik:11)

Y.N. Öztürk : Şu bir gerçek ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanların yararı için denizde yüzüp giden gemilerde, Allah'ın gökten suyu indirip onunla, ölümünden sonra toprağı dirilterek üzerine tüm canlılardan yaymasında, rüzgârların bir düzen içinde yönden yöne çevrilmesinde, gök ve yer arasında bir hizmete memur edilen bulutlarda, aklını işleten bir topluluk için sayısız izler-işaretler-ibretler vardır. 
DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ.
*****

20 Mayıs 2016 CumaIV. B. 1. a) KAVRAM OLARAK, ALLAH'IN VARLIĞI VE VARLIĞININ DELİLLERİ - 5IV. İTİKAT

B. ALLAH

1. ALLAH'IN VARLIĞI VE VARLIĞININ DELİLLERİ

a) KAVRAM OLARAK, ALLAH'IN VARLIĞI VE VARLIĞININ DELİLLERİ - 5


Dipnot: *3/190: Kuran-ı Kerim'in bu özel anlatım biçimi ilgi çekicidir. 'Güneşin doğuşu ve batışı' yerine neden sürekli olarak 'gece ile gündüzün birbirini izlemesi' deyimi kullanılmaktadır? Bak: 27/88.

I.                  Allah'ın Varlığı Hakkında Mükemmel Örnekler / Evrendeki Hassas Ayarlar / Caner TaslamanII.               Allah'ın Varlığının Delilleri / Caner Taslaman / Allah'ın varlığına kanıtlar var mı ?


https://www.youtube.com/watch?v=KJkkgUWHB1k


III.           ALLAH’IN VARLIĞININ 12 DELİLİ CANER TASLAMAN ( E-KİTAP)


IV. İTİKAT

B. ALLAH

1. ALLAH'IN VARLIĞI VE VARLIĞININ DELİLLERİ

a) KAVRAM OLARAK, ALLAH'IN VARLIĞI VE VARLIĞININ DELİLLERİ - 5

3. sure (ÂLİ IMRÂN) 190. ayet (Resmi: 3/İniş:94/Alfabetik:7)

Y.N. Öztürk :
Şu bir gerçek ki, göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelişinde, aklını ve gönlünü işletenler için çok ibretler vardır. 
DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ:

*****

23 Mayıs 2016 Pazartesi


IV. B. 2. a) KAVRAM OLARAK ALLAH’IN BİRLİĞİ (TEVHİD) -1


IV. İTİKAT

B. ALLAH

2. ALLAH'IN BİRLİĞİ (TEVHİD)

a) Kavram Olarak, İtikat, Allah, Allah'ın Birliği (Tevhid):- 1


Dipnot: 27/60*: İbadet / Allah'a Kulluk: Tapılmaya Layık Olana (yalnız ve ancak Allah'a) Yapılır.

Dipnot: 27/61*: İki deniz arasındaki berzah. Bak: 25/53; 55/19-20; 35/12; 27/61.

Dipnot: 6/164*: İnsanın İman veya Küfrü Seçmesinde ve İnsan Davranışlarının Oluşmasında, Allah'ın yol ve yasası: Sünnetullah: Herkesin günahı kendinedir, başkasına verilemez ve başkasından alınamaz. Hiçbir günahkâr bir başkasının yükünü / günahını taşıyamaz. Bak: 17/15; 35/18; 39/7; 53/38-39.

6/164**: Toplumsal Düzen: Hukuk: Kamu Hukuku: Ceza Hukuku: Cezaların Şahsiliği. Bak: 16/25; 17/15; 29/12-13; 35/18; 39/7; 53/38-39.

*6/164: Kimse kimsenin günah yükünü çekmez; kimse kimsenin sorumluluğunu yüklenemez (6/164; 17/15; 35/18; 39/7; 53/38-39.). Başkalarının kötülük işlemesine neden olan kişi aynı kötülüğü işlemiş gibidir. (16/25; 29/13). Herkese, iyi veya kötü olarak yaptığından bir pay vardır. (4/85).

Dipnot: *40/65: Din yalnız Allah'a özgülenerek, O'na ibadet / kulluk edilir. Geleneksel ve zamanımızın müşriklerine uyulmaz. Bak: 2/139; 7/29; 16/52; 39/2, 11- 14; 40/14, 65; 98/5.

Dipnot: *18/110: Şirk (19/81) ve Şirk türleri: Kendini heykellere adamak (7/138) şirkin sadece bir türüdür. Allah'ın isminin yanında başka isimleri anmaktan hoşlanmak (39/45), din adamlarının Tanrı adına koyduğu din kurallarını izlemek (9/31; 42/21, 6/148), peygamberlerin ve evliya olduğuna inanılan kimselerin şefaat ve yardımına inanmak (2/48; 10/18), peygamberlerin hatasız olduğunu ileri sürmek (18/110) gibi tavırlar da şirktir. Müşrik kafalar, şeytanın hipnozu altında bulunduklarından Kuran'daki apaçık ayetlere rağmen kendilerinin hâlâ tek Tanrıcı olduklarını sanırlar (6/23). Bak: 18/32-42. Dip Not Açıklaması.

ŞİRK / ALLAH'A EŞ (ORTAK) KOŞMAK VE ŞİRK TÜRLERİ;

*18/32-42: Allaha 'eş / ortak koşulan şeyler: Kuran, halkın Tanrı'dan ayrı olarak ilahlaştırdığı birçok değişik tanrı örnekleri verir. Örneğin çocuklar (7/190), din liderleri ve bilginleri (9/31), mal ve mülk (18/42), ölmüş evliya ve peygamberler (16/20-21; 35/14; 46/5-6), ego (25/43; 45/23). Şeytan, şirke bulaştırmak için ilk iş olarak, yanlış veya eksik bir şirk tanımını kabul ettirerek özeleştiri sistemini imha eder. Nitekim müşrikler, kendilerinin müşrik olduğunu kabul etmezler. (6/23). Bak 19/81. Dip Not Açıklaması.

ALLAH DIŞINDA EDİNİLEN İLAHLAR / ALLAH'A EŞ / ORTAK KOŞULANLAR:


IV. İTİKAT

B. ALLAH

2. ALLAH'IN BİRLİĞİ (TEVHİD)

a) Kavram Olarak, İtikat, Allah, Allah'ın Birliği (Tevhid):- 173. sure (MÜZZEMMİL) 9. ayet (Resmi: 73/İniş:3/Alfabetik:74)

Y.N. Öztürk :
Doğunun ve batının Rabbidir O. Tanrı yoktur O'ndan başka. O'nu vekil et!

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ.

*****
24 Mayıs 2016 Salı

IV. B. 2. a) KAVRAM OLARAK ALLAH’IN BİRLİĞİ (TEVHİD)- 2


IV. İTİKAT

B. ALLAH

2. ALLAH'IN BİRLİĞİ (TEVHİD)

a) Kavram Olarak, İtikat, Allah, Allah'ın Birliği (Tevhid):- 2

Dipnot: 21/22*: İnsanın Kendisine ve Çevresine Karşı Ahlaki Sorumlulukları: Kötü ve Yerilen Tutum ve Davranışlar (Batıl Ameller / Kötü-Çirkin İşler / Kötü-Çirkin Eylemler): Fesat (Bozgunculuk): Eğer yerde-gökte Allah'tan başka tanrılar olsaydı, o ikisi de mutlaka fesada uğrarlardı.

Dipnot: 21/26*: Yaratılış ve Varlıklar: Melekler: Allahın İzin Verdiği Melekler Şefaatçidir.+ İtikat: Ahiret: Yargılanma (Hesap): Şefaat (Aracılık): Şefaatçiler / Aracılar: Hak / gerçek şefaatçiler, Allah'ın izni ile şefaatleri yarar sağlayanlardır: Bazı melekler şefaatçidir. Bak:21/26-28; 33/43; 40/7-9; 42/5; 53/26. (+Bak: 53/26: Allah dileyip hoşnut / razı olduğu kimse için izin vermedikçe Göklerdeki nice meleklerin de şefaatleri hiçbir işe yaramaz)

21/26**: İbadet: Allah'a Kulluk: Kullar: Lütuflandırılmış / seçkin kullar.

Dipnot: 2/163*: Allah'ın Selbi (Tenzihi) Sıfatları: (Allah İçin Tersi İmkânsız / Muhal Olan Sıfatlar): Allah Birdir (Vahdaniyet). + Kavram Olarak, İtikat, Allah, Allah'ın Birliği (Tevhid). Bak: 2/255; 3/2, 6, 18; 4/87, 171; 6/19, 102, 164; 10/68; 11/14; 13/16, 30; 16/22, 51; 17/42-43, 111; 18/110; 20/8, 98; 21/22, 25-26, 108; 23/91, 116; 27/59-64; 28/70, 88; 35/3; 37/1-5, 180; 38/65-66; 39/4-6; 40/13, 16, 62, 65; 41/6; 43/45, 81, 84; 44/8; 51/50-51; 59/22-23; 64/13; 73/9; 112/1-4.

Dipnot: 3/18*: Yaratılış ve Varlıklar: Melekler: Şahitler ve Yazıcılar, Kaydedici Melekler. Bak: 4/166; 34/40-41; 43/80; 50/17; 70/4, 82/10-12.

3/18**: Yaratılış ve Varlıklar: Melekler: Melekler Allah’a İbadet Ederler. Bak: 4/172; 7/206; 13/13; 16/49-50; 21/19-20; 40/7-9; 41/38; 42/5.

3/18***: Bilginin Getirdiği Sorumluluklar. İlim ve Âlimler:  İlimde Derinleşenler Hakka / Gerçeğe Şahittir, Anlar, Kavrar. Bak: 10/39.

*3/18:  İslam'ın ilk şartı olarak bilinen 'Şehadet' (Kelime-i Tevhid), Allah'tan başka tanrı olmadığının itiraf edilmesidir.

HER İŞTE ALLAH'IN RIZASINI GÖZETMEK VE ARAMAK.

BİR İDDİA VE ARAŞTIRMA / SORGULAMAYA DAVET


 

IV. İTİKAT

B. ALLAH

2. ALLAH'IN BİRLİĞİ (TEVHİD)

 a) Kavram Olarak, İtikat, Allah, Allah'ın Birliği (Tevhid):- 216. sure (NAHL) 51. ayet (Resmi: 16/İniş:70/Alfabetik:75)

Y.N. Öztürk : 
Allah buyurdu ki: "İki ilah edinmeyin; O sadece bir tek ilahtır. Yalnız benden korkun."
DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ.
*****

*****

10 Haziran 2016 Cuma


ALLAH O'DUR Kİ


IV. İTİKAT

B. ALLAH

3. ALLAH'IN SIFATLARI (NE OLDUĞU, NELER YAPTIĞI)

b) Allah O'dur Ki:

(1) Allah'tan Başka İlah Yoktur

(2) Allah'ın Ortağı Yoktur

(3) Allah'ın Dostları Vardır

(4) Allah Gaybı Bilendir

(5) Allah Gaybı Ve Şehadeti (Duyularla Algılanabilir Olanı) Bilendir

(6) Allah Dirilten ve Öldürendir

(7) Allah Gerçek Hükümrandır

(8) Allah, Gizliyi de Aşikârı da Bilir

(9) Allah, Gizliyi de Gizlinin Gizlisini de Bilir

(10) Allah, Gizleneni de Açığa Vurulanı da Bilir

(11) Allah Gözlerin Hain Bakışını ve Kalplerin Gizlediğini Bilir

(12) Allah'a, Hiçbir İyilik Veya Kötülük Gizli Kalmaz

(13) Allah'tan Başkası İçin Gizli Kalan Bilgiler

(14) Allah, Gözetleyicidir

(15) Allah, Hâkimler Hâkimidir

(16) Allah, Gökleri ve Yeri Altı Günde (Evrede) Yarattı

(17) Allah Katında Zaman

(18) Allah, Her An Yaratma Halindedir

(19) Allah, Her Şeyi En Güzel Şekilde Yaratmıştır

(20) Allah'ın Yarattıklarında Uyumsuzluk Yoktur

(21) Allah, İnsanları Boşuna Yaratmamıştır

(22) Allah Herkesin Maişetini Taksim Etmiştir

(23) Allah İle Olan Ahitlerini Bozanlar

(24) Allah, İnsanlara Hayır ve Şerri Tanıtmıştır

(25) Allah, İnsanlara Zulmetmez

(26) Allah, Kimseye Zulmetmez

(27) Allah Zalim Değildir

(28) Allah'ın Adaleti

(29) Allah, Kolaylık Diler

(30) Allah Korkusu

(31) Allah Sevgisi

(32) Allah ve Peygamber Sevgisi

(33) Allah ve Peygamber Düşmanları, Yakın Akraba Bile Olsa, Dost Edinilmez

(34) Allah ve Resulü Mutlaka Galip Gelecektir

(35) Allah'ın Yardımı

(36) Allah'ın Yardımına Lâyık Olanlar

(37) Allah Zayıfların Yardımcısıdır

(38) Allah'ın Mümin Mücahitlere Yardımı

(39) Allah ve Resulüne İtaat

(40) Allah ve Resulüne Saygı

(41) Allah, Kullarına Çok Lütufkârdır

(42) Allah, Müminlerin Dostudur

(43) Allah, Nurunu Tamamlayacaktır

(44) Allah'ın Fiilleri

(45) Allah'ın Dini

(46) Allah, Peygamberlerden Söz Almıştır

(47) Allah, Resulünü Himaye Etmiştir

(48) Allah Üç Değildir

(49) "Allah, Üçün Üçüncüsüdür" Diyenler

(50) Allah'ın Güzel İsimleri

(51) Allah'ın İlmi Her Şeyi Kuşatmıştır

(52) Allah'ın İlmi Yazmakla Bitmez

(53) Allah'ın Nimetleri Sayılamaz

(54) Allah'ın İnsanlara Lütuf ve İkramı

(55) Allah'ın İnsana Yakınlığı, (Şahdamarı)

(56) Allah'ın İnsanlara Müsamahası

(57) Allah’ın Laneti

(58) Allah'ın Mağfireti ve Azabı

(59) Allah'ın Mağfiretinin Genişliği

(60)  Allah'ın Rahmet ve Mağfireti

(61) Allah'ın Rahmeti Her Şeyi Kuşatmıştır

(62) Allah'ın Rahmetinden Ümit Kesilmez

(63)  Allah'ın Sevdiği Millet Nasıl Olmalıdır

(64) Allah'ın sözü/vaadi haktır/kesin gerçektir, mutlak doğrudur

(65) Allah sözüne/vaadine asla ters düşmez, sözünden asla dönmez

(66) Allah'ın Sünnetinde / Sünnetullah’ta (Kanununda) Değişiklik Görülemez


IV. İTİKAT

B. ALLAH

3. ALLAH'IN SIFATLARI (NE OLDUĞU, NELER YAPTIĞI)


b) Allah O'dur Ki:


 
(1) Allah'tan Başka İlah Yoktur

 “Allah'tan başka tanrı olmadığını kuşkusuzca bil! Hem kendi günahın için hem de mümin erkeklerle mümin kadınlar için af dile. Allah sizin, dönüp dolaşacağınız yeri de varıp ulaşacağınız yeri de bilir.” (47. sure (MUHAMMED) 19. ayet )
DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ.
*****

12 Haziran 2016 Pazar


ALLAH'IN SEVDİKLERİ VE ALLAH'IN SEVMEDİKLERİ
(1) ALLAH'IN SEVDİKLERİ

(a) Allah, Takva Sahiplerini / Takvaya Sarılanları Sever

(b) Allah, Güzeli ve Güzelliği Sevip, Güzel Düşünüp Güzellik Sergileyenleri Sever

(c) Allah, Temizlikte Titiz Davrananları Ve Temizlenenleri Sever

(d) Allah, Adaleti Koruma ve Yerine Getirmede Titiz ve Kararlı Davrananları Sever

(e) Allah, Tövbeyi Çok Seven ve Tövbe Edenleri Sever

(f) Allah, Sabredenleri Sever

(g) Allah, Tevekkül Edenleri Sever

(h) Allah, Savaşmak İçin Saf Bağlamış Olanları Sever


(2) ALLAH'IN SEVMEDİKLERİ

(a) Allah, Zalimleri Sevmez

(b) Allah, Sınır Tanımaz Azgınları Sevmez

(c) Allah, Küfre Sapanları / Kâfirleri Sevmez

(d) Allah, Müsrifleri / İsraf Edenleri Sevmez

(e) Allah, Fesadı Ve Müfsitleri / Bozgunculuk Ve Tabiat Dengelerini Tahrip Etmeyi Sevmez

(f) Allah, Kibrine Yenik Düşen ve Büyüklük Taslayanları Sevmez

(g) Allah, Hainliği Huy Edinmişleri / Sürekli Hainlik Eden Günahkârı Sevmez

(h) Allah, Günahta Aşırıya Gidenleri Sevmez

(i) Allah, Sevinç Budalalarını / Şımaranları Sevmez

(j) Allah, Çirkin Sözün Açıklanmasını Sevmez


 

 ALLAH'IN SEVDİKLERİ VE ALLAH'IN SEVMEDİKLERİ

 (1) ALLAH'IN SEVDİKLERİ
(a) Allah, Takva Sahiplerini / Takvaya Sarılanları Sever

 “İş öyle değil! Kim ahdine vefa eder, takvaya sarılırsa hiç kuşkusuz, Allah takvaya sarılanları sever.” (3. sure (ÂLİ IMRÂN) 76. ayet)

*****

19 Haziran 2016 PazarALLAH'IN ZATİ VE SUBUTİ SIFATLARI - 1

 

ALLAH'IN ZATİ SIFATLARI: ALLAH'IN SELBİ (TENZİHİ) SIFATLARI [ALLAH İÇİN TERSİ İMKÂNSIZ (MUHAL) OLAN SIFATLAR]

(1) Allah Vardır (Vacib –Ül Vücut)

(2) Allah Ezelîdir (Kıdem)

(3) Allah Ebedîdir (Baka)

(4) Allah Hiçbir Şeye Benzemez (Muhalefetünlil Havadis)

(5) Allah Kendiliğinden Vardır (Kıyam Bi Zatihi)

(6) Allah Birdir (Vahdaniyet)
ALLAH'IN ZATİ SIFATLARI: ALLAH'IN SELBİ (TENZİHİ) SIFATLARI [ALLAH İÇİN TERSİ İMKÂNSIZ (MUHAL) OLAN SIFATLAR]

(1) Allah Vardır (Vacib –Ül Vücut)

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ.


*****

21 Haziran 2016 SalıHZ. MUHAMMED'İN BEŞERİ YÖNÜ ve HZ. PEYGAMBERE YÖNELİK UYARILAR


I.                  HZ. MUHAMMED'İN BEŞERİ YÖNÜ:


 Hz. Muhammed Allah’ın elçisi ve kuludur. Melek değildir, Ölümlü bir insandır. Allah’ın elçisi olarak melek Cebrail aracılığı ile vahiy almasının dışında Her insan’dan farklı olan üstün güçleri yoktur, gaybı da bilmez. Allah’ın hazineleri yanında değildir. Allah’ın dilediğinden başka insanlara yarar, ışık, aydınlık sağlayamaz ve zarar da veremez. Sadece Allah’a yakarır (dua eder), kendine ve insanlara ne yapılacağını da bilmez. Şeytan ona da musallat olur. Allah dilemedikçe mucize gösteremez.


 Muhammed bir resulden başkası değildir. Ondan önce de resuller gelip geçmiştir. Şimdi o ölse yahut öldürülse ökçeleriniz üzerine gerisin geri mi döneceksiniz! İki ökçesi üzerine geri dönen, Allah'a hiçbir şekilde zarar veremez. Allah, şükredenleri ödüllendirecektir.” (3. sure (ÂLİ IMRÂN) 144. ayet)

 De ki: "Ben kendi nefsime, Allah'ın dilediğinden başka ne bir yarar sağlayabilirim ne de bir zarar verebilirim. Eğer gaybı bilseydim elbette daha çok hayır yapardım. Ama bana kötülük dokunmamıştır bile. Ben, inanan bir topluluk için bir uyarıcı ve müjdeciden başkası değilim." (7. sure (A'RAF) 188. ayet)

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

*****

22 Haziran 2016 Çarşamba


HZ. MUHAMMED'İN AYRICALIKLI YÖNÜ ve HZ. PEYGAMBERE YÖNELİK TESELLİLER


I.                  HZ. MUHAMMED'İN AYRICALIKLI YÖNÜ:


 Her peygamberin biri kulluk, diğeri de peygamberlik olmak üzere iki vasfı vardır Hz. Muhammed de bir beşer (insan) peygamber olarak, kulluk vasfındaki hatalarına (zelle) rağmen, Peygamberlik vasfında hatasızdır. Çünkü vahyin kontrolündedir. Bu vasfıyla “İsmet” sıfatına sahip olan Hz Muhammed, “nübüvvet” ve “tebliğ” de kesinlikle masum ve günahsız olup, diğer insanlardan ayrıcalıklıdır.

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ.


*****

23 Haziran 2016 PerşembeHZ. MUHAMMED'İN PEYGAMBERLİĞİ YETKİ VE SORUMLULUKLARI

A.               HZ. MUHAMMED'İN PEYGAMBERLİĞİ:


 “Ey giysisine bürünüp yatan! Geceleyin kalk! Kısa bir süre hariç, Gecenin yarısını ayakta ol yahut bundan biraz eksilt! Yahut buna biraz ekle! Ve Kur'an'ı ağır ağır, düşüne düşüne oku! Doğrusu, biz senin üzerine ağır bir söz bırakacağızŞu bir gerçek ki, yeni bir oluşa koyulmak üzere geceleyin kalkan, yer tutma bakımından daha güçlü, söz bakımından daha etkilidir. Kuşkusuz, gündüz boyu senin için uzun bir dolaşma / yoğun bir uğraş vardır.” (73. sure (MÜZZEMMİL) 1-7. ayet)

 Biz size, üstünüze tanık olan bir resul gönderdik. Tıpkı Firavun'a bir resul gönderdiğimiz gibi.” (73. sure (MÜZZEMMİL) 15. ayet)

 “De ki: "Tebliğime karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Ben size kendiliğimden / zorlamayla yükümlülük getirenlerden de değilim." (38. sure (SÂD) 86. ayet)

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ.


*****
24 Haziran 2016 Cuma

HZ. PEYGAMBER VE MUCİZEA.                HZ. PEYGAMBERE YÖNETİLEN MUCİZE TALEPLERİ:


 İçlerinden her kişi de istiyor ki, kendisine açılıp saçılmış sayfalar verilsin.Hayır, öyle şey olmaz! Doğrusu şu ki, âhiretten korkmuyorlar.” (74. sure (MÜDDESSİR) 52-53. ayet)*****

25 Haziran 2016 CumartesiHZ. MUHAMMED – SİRET ÖZETİ

                                 

 Sîret kelimesinin çoğulu olan siyer, sözlükte, iyi ya da kötü tutulan yol, hayat tarzı, gidişat, ahlak, karakter, biyografi anlamlarına gelir. Hz. Peygamberin doğumundan vefatına kadar hayatını konu alan ilmin adı "siyer" dir. 

A.               HZ. MUHAMMED VE KIBLENİN DEĞİŞMESİ:


 “Biz senin, yüzünün ha bire göğe doğru çevrildiğini elbette görüyoruz.Hoşlanacağın bir kıbleye seni elbette döndüreceğiz. Artık yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Nerede olsanız yüzünüzü Mescid-i Haram yönüne döndürün. Kendilerine kitap verilenler, onun, Rablerinden bir gerçek olduğunu çok iyi bilirler. Allah onların yapıp ettiklerinden habersiz değildir.” (2. sure (BAKARA) 144. ayet)

B.               HZ. MUHAMMED VE SAVAŞLARI:


DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ 

https://kemaladal.blogspot.com.tr/2016/06/hz-muhammed-siret-ozeti.html


*****

26 Haziran 2016 Pazar


HZ. PEYGAMBERİN AİLE HAYATI VE EŞLERİ
 O peygamber, müminlere öz benliklerinden daha dost, daha yakındır. Onun eşleri de o müminlerin anneleridir. Anne tarafından akraba olanlar da Allah'ın Kitabı'nda, birbirlerine diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Ancak yakın dostlarınız için örfe uygun bir vasiyette bulunmanız müstesnadır. Bu, Kitap'ta satırlara geçirilmiştir.” (33. sure (AHZÂB) 6. ayet)

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ*****

27 Haziran 2016 Pazartesi


HZ. PEYGAMBERİN KAVMİYLE İHTİLAFI


I.            HZ. PEYGAMBERİN VE MÜSLÜMANLARIN MÜCADELELERİ - 1

A.                HİCRET ÖNCESİ DÖNEM

1.                HZ. PEYGAMBERİN KAVMİYLE İHTİLAFI:


 Gördün mü o yasaklayanı, Bir kulu namaz kılarken.” (96. sure (ALAK) 9-10. ayet)

 Allah'ın gökleri ve yeri hak olarak yarattığını görmedin mi? Dilerse sizi yok eder, yepyeni bir halk getirir.” (14. sure (İBRÂHİM) 19. ayet)

 O halde, yalanlayanlara itaat etme! İstediler ki sen, alttan alıp gevşek davranasın / yağcılık edesin de onlar da yağcılık etsinler / yumuşaklık göstersinlerŞunların hiçbirine eğilme, uyma: Çok yemin eden, bayağı / alçak, Alaycı / gammaz, koğuculuk için dolaşıp duran, Hayrı engelleyen, sınır tanımaz saldırgan, günaha batmış, Kaba / obur, bütün bunlardan sonra da soyu bozuk, kötülükle damgalıMal ve oğullar sahibi olmuş da ne olmuş?Ayetlerimiz ona okunduğunda şöyle der: "Daha öncekilerin masalları!" Yakında biz onun hortumu üzerine damga basacağız / burnunu sürteceğiz.” (68. sure (KALEM) 8-16. ayet)

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ.
*****

28 Haziran 2016 Salı


HİCRET


I.              HZ. PEYGAMBERİN VE MÜSLÜMANLARIN MÜCADELELERİ - 2

A.                HİCRET

1.                HİCRET, MUHACİRLER VE ENSAR - GENEL:


 Onlardan önce yurda konmuş ve imana sarılmış olanlar, kendilerine hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden ötürü göğüslerinde bir ihtiyaç duymazlar. Kendilerinin ihtiyaçları olsa bile, ötekileri kendi nefislerine tercih ederler. Nefsinin cimriliğinden / doymazlığından korunanlar, kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Onlardan sonra gelenler de şöyle derler: "Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş kardeşlerimizi affet; kalplerimizde, inananlara karşı bir düşmanlık bırakma! Rabbimiz, sen çok şefkatli, çok merhametlisin!" (59. sure (HAŞR) 9-10. ayet)

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ.*****

29 Haziran 2016 Çarşamba


HZ. PEYGAMBERİN MÜSLÜMANLARLA İLİŞKİLERİ
HZ. PEYGAMBERİN VE MÜSLÜMANLARIN MÜCADELELERİ - 3

A.               HİCRET SONRASI DÖNEM:-1

1.               HZ. PEYGAMBERİN MÜSLÜMANLARLA İLİŞKİLERİ: 

a)                      MÜSLÜMAN CEMAATİN MEDİNE'DEKİ GENEL DURUMU:


 Ey iman edenler! "Râina" demeyin, "unzurna" deyin / "bizi davar gibi güt" diye konuşmayın, "bize bak" diye konuşun ve dinleyin. Kâfîrler için korkunç bir azap vardır.” (2. sure (BAKARA) 104. ayet)

 İşte böyle! Biz sizi, insanlar üstüne tanık olasınız, resul de sizin üstünüze tanık olsun diye, orta yolu izleyen bir ümmet yaptık. Biz, eskiden üzerinde olduğunu kıble haline getirdik ki resule uyanı, ökçesi üstüne gerisin geri dönenden ayıralım. Bu, Allah'ın kılavuzluk ettikleri dışındakilere gerçekten zor gelecektir. Ama Allah imanınızı işe yaramaz hale getirmeyecektir. Şu da bir gerçek ki, Allah öncelikle insanlara karşı çok acıyıcı, çok merhametlidir.” (2. sure (BAKARA) 143. ayet)

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ*****

30 Haziran 2016 PerşembeİKİYÜZLÜLER VE BEDEVİLERLE İLİŞKİLERHZ. PEYGAMBERİN VE MÜSLÜMANLARIN MÜCADELELERİ - 4

A.               HİCRET SONRASI DÖNEM:-2

1.                İKİYÜZLÜLER VE BEDEVİLERLE İLİŞKİLER:

a)                İKİYÜZLÜLER VE BEDEVİLERLE İLİŞKİLER - GENEL:


“İnsanlar içinden bazıları vardır, "Allah'a ve âhıret gününe inandık" derler ama onlar inanmış değillerdirAllah'ı ve inanmış olanları aldatma yoluna giderler. Gerçekte ise onlar öz benliklerinden başkasını aldatmıyorlar. Ne var ki, bunun farkında olamıyorlar. Kalplerinde bir hastalık vardır da Allah onları hastalık yönünden daha ileri götürmüştür. Ve onlar için, yalancılık etmiş olmaları yüzünden acıklı bir azap öngörülmüştür. Onlara, "Yeryüzünde bozgun çıkartmayın" dendiğinde, "Tam tersine, bizler barış ve esenlik getirenleriz" demişlerdir. Dikkat edin, gerçekte onlar, bozgun getirenlerin ta kendileridir de bunun bilincinde olmuyorlar. Onlara, "İnsanların inandığı gibi siz de inanın" dendiğinde, "Yani biz de kafası çalışmayan zavallılar gibi inanalım mı?" derler.Haberiniz olsun ki, kafası çalışmayan düşük seviyeliler onların ta kendileridir; fakat bilmiyorlar. Bunlar iman etmiş olanlarla yüz yüze geldiklerinde, "îman ettik" derler. Kendi şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında ise söyledikleri şudur: "Hiç kuşkunuz olmasın biz sizinleyiz. Gerçek olan şu ki, biz alay edip duran kişileriz." Allah onlarla alay ediyor ve onları, kendi azgınlıkları içinde bocalar bir halde sürüklüyor. İşte bunlar, doğruluk ve aydınlığı verip karanlık ve sapıklığı satın aldılar da ticaretleri hiç bir kazanç sağlamadı. Bir yol yordama girebilmiş de değillerdir. Onların durumu şu kişinin durumuna benzer: Bir ateş tutuşturmak istedi. Ateş, çevresindekileri aydınlattığında, Allah onların ışığını giderdi ve onları karanlıklar içinde bıraktı; artık görmezler. Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Onlar artık dönmezler. Yahut gökten boşalan bir yağmur haline benzer ki onda karanlıklar var, bir gök gürlemesi var, bir şimşek var. Yıldırımlar yüzünden ölüm korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Allah Muhît'dir, küfre sapanları çepeçevre kuşatmıştır. Şimşek, neredeyse gözlerini çarpıp götürüverecek. Kendilerine her aydınlık sunduğunda, orada yürürler. Üzerlerine karanlık binince çakılıp kalırlar. Eğer Allah dileseydi, işitme güçlerini de gözlerini de elbette alıp götürürdü. Çünkü Allah her şeye Kadîr'dir.” (2. sure (BAKARA) 8-20. ayet)

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ.


*****

1 Temmuz 2016 Cuma


MEKKELİ MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER
HZ. PEYGAMBERİN VE MÜSLÜMANLARIN MÜCADELELERİ - 6

A.               HİCRET SONRASI DÖNEM:-4


1.                MEKKELİ MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER:


a)               BEDİR SAVAŞI:


 Kabilelerden oluşmuş, sözüm ona bir ordudur bu; şurada bozguna uğratılacaktır.” (38. sure (SÂD) 11. ayet)

 Sizinle çarpışmaya girenlerle Allah yolunda siz de çarpışın. Ama haksız yere saldırmayın / çarpışmada zulme sapmayın. Çünkü Allah, sınır tanımaz azgınları sevmiyor. Onları yakaladığınız yerde öldürün; onların sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Fitne / baskı ve bozgunculuk, öldürmekten daha kötüdür. Mescid-i Haram'da, onlar sizinle çarpışmaya girinceye kadar siz de onlarla çarpışmaya girmeyin. Eğer sizinle çarpışmaya girerlerse siz de onları öldürün. İşte böyle verilir küfre sapanların cezası!” (2. sure (BAKARA) 190-191. ayet)
*****

2 Temmuz 2016 CumartesiMEKKE'NİN FETHİNDEN SONRAKİ SAVAŞLAR


HZ. PEYGAMBERİN VE MÜSLÜMANLARIN MÜCADELELERİ - 7

A.             HİCRET SONRASI DÖNEM:-5 

1.                MEKKE'NİN FETHİNDEN SONRAKİ SAVAŞLAR 

a)               HUNEYN SAVAŞI:


 Yemin olsun ki, Allah size birçok yerde yardım etti. Huneyn gününde de.Hani, çokluğunuz sizi böbürlendirmişti de bu hiçbir işinize yaramamıştı. Tüm genişliğine rağmen, yeryüzü size dar gelmişti. Sonra da sırtınızı dönüp kaçmıştınız. Sonra Allah, resulünün üzerine de müminlerin üzerine de sükûnetini indirmiş, ayrıca sizin görmediğiniz orduları göndermiş de küfre sapanlara azap etmişti. Kâfirlerin cezası işte budur. Sonra Allah, bunun ardından da dilediğinin tövbesini kabul eder. Allah Gafûr'dur, Rahîm'dir.” (9. sure (TEVBE) 25-27. ayet)

b)                TEBÜK SEFERİ:


DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ.

*****

3 Temmuz 2016 PazarALLAH'IN TARİH İÇİNDE İNANANLARA VE İYİLERE YARDIMI


I.                  ALLAH'IN TARİH İÇİNDE İNANANLARA VE İYİLERE YARDIMI:


 İman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanlar, Allah'ı çok ananlar ve zulme uğratıldıktan sonra başarıya ulaşanlar böyle değillerdir. Zulmedenler, hangi devrime uğrayıp baş aşağı döneceklerini yakında bilecekler26. sure (ŞUARA) 227. ayet (Resmi: 26/İniş:47/Alfabetik:94)

 Ve biz istiyoruz ki, yeryüzünde ezilip horlananlara bağışta bulunalım, onları önderler yapalım, onları mirasçılar haline getirelim. Ve yeryüzünde onlara imkân ve kudret verelim. Firavun'a, Hâman'a ve onların ordularına da korkmakta oldukları şeyleri gösterelim. 28. sure (KASAS) 5-6. ayet (Resmi: 28/İniş:49/Alfabetik:53)
DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ.
*****

4 Temmuz 2016 PazartesiKURAN’I TANIYOR MUYUZ?

 “İşte sana o Kitap! Kuşku, çelişme, tutarsızlık yok onda. Bir kılavuzdur o, korunup sakınanlar için. “ (2/Bakara/2)

Samimi mütedeyyin
 (Dinini hiç bir sapma ve değişik bir amaç için kullanmayan ve sadece din olarak gören ve yaşayan; dini yasakları hayatına sokmamaya çalışan, hak  hukuk tanıyan, kendi dinine ve başkalarının dinine saygılı, kendi dinini içinde özümsemiş, dinci değil dindarMüslümanları kılavuzlayan, yolunu gösteren, rehber olan  o “vahiy kitabı” dır Kuran… 

1.                 KURAN'IN MUHTEVASI:

 Diyanet İşleri Başkanlığınca yayımlanan İlmihal de aşağıdaki gibi tasniflenmiştir.
İnsanları hem bu dünyada hem de âhirette mutluluğa kavuşturmak için gönderilmiş bulunan Kur'ân-ı Kerîm başlıca şu konuları kapsamaktadır:
DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ.

*****

5 Temmuz 2016 SalıKURAN’IN NİTELİKLERİ - 11.                 KUR'AN, TERK EDİLMİŞ BIRAKILDI:


 “Resul de şöyle der: "Ey Rabbim, benim toplumum, bu Kur'an'ı terk edilmiş/dışlanmış halde tuttular." (25. sure (FURKÂN) 30. ayet)

2.                 KUR'AN, BİR KISMINI KABUL EDERLER:

 “Aynı şekilde, o bölücülere/yemin edip duranlara da beyyineler indirmiştik. Onlar ki Kur'an'ı parça parça/bölük bölük/falcılık aracı yaptılar.” (15. sure (HİCR) 90-91. ayet)
DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ.

*****

6 Temmuz 2016 ÇarşambaKURAN’IN NİTELİKLERİ - 2
11.              KUR'AN, ÖNCEKİ GELEN TÜM KİTAPLARI TASDİK EDER, BELGELER:

 Beraberinizdekini doğrulayıcı olarak indirmiş bulunduğuma inanın. Onu ilk inkar eden siz olmayın. Benim ayetlerimi az bir bedel karşılığı satmayın. Ve yalnız benden sakının.” (2. sure (BAKARA) 41. ayet)

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ.


*****

7 Temmuz 2016 PerşembeKURAN’IN NİTELİKLERİ - 315.              KUR’AN, ALLAH'TAN GELEN GÖNÜL GÖZLERİDİR:

 Gerçek şu ki, size Rabbinizden gönül gözleri gelmiştir. Kim görürse kendisi yararına, kim körlük ederse kendisi zararına... Ben sizin üzerinize bekçi değilim.” (6. sure (EN'ÂM) 104. ayet)

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ.


*****

8 Temmuz 2016 CumaKURAN’IN NİTELİKLERİ - 428.              KUR'AN, EN DOĞRU YOLA SEVK EDER:

 “Şüpheniz olmasın ki bu Kur'an en kalıcı, en doğru olana kılavuzlar ve müminlere şu yolda müjde verir: Hayra ve barışa yönelik işler yapanlar için büyük bir ödül vardır.” (17. sure (İSRÂ) 9. ayet)

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ.


*****

8 Temmuz 2016 Cuma


KURAN’IN NİTELİKLERİ – 537.              KUR'AN İLE TELKİN ET, ÖĞÜT VER:


 Rablerinin huzurunda haşredileceklerinden korkanları, o vahiy ile uyar ki korunabilsinler. Onların O'ndan başka ne bir dostu vardır ne de şefaatçisi.” (6. sure (EN'ÂM) 51. ayet)

 “Dinlerini oyun ve eğlence haline getirmiş, dünya hayatı kendilerini aldatmış olanları bırak da o Kur'an ile şunu hatırlat: Bir kişi, kendi elinin üretip kazandığına teslim edilirse onun, Allah dışında ne bir dostu kalır ne de şefaatçisi. Her türlü fidyeyi verse de ondan kabul edilmez. İşte bunlar, kazandıklarına teslim edilmişlerdir. Nankörlük ettiklerinden ötürü onlar için kaynar sudan bir içki ve korkunç bir azap vardır.” (6. sure (EN'ÂM) 70. ayet)

 Bir kitaptır bu; sana indirildi, onunla uyarıda bulunasın diye ve inananlar için bir öğüt ve düşündürme olarak... O halde, bundan dolayı göğsünde bir sıkıntı olmasın.” (7. sure (A'RAF) 2. ayet)

​DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ.​
*****

11 Temmuz 2016 PazartesiKURAN’IN NİTELİKLERİ – 643.              KUR'AN İLE HATIRLAT:

 “Dinlerini oyun ve eğlence haline getirmiş, dünya hayatı kendilerini aldatmış olanları bırak da o Kur'an ile şunu hatırlat: Bir kişi, kendi elinin üretip kazandığına teslim edilirse onun, Allah dışında ne bir dostu kalır ne de şefaatçısı. Her türlü fidyeyi verse de ondan kabul edilmez. İşte bunlar, kazandıklarına teslim edilmişlerdir. Nankörlük ettiklerinden ötürü onlar için kaynar sudan bir içki ve korkunç bir azap vardır.” (6. sure (EN'ÂM) 70. ayet)

 “Biz onların neler söylediklerini çok iyi biliyoruz. Sen onların üstüne bir zorba değilsin. O halde, benim tehdidimden korkanlara sadece Kur'an'la öğüt ver.” (50. sure (KAF) 45. ayet)

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ.
*****

12 Temmuz 2016 SalıKURAN’IN NİTELİKLERİ – 7
48.              KUR'AN, OKUMAK, TETKİK:


“Ehlikitap'a sen her türlü mucizeyi getirsen de onlar senin kıblene uymazlar; sen de onların kıblesine uymayacaksın. Onlar birbirlerinin kıblesine de uymazlar. Eğer sen, ilimden nasibin sana geldikten sonra onların boş ve iğreti arzularına uyarsan, işte o zaman kesinlikle zalimlerden olursun.” (2. sure (BAKARA) 145. ayet)

Kur'an'ı, iyice okuyup düşünmüyorlar mı? Eğer o, Allah'tan başka birinin katından gelseydi, elbette ki onun içinde birçok ihtilaf bulacaklardı.” (4. sure (NİSA) 82. ayet)

Rabbinizden size indirilene uyun; O'nun berisinden bir takım velilerin ardına düşmeyin!Siz ne kadar da az öğüt alıyorsunuz!” (7. sure (A'RAF) 3. ayet)

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ.


*****

13 Temmuz 2016 ÇarşambaKURAN'IN İNANILMASI İÇİN, MATEMATİKSEL MUCİZEYE İHTİYACI VAR MI ve KIYAMET ALAMETİ UYDURMALARI.


KUR'AN’IN IŞIĞINDA


DİPNOT: *29/50-51: KURAN'IN İNANILMASI İÇİN, MATEMATİKSEL MUCİZEYE İHTİYACI VAR MI? (MKA)


* 29/50-51: Kuran'ın matematiksel mucizesiyle, Kuran'ın inişi arasında 1406 (19x74) yıllık bir süre koymak Bilge olan Tanrı'nın iradesiydi. Tanrı, 'Gizlenen' adlı 74. Surede gizlediği büyük matematiksel mucizeyi (74/30-37), 27/82 ayetinde haber verilen (Dabbetülarz) kompüter yoluyla ortaya çıkardı.

*74/30 -37: 'Kuran, 19 kodu üzerine kurulu bir matematiksel yapıyla örülmüş müdür?'

ÖNEMLİ BİR HATIRLATMA:

UYARI:

*27/82: Bu ayette söz edilen yaratık (Dabbetülarz) , sudan değil, topraktan yaratılmıştır. Kuran'ın 19 kodu üzerine kurulu matematiksel mucizesini ortaya çıkararak insanların Allah'ın sözünü önemsemediklerini kanıtlayan ve Tümüyle toprak elementlerinden yapılma olan bilgisayar, Dabbetülarz olabilir mi? Bak: 72/26-28.

*72/26-27:Dünyanın sonunun 2280 yılında geleceğine dair Kuran'ın öngörüsü için bak: 15/85-88; 20/15; 72/26-27.

*72/26-28: Kuran'da türevleriyle birlikte 19 kez geçen ReŞeDe kelimesinin dört tanesi bu surede geçer: 72/2; 72/10; 72/14; 72/21.

**GÜNÜMÜZDEKİ RESUL / ELÇİ KUR'AN VE KUR'AN'IN ANADİLE ÇEVİRİLERİDİR. BAK: 33/40 DİP NOT AÇIKLAMASI.

KUR'AN'I ASIL ÖĞRETEN ALLAH'TIR. (55/1-2).

KUR'AN (VE ÇEVİRİLERİ) HANGİ DİLLE KONUŞURSA KONUŞSUN, TÜM İNSANLIK İÇİN TANRISAL BİR MESAJDIR, BİR ELÇİDİR. Bak 43/3; 11/1.

DİLEYENİ / DİLEDİĞİNİ, HİDAYETE ULAŞTIRAN SADECE VE YALNIZ ALLAH'TIR (2/272; 28/56; 72/21.)

BU SEBEPLE, 'KURAN'IN MATEMATİKSEL MUCİZESİNİ' GÖRSÜN VEYA GÖRMESİN 'ALLAH'A İNANIP O'NA SARILANLARI O, KENDİSİNDEN BİR RAHMETİN VE LÜTFUN İÇİNE SOKACAK VE ONLARI KENDİSİNE ULAŞAN DOSDOĞRU BİR YOLA KILAVUZLAYACAKTIR.' (4/175).

***KURAN ve ÇEVİRİLERİ, 'Rahman tarafından öğretildiği için (55/2), hangi dille konuşursa konuşsun / HANGİ DİLLE OKUNURSA OKUNSUN, TÜM İNSANLIK İÇİN ALLAH'TAN BİR MESAJDIR. KIYAMETE KADAR HER ZAMAN İÇİN VE HER TOPLUMA ÖNGÖRÜLMÜŞ OLAN BİR ELÇİDİR / RESULDÜR - MKA.


KIYAMET ALAMETİ UYDURMALARI: İSALAR, MEHDİLER...

A. MEHDİLİK VE DECCALIYET

B. HER TARAF MEHDİ KAYNIYOR

C. HUMEYNİ'NİN MEHDİLİKTEN GELEN GÜCÜ

D. ÖLÜ DİRİLTEN DECCAL

E. HZ. İSA'NIN YENİDEN GELİŞİ İDDİASI

F. YECUC MECUC

G. DABBE

H. DABBE'NİN NE OLDUĞUNUN TAHMİNLERİ

Dipnot: *29/51: ALLAH'A İTAAT = KURAN'A İTAAT = ELÇİ'YE İTAAT


 İNCELEME VE DEĞERLENDİRMESİ


Bu yazı, RESUL KUR'AN'IN KUR'AN TEFSİRİ 28-30. KASAS, ANKEBÛT ve RÛM SURELERİ E-KİTAP (MKA): 29 / ANKEBÛT /50-51 AYETLERİ TEFSİRİNDEN ALINTIDIR. M. Kemal Adal


DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ.*****

13 Temmuz 2016 ÇarşambaAHİRET, GAYB, ÖLÜM ve BERZAH


KUR'AN’IN IŞIĞINDA AHİRET HAYATI - 1


Öncelikle ve özellikle belirtmek isterim ki kimsenin inancını yargılamak veya inancımı, itikadımı başkalarına belletmek gibi bir niyet ve maksadım yoktur, olamaz. Çünkü bu inancımla uyuşmaz. 

 Her zaman, her ortamda, açık ve net olarak ifade ettiğim, tutum ve davranışlarımla da göstermeye çalıştığım şey, özümsediğimce, “Atatürkçü Düşünce” sahibi bir Türk (iftihar ediyorum) ve “Kur’an”a sarılmış bir Müslüman (Hamd ediyorum) olarakbenimsediğim değerleri isteyenlerle paylaşmaktır.
 Dini içerikli yazılarımdaki muhataplarım, ancak inananlar ve bir müminin Kuran’ dan edindiği İslam itikadını bilmek isteyenlerdir. 

A.                 AMACIM:


 “İnsan, Kâinat ve vahiy Kitapları”ndan görüp bildiğimce Hakkı / gerçeği, görüp bilmek isteyenlerin görüş sahasına koymaktır.
DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ.
*****

14 Temmuz 2016 PerşembeKIYAMET, KIYAMETİN KOPMASI, SUR'A ÜFLEYİŞ VE BERZAH'TAN ÇIKIŞ

KUR'AN’IN IŞIĞINDA AHİRET HAYATI – 2


1. KIYAMET:


a) Kavram Olarak, İtikat, Ahiret, Kıyamet


O günde ki yer ve dağlar sarsılır ve dağlar eriyip akan bir kum yığınına dönüşür. 73. sure (MÜZZEMMİL) 14. ayet (Resmi: 73/İniş:3/Alfabetik:74)

O boruya üfürüldüğünde, İşte o gün çok zorlu, çok çetin bir gündür. Küfre batmışlar için hiç de kolay değildir. 74. sure (MÜDDESSİR) 8-10. ayet (Resmi: 74/İniş:4/Alfabetik:67)

Güneş büzülüp dürüldüğünde, Yıldızlar ışıklarını yitirdiğinde, Dağlar yürütüldüğünde, O bakmaya kıyılmayan develer kendi hallerine bırakıldığında, Vahşi hayvanlar bir araya toplandığında, Denizler kaynatıldığında, 81. sure (TEKVÎR) 1-6. ayet (Resmi: 81/İniş:7/Alfabetik:103)
O Kaaria, o şiddetli ses çıkararak çarpan. Nedir Kaaria? Kaaria'nın ne olduğunu sana bildiren nedir? O gün insanlar, çırpınarak yayılmış pervaneler gibi olurlar. Dağlar, didilmiş renkli yün gibi olur101. sure (KAARİA) 1-5. ayet (Resmi: 101/İniş:30/Alfabetik:47)
Hayır, öyle değil! Öyle değil! Kendisini ısrarla kınayan benliğe de yemin ederim. İnsan, kendisinin kemiklerini asla bir araya toplamayacağımızı mı sanıyor? Hayır, sandığı gibi değil! Biz onun parmak uçlarını da tam bir biçimde düzenlemeye gücü yetenleriz. Fakat insan kendi önünde rezillik sergilemeyi ister. "Kıyamet günü nerede / ne zaman?" diye sorar. Göz şimşek çaktığında, Ay tutulduğunda Ve Güneş'le Ay bir araya getirildiğinde, Der ki insan o gün: "Kaçılacak yer nerede?" Hayır, yok sığınacak yer! Varılıp durulacak yer Rabbinin huzurudur o gün. Haber verilir insana o gün önden gönderdiği de arkaya bıraktığı da. Gerçek şu ki insan, öz benliği üzerine yönelmiş keskin ve derin bir bakıştır; Dökse de ortaya tüm mazeretlerini. 75. sure (KIYÂMET) 1-15. ayet (Resmi: 75/İniş:31/Alfabetik:56)
DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ.
*****

15 Temmuz 2016 CumaKIYAMETTE, BA'S (YENİDEN DİRİLME ) VE HAŞR (HESAP YERİNDE TOPLANMA)KUR'AN’IN IŞIĞINDA AHİRET HAYATI – 3

A) KAVRAM OLARAK, İTİKAT, AHİRET, YENİDEN DİRİLME (BA'S) VE ALLAH'IN HUZURUNDA TOPLANMA (HAŞR)


Oysaki dönüş yalnız Rabbinedir! 96. sure (ALAK) 8. ayet (Resmi: 96/İniş:1/Alfabetik:6)

Baldırın çıplak kalacağı, secdelere çağrılacakları gün, onu da yapamayacaklar. Gözleri yere eğilmiş, benliklerini zillet kaplamıştır. Onlar, sapasağlam oldukları zaman da secde etmeye çağrılıyorlardı68. sure (KALEM) 42-43. ayet (Resmi: 68/İniş:2/Alfabetik:51)
Benlikler çiftleştirildiğinde, O diri diri gömülen kız çocuğuna sorulduğunda, Hangi günah yüzünden öldürüldü diye! Sayfalar açılıp göz önüne konduğunda, Göğün örtüsü soyulup indirildiğinde, Cehennem kızıştırıldığında, Cennet yaklaştırıldığında, Her benlik, önceden ne hazırlamışsa bilmiş olacaktır. 81. sure (TEKVÎR) 7-14. ayet (Resmi: 81/İniş:7/Alfabetik:103)
 Bilmez mi ki o, kabirler içindekiler dışarı fırlatıldığında, Göğüslerin içindekiler derlenip toplandığında, Hiç kuşkusuz, o gün, Rableri onlardan iyice haberdar olacaktır.100. sure (ÂDİYÂT) 9-11. ayet (Resmi: 100/İniş:14/Alfabetik:2)

Şiddetle çarpanın çıkardığı korkunç ses geldiğinde, Bir gün ki o, kişi öz kardeşinden kaçar, Öz annesinden, öz babasından, Eşinden, oğullarından, O gün onlardan her kişinin kendisine yetecek bir uğraşı vardır. Yüzler vardır o gün, pırıl pırıl, Gülen, müjdelerle parıldayan. Ve yüzler vardır o gün toza toprağa bulanmış. Tozu toprağı da bir is bürümüştür. İşte bunlardır küfre sapanlar, kötülüğe batanlar. 80. sure (ABESE) 33-42. ayet (Resmi: 80/İniş:24/Alfabetik:1)

Yemin olsun o burçlarla dolu göğe, O vaat olunan güne, Tanıklık edene, tanıklık edilene / seyredene, seyredilene, 85. sure (BÜRÛC) 1-3. ayet (Resmi: 85/İniş:27/Alfabetik:14)
İnsan, kendisinin kemiklerini asla bir araya toplamayacağımızı mı sanıyor? Hayır, sandığı gibi değil! Biz onun parmak uçlarını da tam bir biçimde düzenlemeye gücü yetenleriz. 75. sure (KIYÂMET) 3-4. ayet (Resmi: 75/İniş:31/Alfabetik:56)
DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ.
*****

16 Temmuz 2016 CumartesiYARGILANMA (HESAP), ÖZ KİTAPLAR (AMEL DEFTERLERİ) VE DAĞITILMASIKUR'AN’IN IŞIĞINDA AHİRET HAYATI – 4

a)  Genel Olarak Hesap-1


(1) Kavram Olarak, İtikat, Ahiret, Yargılanma (Hesap), Genel Olarak Hesap

İş böyle gitmeyecektir! Yer birbirine çarpılıp dümdüz hale getirildiğinde, Rabbin gelip melekler saf saf dizildiğinde, O gün cehennem de getirilir. İşte o gün düşünüp anlar insan. Ama düşünüp hatırlamanın ona ne yararı var! Der ki: "Keşke şu hayatım için önden bir şeyler gönderseydim." 89. sure (FECR) 21-24. ayet (Resmi: 89/İniş:10/Alfabetik:25)
Gerçek şu ki, hiçbir günahkâr bir başka günahkârın yükünü sırtlamaz. Gerçek şu ki, insan için çalışıp didindiğinden başkası yoktur. Ve onun çalışıp didinmesi yakında görülecektir. Sonra karşılığı kendisine hiç eksiksiz verilecektir. 53. sure (NECM) 38-41. ayet (Resmi: 53/İniş:23/Alfabetik:80)
İşte o gün, tartıları ağır basan kişi, Evet o kişi, hoşnutluk verici bir yaşayış içindedir. Tartıları hafif çekeninse, Anası, Hâviye'dir. Onun ne olduğunu sana bildiren nedir? Kızışmış bir ateştir o! 101. sure (KAARİA) 6-11. ayet (Resmi: 101/İniş:30/Alfabetik:47)
DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ.
*****

17 Temmuz 2016 Pazar


AHİRETTE ALLAH'IN YARGILAMASI-1


KUR'AN’IN IŞIĞINDA AHİRET HAYATI – 5

a) Genel Olarak Hesap - 2 


(3)  Ahirette Allah'ın Yargılaması -1


(a) Yargılanma / Hesaba Çekiliş


(I)  Yargılanma / Hesap, yapılışı


Şöyle derler: "Vay başımıza! Din günüdür bu!" O yalanlayıp durduğunuz ayrım günüdür bu. Toplayın o zulmedenleri; eşlerini de. O tapınıp durmuş olduklarını da toplayın! Allah'tan başka tapınmış olduklarını. Sürün onları cehennemin yoluna. Durdurun onları, çünkü hepsi sorguya çekilecekler. Neniz var da birbirinize yardım etmiyorsunuz? Edemezler! Bugün hepsi teslim bayrağını çekmiş durumdadır. Birbirlerine dönerek bir şeyler sorup duruyorlar. Dediler: "Siz bize sağ taraftan geliyordunuz." Ötekiler dediler: "Hayır, siz zaten inanmıyordunuz?" "Bizim size karşı bir sultamız yoktu. İşin esası şu ki siz azmış bir topluluktunuz." "Rabbimizin sözü üzerimize hak oldu. Tadacağımızı elbette tadacağız." "Sizi saptırıp azdırmıştık. Çünkü biz de sapıp azmış kişilerdik." Onlar o gün azap içinde ortaklık kurmuşlardır. İşte böyle yaparız biz suçlulara/günahkârlara. 37. sure (SÂFFÂT) 20-34. ayet (Resmi: 37/İniş:56/Alfabetik:90)
O gün tüm ümmetleri, toplanıp diz çökmüş görürsün. Her ümmet kendi kitabına davet edilir. Bugün, yapıp-ettiklerinizin karşılığıyla yüz yüze getirileceksiniz. Bu bizim kitabımız, karşınızda gerçeği söylüyor. Çünkü biz, yapıp ettiklerinizin kopyasını çıkarıyorduk / yaptıklarınızı kaydediyorduk. 45. sure (CÂSİYE) 28-29. ayet (Resmi: 45/İniş:65/Alfabetik:15)
İş böyle gitmeyecektir! Yer birbirine çarpılıp dümdüz hale getirildiğinde, Rabbin gelip melekler saf saf dizildiğinde, O gün cehennem de getirilir. İşte o gün düşünüp anlar insan. Ama düşünüp hatırlamanın ona ne yararı var! Der ki: "Keşke şu hayatım için önden bir şeyler gönderseydim." 89. sure (FECR) 21-24. ayet (Resmi: 89/İniş:10/Alfabetik:25)

(II)  Yargılanma / Hesap, herkes hesaba çekilecek


Yemin olsun, kendilerine elçi gönderilenleri muhakkak hesaba çekeceğiz; gönderilen elçileri de mutlaka hesaba çekeceğiz. Onlara bir ilmin tanıklığında bütün serüveni mutlaka anlatacağız. Biz olup bitenlerden habersiz değildik. O gün, iyi ve kötüyü ayıran ölçü haktır. Artık kimin ölçülüp tartılacak şeyleri ağır basarsa kurtuluşa erenler onlar olacaktır. Ölçülüp tartılacak şeyleri hafif kalanlara gelince, işte onlar, ayetlerimize karşı zalimce davranışlar sergilemiş oldukları için, öz benliklerini hüsrana itmiş olacaklar. 7. sure (A'RAF) 6-9. ayet (Resmi: 7/İniş:39/Alfabetik:9)


*****

18 Temmuz 2016 PazartesiAHİRETTE ALLAH'IN YARGILAMASI-2KUR'AN’IN IŞIĞINDA AHİRET HAYATI – 6

a) Genel Olarak Hesap - 3


(3)  Ahirette Allah'ın Yargılaması -2(c) Organların Tanıklığı, Amellerin Ruhta Bıraktığı İzlere Göre Ayırt Etme ve Muamele


 

(I) Organlar tanıktır / şahittir(a) Allah huzurunda organlar tanıktır/şahittir


Gün gelecek onların kendi dilleri, kendi elleri, kendi ayakları, yapıp ettikleri işler hakkında kendi aleyhlerine tanıklık edecektir. 24. sure (NÛR) 24. ayet (Resmi: 24/İniş:102/Alfabetik:84)

O gün, ağızlarını mühürleyeceğiz. Bize elleri konuşacak, ayakları da kazanmış olduklarına tanıklık edecek. 36. sure (YÂSÎN) 65. ayet (Resmi: 36/İniş:41/Alfabetik:108)

Nihayet, oraya geldiklerinde kulakları, gözleri, derileri, yapıp-ettikleri hakkında onlar aleyhine tanıklık edecektir. Derilerine: "Aleyhimizde neden tanıklık ettiniz?" derler. Derileri derler ki: "O her şeyi konuşturan Allah konuşturdu bizi. Hani, sizi ilk seferinde de O yaratmıştı ya! Ve siz O'na döndürüleceksiniz." Siz, işitme gücünüzün, gözlerinizin, derilerinizin aleyhinize yapacağı tanıklıktan gizlenmiyordunuz. Tam aksine siz, yaptıklarınızdan birçoğunu Allah'ın bilmeyeceğini sanıyordunuz. 41. sure (FUSSİLET) 20-22. ayet (Resmi: 41/İniş:61/Alfabetik:30)


(b) Günahının ne olduğu günahkârdan sorulmaz

O dedi: "Bu servet bana, bendeki bir ilim sayesinde verildi." Peki o bilmedi mi ki Allah, önceki nesiller içinden ondan kuvvetçe daha zorlu, sayıca daha çok olanları bile helâk etmiştir. Günahlarının ne olduğu, günahkârlardan sorulmaz. 28. sure (KASAS) 78. ayet (Resmi: 28/İniş:49/Alfabetik:53)


(c) O gün günahından ne cin sorguya çekilir ne de insan Suçlular, yüzlerinden tanınır da yakalanırlar perçemlerinden ve ayaklarından

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ.


*****

19 Temmuz 2016 SalıHESAP VERME, AMELLER ve DÜNYA VARLIĞININ AHİRETTE İŞE YARAMAMASI


KUR'AN’IN IŞIĞINDA AHİRET HAYATI – 7

a) Genel Olarak Hesap - 4


(5) Hesap Verme, Teraziler, Ağırlık ve Perçem

(a) Hesap verme

Küfre sapanlar asla diriltilmeyeceklerini sandılar. De ki: "Rabbime yemin ederim ki, sandığınız gibi değil! Yemin olsun ki, mutlaka diriltileceksiniz; yine Yemin olsun ki, yaptıklarınız size mutlaka haber verilecektir. Ve bu, Allah için çok kolaydır." 64. sure (TEĞÂBÜN) 7. ayet (Resmi: 64/İniş:107/Alfabetik:101)

Nice kentler vardı ki, azgınlık edip Rabbinin ve onun resullerinin emrinden çıktılar da biz onları çok zorlu bir hesaba çektik ve onlara, görülmemiş bir azapla azap ettik. 65. sure (TALÂK) 8. ayet (Resmi: 65/İniş:100/Alfabetik:98)

"Kendi hesabıma kavuşacağımı sezmiştim zaten." 69. sure (HÂKKA) 20. ayet (Resmi: 69/İniş:78/ Alfabetik:34)
"Hesabımın ne olduğunu hiç bilmemiş olsaydım." 69. sure (HÂKKA) 26. ayet (Resmi: 69/İniş:78/ Alfabetik:34)

Doğrusu onlar böyle bir hesap ummuyorlardı. 78. sure (NEBE) 27. ayet (Resmi: 78/İniş:80/ Alfabetik:79)
Daha düşkün bir konuma asla geçmeyeceğini sanmıştı. 84. sure (İNŞIKAK) 14. ayet (Resmi: 84/İniş:83/ Alfabetik:44)

Bunun ardından, hesapları da bizim elimizde olacaktır. 88. sure (ĞÂŞİYE) 26. ayet (Resmi: 88/İniş:68/ Alfabetik:31)

O sanıyor mu ki, hiç kimse ona asla güç yetiremeyecektir! 90. sure (BELED) 5. ayet (Resmi: 90/İniş:35/Alfabetik:12) 


 (b) Teraziler, (Adalet terazileri)


O gün, iyi ve kötüyü ayıran ölçü haktır. Artık kimin ölçülüp tartılacak şeyleri ağır basarsa kurtuluşa erenler onlar olacaktır. 7. sure (A'RAF) 8. ayet (Resmi: 7/İniş:39/Alfabetik:9)

Kıyamet günü için adalet terazilerini kuracağız/adaleti terazilere koyacağız. Hiç kimseye zerre kadar zulüm edilmeyecek. Hardal tanesi kadar birşey olsa onu ortaya getiririz. Hesapçılar olarak biz yeteriz! 21. sure (ENBİYÂ) 47. ayet (Resmi: 21/İniş:73/Alfabetik:21) 

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ.


*****

20 Temmuz 2016 Çarşamba


ŞEFAAT

KUR'AN’IN IŞIĞINDA AHİRET HAYATI – 8

*2/48: KURANA GÖRE ŞEFAAT KAVRAMI VE İNSANLARIN ŞEFAAT ALGISI / İNANCI.


 Kuran, peygamberleri ve evliya denilen kimseleri putlaştıran kimselerin ileri sürdüğü şefaat anlayışını tümüyle reddeder (2/48; 10/18; 19/87)).

 Yargı gününde tüm yetki Tanrı'nın elindedir. Kuran'ın kabul ettiği şefaat, Tanrı'nın hükmünü tasdik etmekten başka bir şeye yaramayan etkisiz bir faktördür (78/38).

 Peygamberler ve erdemli insanlar, cezayı hak eden hiç kimseyi kurtaramaz (9/80; 74/48).

 Muhammed peygamberin biricik şefaati, kendisinden medet umanların beklediklerinin tersine olumsuz olacaktır (25/30). Bak:2/48. 


*2/48: 'ŞEFAAT' MİTOLOJİSİ. 


 KURAN, PEYGAMBERLERİ VE EVLİYA DENİLEN KİMSELERİ PUTLAŞTIRAN KİMSELERİN İLERİ SÜRDÜĞÜ ŞEFAAT ANLAYIŞINI TÜMÜYLE REDDEDER. Bak:2/48; 10/18; 19/87.

 2/48: Ve korkun o günden ki, hiç bir benlik bir başka benliğin herhangi bir şeyi için karşılık ödemez; hiç bir benlikten şefaat kabul edilmez, hiç bir benlikten fidye alınmaz. Ve onlara yardım da edilmez.'

 10/18: 'Allah'ın yanında bir de kendilerine zarar veremeyen, yarar sağlayamayan şeylere kulluk ediyorlar ve şöyle diyorlar: 'Bunlar bizim Allah katındaki 
şefaatçılarımızdır.' De onlara: 'Allah'a, göklerde ve yerde bilmediği şeyleri mi haber veriyorsunuz?' Şanı yücedir O'nun, ortak koştuklarından arınmıştır O.' 

 19/87: 'Rahman katında söz almış olandan başkaları şefaat imkânı bulamazlar.'​DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ.


*****

21 Temmuz 2016 PerşembeALLAH'IN BAĞIŞLAMASI (AF)

KUR'AN’IN IŞIĞINDA AHİRET HAYATI – 9


e) Allah'ın Bağışlaması (Af)


(1) Kavram Olarak, İtikat, Ahiret, Yargılanma (Hesap), Allah'ın Bağışlaması (Af)


Tövbe ederek inanan ve barışa yönelik iyi bir iş yapan müstesna. Allah, böylelerinin kötülüklerini güzelliğe dönüştürür. Allah Gafûr'dur, Rahîm'dir. Kim tövbe edip hayra ve barışa yönelik iş yaparsa, hiç kuşkusuz tövbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner25. sure (FURKÂN) 70-71. ayet (Resmi: 25/İniş:42/Alfabetik:29)
Bunlar, cennet halkı arasında o kimselerdir ki, yaptıklarının en güzelini kabul ederiz, çirkinliklerini görmezlikten geliriz. Bu onlara verilmiş olan şaşmaz vaattir. 46. sure (AHKAF) 16. ayet (Resmi: 46/İniş:66/Alfabetik:3)

Görmedikleri halde Rablerinden ürperenlere gelince, onlar için bir bağışlanma ve büyük bir ödül vardır67. sure (MÜLK) 12. ayet (Resmi: 67/İniş:77/Alfabetik:68)

 İman edip hayra ve barışa yönelik hareketler sergileyenlere gelince, biz onların çirkinliklerini elbette ki örteceğiz. Ve biz onları, yapmakta oldukları işlerin en güzeliyle elbette ödüllendireceğiz29. sure (ANKEBÛT) 7. ayet (Resmi: 29/İniş:85/Alfabetik:8)

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ.

*****
22 Temmuz 2016 Cuma

CEZALANDIRMA VE ÖDÜLLENDİRME


KUR'AN’IN IŞIĞINDA AHİRET HAYATI – 10
5. CEZALANDIRMA VE ÖDÜLLENDİRME -1

a) Genel Olarak Cezalandırma ve Ödüllendirme

(1) Kavram Olarak, İtikat, Ahiret, Genel Olarak Cezalandırma ve Ödüllendirme

İşte böyledir azap! Âhiretin azabı ise gerçekten çok daha büyüktür. Bir bilselerdi! Takva sahipleri için, Rableri katında nimetlerle dolu cennetler vardır. Biz, Müslümanları /Allah'a teslim olanları, suçlular gibi yapar mıyız? Neniz var sizin, nasıl hüküm veriyorsunuz? 68. sure (KALEM) 33-36. ayet (Resmi: 68/İniş:2/Alfabetik:51)

Uğur ve bereket yârânı müstesna. Bahçelerdedirler. Birbirlerine soruyorlar, Suçlular hakkında: "Sizi Sekar'a sürükleyen nedir?" Cevap verdiler: "Namaz kılıp dua edenlerden değildik." "Yoksulu yedirip doyurmuyorduk." "Boş lakırdılara dalanlarla dalar giderdik." "Din gününü yalanlıyorduk." "Nihayet, tartışılmaz ve karşı çıkılmaz bilgi önümüze dikildi."74. sure (MÜDDESSİR) 39-47. ayet (Resmi: 74/İniş:4/Alfabetik:67)

Ben sizi, köpürerek yanan bir ateşe karşı uyardım. Şiddete çok düşkün bedbahttan başkası girmez ona. Yalanlamış, sırtını dönmüştü o. İyice sakınan da ondan uzak tutulur. O ki, temizlenip arınsın diye malını verir. Onun katında hiç kimsenin, karşılığı verilecek bir nimeti yoktur/hiç kimsenin ona, karşılık olarak verilecek bir nimeti yoktur. Yüceler yücesi Rabbinin yüzünü özleyip istemek için veren hariç. Yakında mutlaka hoşnut olacaktır. 92. sure (LEYL) 14-21. ayet (Resmi: 92/İniş:9/Alfabetik:58)

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ.

https://kemaladal.blogspot.com.tr/2016/07/cezalandirma-ve-odullendirme.html

*****

23 Temmuz 2016 Cumartesi

YA CENNET YA CEHENNEMKUR'AN’IN IŞIĞINDA AHİRET HAYATI – 11

5. CEZALANDIRMA VE ÖDÜLLENDİRME – 2

a) Genel Olarak Cezalandırma ve Ödüllendirme - 2 

(4) Ya Cennet Ya Cehennem

(a) İş Onların Dediği Gibi Değil

Dediler ki: "Sayılı birkaç gün dışında ateş bize asla dokunmayacaktır." De ki: "Allah'tan bir ahit mi aldınız! Allah, ahdine asla ters düşmez. Yoksa siz Allah'a isnat ederek, bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?" İş onların sandığı gibi değil. Kötülük ve çirkinlik kazanan, suçu kendisini kuşatmış olan kişiler, ateşin dostudurlar. Sürekli kalacaklardır orada. 2. sure (BAKARA) 80-81. ayet (Resmi: 2/İniş:92/ Alfabetik:11)

Şu kendilerine Kitap'tan bir pay verilmiş olanlara bak, aralarında hüküm vermesi için Allah'ın Kitabı'na çağırılıyorlar da içlerinden bir zümre yüz çevirerek dönüp gidiyor. Bunun sebebi onların, "Ateş bize sayılı birkaç gün dışında asla dokunmayacaktır" demeleridir. Uydurmuş oldukları yalanlar, dinlerinde kendilerini aldatmaktadır. Peki, o kendisinde kuşku bulunmayan günde, onları bir araya topladığımız vakit halleri nice olacak! O gün her benlik, kazandığının karşılığını tam almıştır. Onlar, hiçbir zulme uğratılmazlar. 3. sure (ÂLİ IMRÂN) 23-25. ayet (Resmi: 3/İniş:94/Alfabetik:7)

İnanıp hayra ve barışa yönelik işler yapanları, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacağız. Sonsuza değin kalacaklardır orada. Allah'ın şaşmaz vaadidir bu. Söz söyleme bakımından Allah'tan daha doğru ve tutarlı kim olabilir? İş ne sizin kuruntularınızla / hurafelerinizle / anlamını bilmeden okuyuşlarınızla ne de Ehlikitap'ın kuruntuları / hurafeleri / anlamını bilmeden okuyuşlarıyla çözülür. Kötülük yapan onunla cezalandırılır. Ve böyle biri, kendisi için Allah dışında ne bir dost bulur ne de bir yardımcı. Erkek veya kadın, inanmış olarak hayra ve barışa yönelik işler yapanlar cennete gireceklerdir. Ve zerre kadar zulme uğratılmayacaklardır. 4. sure (NİSA) 122-124. ayet (Resmi: 4/İniş:98/Alfabetik:82)

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ.

https://kemaladal.blogspot.com.tr/2016/07/ya-cennet-ya-cehennem.html


*****
24 Temmuz 2016 Pazar

CENNET VE CENNETLİKLER- 1
KUR'AN’IN IŞIĞINDA AHİRET HAYATI – 12

5. CEZALANDIRMA VE ÖDÜLLENDİRME – 3

b) Cennet ve Cennetlikler -1

 Ayrıca Bakınız: Bu Konu, III. B. 2 .a. İnananlar(Müminler)  ve Özellikleri Konusu İle Doğrudan İlişkilidir

(1) Kavram Olarak, İtikat, Ahiret, Cezalandırma ve Ödüllendirme, Cennet ve Cennetlikler

Benliğini arındıran/zekât veren, kurtuluşa gerçekten ermiştir. Rabbinin adını anmış, namaz kılıp da dua etmiştir o. 87. sure (A'LÂ) 14-15. ayet (Resmi: 87/İniş:8/ Alfabetik:5)

Ey sükûna kavuşmuş benlik! Dön Rabbine, razı etmiş ve razı edilmiş olarak! Gir kullarımın arasına! Gir cennetime! 89. sure (FECR) 27-30. ayet (Resmi: 89/İniş:10/Alfabetik:25)

İman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanlara gelince onlar için, altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Büyük başarı işte budur. 85. sure (BÜRÛC) 11. ayet (Resmi: 85/İniş:27/Alfabetik:14)

İşte o gün, tartıları ağır basan kişi, Evet o kişi, hoşnutluk verici bir yaşayış içindedir.101. sure (KAARİA) 6-7. ayet (Resmi: 101/İniş:30/ Alfabetik:47)

Takvaya sarılanlar gölgeler altında, su kaynaklarındadır. Canlarının çektiği meyvelerle yanyanadırlar. "Yapıp ürettiklerinize karşılık olarak afiyetle yiyip için." İşte böyle ödüllendiririz biz, güzellikler sergileyenleri! 77. sure (MÜRSELÂT) 41-44. ayet (Resmi: 77/İniş:33/Alfabetik:73)

Ve cennet, takva sahiplerine yaklaştırılmıştır; hiç uzak değildir. İşte size vaat edilen budur. Allah'a sürekli yönelen, korunması gerekeni koruyan herkese... Görmediği halde Rahman'dan ürperen ve Allah'a yönelik bir kalp getiren herkese... Esenlikle girin oraya! Sonsuzlaşma günüdür bu. Orada onlar için istedikleri her şey var. Katımızda ise dahası da var. 50. sure (KAF) 31-35. ayet (Resmi: 50/İniş:34/Alfabetik:49)

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ.

https://kemaladal.blogspot.com.tr/2016/07/cennet-ve-cennetlikler-1.html

*****
25 Temmuz 2016 Pazartesi

CENNET VE CENNETLİKLER -2
KUR'AN’IN IŞIĞINDA AHİRET HAYATI – 13

5. CEZALANDIRMA VE ÖDÜLLENDİRME – 4


b) Cennet ve Cennetlikler -2


(2) Allah'ın Bağışlamasına (Af) Kavuşanlar

(a) Allah'ın Bağışlamasına (Af) Kavuşanlar Kurtulmuştur, Cennette Mutludur

Allah'ın ayetleri size okunuyor, Resulü de aranızda; peki, nasıl küfre sapıyorsunuz?Kim Allah'a sarılırsa dosdoğru yola iletilmiştir o... 3. sure (ÂLİ IMRÂN) 101. ayet (Resmi: 3/İniş:94/Alfabetik:7)

Eğer yasaklandığınız günahların büyüklerinden uzak kalırsanız, diğer kötülüklerinizi örteriz ve sizi nimet ve bereket dolu bir varış yerine ulaştırırız4. sure (NİSA) 31. ayet (Resmi: 4/İniş:98/ Alfabetik:82)

İnanır şükrederseniz, Allah size azabı ne yapacak? Allah da teşekkür eder, O her şeyi gereğince bilir. 4. sure (NİSA) 147. ayet (Resmi: 4/İniş:98/Alfabetik:82)

Allah'a inanıp O'na sarılanları O, kendisinden bir rahmetin ve lütfun içine sokacak ve onları kendisine ulaşan dosdoğru bir yola kılavuzlayacaktır4. sure (NİSA) 175. ayet (Resmi: 4/İniş:98/ Alfabetik:82)

Allah, müminlerin canlarını ve mallarını, karşılığında kendilerine cennet vermek üzere satın almıştır. Allah yolunda çarpışırlar da öldürürler, öldürülürler. Allah'ın; Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da kendi üzerine hak olarak yazdığı bir vaattır bu. Ahdine, Allah'tan daha vefalı kim var? Perçinlediğiniz bu antlaşmanızdan ötürü müjdeler olsun size. İşte budur o büyük başarının ta kendisi. Tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, seyahat ederken oruç tutanlar, rükû edenler, secdeye kapananlar, iyiliğe özendirip kötülükten sakındıranlar, Allah'ın sınırlarını koruyanlar... Müjdele o müminleri!9. sure (TEVBE) 111-112. ayet (Resmi: 9/İniş:113/ Alfabetik:104)
Sonunda biz, resullerimizi ve iman edenleri kurtarıyoruz. İşte böyledir. Üzerimize bir borç olarak, inananları kurtarırız. 10. sure (YÛNUS) 103. ayet (Resmi: 10/İniş:51/Alfabetik:109)

26 Temmuz 2016 SalıCENNETLER

KUR'AN’IN IŞIĞINDA AHİRET HAYATI – 14

5. CEZALANDIRMA VE ÖDÜLLENDİRME – 5


b) Cennet ve Cennetlikler -3


(5) Cennet ve Cennetler

(a) Âdem'in yaratıldığı ve çıkarılmadan önce içinde yaşadığı cennet

Ve Âdem'e şöyle buyurmuştuk: "Ey Âdem, sen ve eşin cennete yerleşin ve ondan dilediğiniz yerde, bol bol yiyin. Ama şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zulme sapanlardan olursunuz." Bunun üzerine şeytan onların ayaklarını kaydırdı da onları içinde bulundukları yerden çıkardı. Biz de şöyle buyurduk: "Bir kısmınız bir kısmınıza düşman olarak aşağıya inin. Belli bir süreye kadar yeryüzünde sizin için bir bekleme yeri, bir nimet / bir yararlanma imkânı olacaktır. Bunun üzerine Âdem, Rabb'inden bazı kelimeler öğrenip belledi de O'na yöneldi. O da onun tövbesini kabul etti. Gerçekten de O, evet O, Tevvâb'dır, tövbeleri cömertçe kabul eder; Rahîm'dir, rahmetini cömertçe yayar. "Hepiniz oradan aşağı inin." dedik. Benden size bir yol gösteriş ulaşır da kim bu yol gösterişime uyarsa artık böylelerine hiç bir korku yoktur. Onlar kederle de yüz yüze gelmeyeceklerdir.2. sure (BAKARA) 35-38. ayet (Resmi: 2/İniş:92/Alfabetik:11)
DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ.

*****

27 Temmuz 2016 ÇarşambaCENNET BAHÇELERİ VE CENNET IRMAKLARI, PINARLARIKUR'AN’IN IŞIĞINDA AHİRET HAYATI – 15

5. CEZALANDIRMA VE ÖDÜLLENDİRME – 6


b) Cennet ve Cennetlikler -4


(6) Cennet Bahçeleri ve Cennet Irmakları, Pınarları
(a) Cennet bahçeleri

İman edip hayra ve barışa yönelik değerler üretenlere şunu müjdele: Kendileri için, altlarından ırmaklar akan cennetler olacaktır. Onlardaki herhangi bir meyveden bir rızk olarak her nasiplendirildiklerinde, şöyle diyeceklerdir: "İşte bu, daha önce rızklandırıldığımız şey!" Bu rızk onlara buna benzer şekilde verilmişti. Onlar için orada tertemiz eşler de vardır. Ve onlar orada sürekli kalacaklardır. 2. sure (BAKARA) 25. ayet (Resmi: 2/İniş:92/Alfabetik:11)

De ki: "Bu sayılanlardan daha iyisini size haber vereyim mi? Sakınıp korunanlar için, Rableri katında, altlarından nehirler akan, içinde sürekli kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah'tan bir hoşnutluk olacaktır. Allah, kulları en iyi biçimde görmektedir." 3. sure (ÂLİ IMRÂN) 15. ayet (Resmi: 3/İniş:94/Alfabetik:7)

İşte bunların ödülleri Rablerinden bir bağışlanma ve altlarından ırmaklar akan cennetler olacaktır. Sürekli kalacaklardır orada. İş yapıp değer üretenlerin ücreti ne güzeldir! 3. sure (ÂLİ IMRÂN) 136. ayet (Resmi: 3/İniş:94/Alfabetik:7)

Rableri onlara cevap verdi: "Ben sizden, erkek-kadın hiçbir çalışanın ürettiğini boşa çıkarmayacağım. Hep birbirinizdensiniz. Göç edenler, yurtlarından çıkarılanlar, yolumda işkenceye uğratılanlar, çarpışıp da öldürülenler var ya, onların kötülüklerini yemin olsun örteceğim. Ve yemin olsun ki onları, Allah katından bir karşılık olarak, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağım." Allah katındandır karşılıkların en güzeli. 3. sure (ÂLİ IMRÂN) 195. ayet (Resmi: 3/İniş:94/Alfabetik:7)

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ.

*****

28 Temmuz 2016 PerşembeCEHENNEM VE CEHENNEMLİKLER


KUR'AN’IN IŞIĞINDA AHİRET HAYATI – 16


5. CEZALANDIRMA VE ÖDÜLLENDİRME – 7

c)  Cehennem ve Cehennemlikler - 1


Ayrıca Bakınız: Bu Konu, III. B. 2. b. İnanmayanlar (Kâfirler) ve Özellikleri Konusu İle Doğrudan İlişkilidir

(1) Kavram Olarak, İtikat, Ahiret, Cezalandırma ve Ödüllendirme, Cehennem ve Cehennemlikler

Benimle, o nimete boğulmuş yalanlayıcıları baş başa bırak! Birazcık süre tanı onlara. Bizim yanımızda bukağılar var, cehennem var! Boğazdan zor geçen bir yiyecek, korkunç bir azap var, 73. sure (MÜZZEMMİL) 11-13. ayet (Resmi: 73/İniş:3/Alfabetik:74)
Onu Sekar'a fırlatacağım. Bilir misin nedir Sekar? Ortada bir şey bırakmaz, hiçbir şeyi görmezlik etmez o. İnsan için tablolar/levhalar/ekranlar sunandır o. Üzerinde on dokuz vardır onun. Biz, cehennem yârânını hep melekler yaptık. Ve biz, onların sayılarını da küfre sapanlar için bir imtihandan başka şey yapmadık. Ta ki, kendilerine kitap verilenler iyice ve apaçık bilsinler. İman etmiş olanların imanı artsın. Kendilerine kitap verilmiş olanlarla iman sahipleri kuşkuya düşmesin. Kalplerinde hastalık olanlarla küfre sapmış bulunanlar da; "Allah bununla neyi örneklendirmek istiyor?" desinler. İşte böyle. Allah, dilediğini/dileyeni saptırır, dilediğini/dileyeni de doğruya ve güzele kılavuzlar. Rabbinin ordularını ancak O bilir. Bu, insan için bir öğüt verici ve düşündürücüden başka şey değildir. Hayır, sandıkları gibi değil! Yemin olsun Ay'a, Yemin olsun geceye, sırtını döndüğünde; Yemin olsun sabaha, ağarıp ışıdığında, Ki o gerçekten en büyüklerden biridir. İnsan için bir uyarıcıdır. Sizden, öne geçmek yahut arkaya kalmak/erken davranmak yahut gecikmek isteyen için. 74. sure (MÜDDESSİR) 26-37. ayet (Resmi: 74/İniş:4/Alfabetik:67)

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ.
*****

29 Temmuz 2016 Cuma


CEHENNEM VE CEHENNEMLER- 1


KUR'AN’IN IŞIĞINDA AHİRET HAYATI – 17


5. CEZALANDIRMA VE ÖDÜLLENDİRME – 8

c)  Cehennem ve Cehennemlikler – 2


(4) Cehennem ve Cehennemler - 1

(a) Cehennem, Azap / Ateşle arındırma, genel

Rabbinin rahmet ettikleri müstesna. O, onları işte bunun için yaratmıştır. Rabbinin, "Yemin olsun ben cehennemi, tümden insanlar ve cinlerle dolduracağım!" sözü tamamlanacaktır.  11. sure (HÛD) 119. ayet (Resmi: 11/İniş:52/Alfabetik:38)

Rabbiniz size belki rahmet eder. Ve eğer yine eski duruma dönerseniz, biz de döneriz. Ve biz, cehennemi, küfre batanlar için çepeçevre kuşatan bir zindan yapmışızdır.17. sure (İSRÂ) 8. ayet (Resmi: 17/İniş:50/Alfabetik:46)

Peşin isteyene dünyada peşin veririz: Dilediğimize dilediğimiz kadar. Sonra da ona cehennemi veririz; yaslanır ona, kınanmış ve kovulmuş olarak. 17. sure (İSRÂ) 18. ayet (Resmi: 17/İniş:50/Alfabetik:46)

Bunlar, Rabbinin sana, hikmetten vahyetmiş olduklarıdır. Allah'ın yanına başka tanrı koyma ki, kınanmış ve kovulmuş bir halde cehenneme atılmayasın. 17. sure (İSRÂ) 39. ayet (Resmi: 17/İniş:50/Alfabetik:46)*****

30 Temmuz 2016 Cumartesi


CEHENNEM VE CEHENNEMLER- 2KUR'AN’IN IŞIĞINDA AHİRET HAYATI – 18


5. CEZALANDIRMA VE ÖDÜLLENDİRME – 9

c)  Cehennem ve Cehennemlikler – 3


(4) Cehennem ve Cehennemler  - 2

(g) Cehennem içkileri / içecekleri

Allah'tan hak bir vaat olarak hepinizin dönüşü yalnız O'nadır. Yaratılışı başlatır, sonra yarattıklarını varlık alanına ardarda çıkarır ki, iman edip hayra ve barışa yönelik amelleri yerli yerince sergileyenleri ödüllendirsin. Küfre dalanlara gelince, onlar için, nankörlük edip gerçeği örtmeleri yüzünden, kaynar sudan bir içki ve acıklı bir azap öngörülmüştür.10. sure (YÛNUS) 4. ayet (Resmi: 10/İniş:51/Alfabetik:109)

İşte burada! Hadi, tatsınlar onu: Kaynar su, kokuşmuş irin. 38. sure (SÂD) 57. ayet (Resmi: 38/İniş:38/Alfabetik:88)

Sıcak suyun kaynaması gibi... 44. sure (DUHÂN) 46. ayet (Resmi: 44/İniş:64/Alfabetik:19)

Sakınanlara vaat olunan cennetin durumu şöyledir: Orada, bozulmayan sudan ırmaklar; tadı bozulmayan sütten nehirler, içenlere lezzet sunan bir şaraptan nehirler, süzme bir baldan oluşan nehirler var. Ve orada kendileri için her türlü meyvenin yanında, Rablerinden bir de bağışlanma var. Bu nimetler içindeki ile, sürekli ateşte olup da içirildiği sıcak su tarafından bağırsakları parçalanan kimse aynı olur mu? 47. sure (MUHAMMED) 15. ayet (Resmi: 47/İniş:99/ Alfabetik:64)

Üzerine içecekler kaynar sudan, Susuzluktan çıkmış develerin içişi gibi içecekler. 56. sure (VÂKIA) 54-55. ayet (Resmi: 56/İniş:46/Alfabetik:107)
En büyük ateşe girer o. Sonra orada ne ölür ne de hayat bulur. 87. sure (A'LÂ) 12-13. ayet (Resmi: 87/İniş:8/Alfabetik:5)
​DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ.

*****

31 Temmuz 2016 Pazar
CEZA - 1


KUR'AN’IN IŞIĞINDA AHİRET HAYATI – 19

5. CEZALANDIRMA VE ÖDÜLLENDİRME – 10

c)  Cehennem ve Cehennemlikler – 4


 (6) Ceza -1

(a) Ceza, yapılanlara karşılıktır, Hürmetler ve yasaklar karşılıklıdır

Haram ay, haram aya karşılıktır. Hürmetler ve yasaklar karşılıklıdır. O halde, azgınlık edip size saldırana, size saldırdığı şekilde ve ölçüde saldırın. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah, kendisinden korkup sakınanlarla beraberdir. 2. sure (BAKARA) 194. ayet (Resmi: 2/İniş:92/Alfabetik:11)

Yahudiler ve Hıristiyanlar dediler ki, biz Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz. De ki: "O halde niçin size günahlarınız yüzünden azap ediyor?" Hayır, siz de O'nun yarattıklarından birer insansınız. Dilediğini affeder O, dilediğine azap eder. Hem göklerin hem yerin hem de bunlar arasındakilerin mülk ve yönetimi Allah'ındır. Dönüş de O'nadır. 5. sure (MÂİDE) 18. ayet (Resmi: 5/İniş:110/Alfabetik:60)


*****

1 Ağustos 2016 Pazartesi


CEZA - 2

 

KUR'AN’IN IŞIĞINDA AHİRET HAYATI – 20

5. CEZALANDIRMA VE ÖDÜLLENDİRME – 11

c)  Cehennem ve Cehennemlikler – 5


 (6) Ceza -2

(g) İki kat / kez-birden fazla cezalandırılacaklar, iki defa-bir seferden fazla azapta / ateşte çevrilip-arındırılacaklar, değiştirilip düzeltilecekler

Allah buyurdu: "Sizden önce gelip geçmiş cin ve insan topluluklarıyla iç içe, girin bakalım ateşe." Her ümmet girdiğinde, yoldaşına/kız kardeşine lanet eder. Nihayet, hepsi orada bir araya gelince, sonrakiler öncekiler için şöyle derler: "Rabbimiz! Bizi bunlar saptırdılar. Ateş azabını bunlara bir kat daha fazla ver." Allah buyurur: "Her biri için bir kat fazlası var, fakat siz bilmezsiniz.7. sure (A'RAF) 38. ayet (Resmi: 7/İniş:39/Alfabetik:9)

Çevrenizdeki Bedevî Araplardan münafıklar var. Medine halkından da münafıklığa iyice alışmış olanlar var. Sen bilmezsin onları. Ama biz biliriz onları. İki kez azap edeceğiz onlara, sonra da çok büyük bir azaba itilecekler. 9. sure (TEVBE) 101. ayet (Resmi: 9/İniş:113/Alfabetik:104)

Bunlar yeryüzünde kimseyi âciz bırakamazlar. Allah'tan başka hiçbir dostları da yoktur. Onlara azap kat kat verilecektir. Hem işitmeye güçleri yetmiyordu hem de göremiyorlardı. 11. sure (HÛD) 20. ayet (Resmi: 11/İniş:52/Alfabetik:38)

İnkâra sapıp Allah yolundan geri çevirenler var ya, bozgunculuk edip durmalarından ötürü onların azaplarına azap katmışızdır. 16. sure (NAHL) 88. ayet (Resmi: 16/İniş:70/Alfabetik:75)
​DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ.​


*****

2 Ağustos 2016 Salı


AZAP


KUR'AN’IN IŞIĞINDA AHİRET HAYATI – 21

5. CEZALANDIRMA VE ÖDÜLLENDİRME – 12

c)  Cehennem ve Cehennemlikler – 6


(7) Azap

(a) Azap, inanç ve amellerinde Batılı/eğriyi/kötüyü /çirkini seçip uygulayana azap (ateşle arındırma, çevrilip-değiştirilme) vardır

Allah onların kalpleri, kulakları üzerine mühür basmıştır. Onların kafa gözleri üstünde de bir perde vardır. Onlar için korkunç bir azap öngörülmüştür2. sure (BAKARA) 7. ayet (Resmi: 2/İniş:92/ Alfabetik:11)

Sen onları, insanların yaşamaya en düşkünü olarak bulursun. Şirke batanlardan bile... Her biri bin yıl ömür sürsün ister. Oysa ki, uzun yaşaması onu azaptan uzaklaştıracak değildir. Allah, yapmakta olduklarını çok iyi görmektedir. 2. sure (BAKARA) 96. ayet (Resmi: 2/İniş:92/Alfabetik:11)

Allah'ın mescitlerini, içlerinde O'nun adı anılıyor diye engelleyen ve onların yıkımı için uğraşan kişiden daha zalim kim olabilir!.. Böylelerinin, o mescitlere girmeleri ancak korka korka olacaktır. Böyleleri için dünyada bir rezillik vardır. Âhırette ise bunlara çok büyük bir azap öngörülmüştür2. sure (BAKARA) 114. ayet (Resmi: 2/İniş:92/Alfabetik:11)


İbrahim şöyle yakarmıştı: "Rabb'im! Şu kenti güvenli bir kent yap, halkının Allah'a ve âhıret gününe inananlarını çeşitli ürünlerle rızıklandır." Rab dedi ki: "Küfre sapanları bile rızıklandırırım. Ama az bir nimetle rızıklandırır, sonra da ateş azabına itiveririm. Ne kötü bir dönüş yeridir o..." 2. sure (BAKARA) 126. ayet (Resmi: 2/İniş:92/Alfabetik:11)

İnsanlar içinde öyleleri vardır ki, Allah dışında bazılarını Allah'a eş tutarlar da onları Allah'ı sevmiş gibi severler. İman sahipleri ise Allah'a sevgide çok kararlı ve taşkındırlar. Zulme saplananlar, azabı gördüklerinde tüm kuvvetin Allah'ta bulunduğunu, Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu fark edeceklerini anlayabilseler! 2. sure (BAKARA) 165. ayet (Resmi: 2/İniş:92/ Alfabetik:11)

O zaman, izlenenler, kendilerini izleyenlerden uzaklaşıp gitmişlerdir. Azabı gördüler artık, aralarındaki bağlar parçalanıp koptu. 2. sure (BAKARA) 166. ayet (Resmi: 2/İniş:92/Alfabetik:11)
DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ.
KUR'AN’IN IŞIĞINDA AHİRET HAYATI – 22 (SON)

6.  SONUÇ:

a. AHİRET HAYATI GAYBDIR, GAYBA İNANIRIZ, GERÇEĞİ ALLAH BİLİR


(1) Gayba inanırız, Gerçeği Allah bilir

De ki: "Göklerde ve yerde, Allah'tan başka hiç kimse gaybı bilmez. Ne zaman dirileceklerini de bilmezler." 27. sure (NEML) 65. ayet (Resmi: 27/İniş:48/Alfabetik:81)

Yerde ve gökte hiçbir gayb yoktur ki, açıklayıcı bir Kitap'ta olmasın
27. sure (NEML) 75. 
ayet (Resmi: 27/İniş:48/Alfabetik:81)

(2) Ahiret Âlemi

(a)   Ahiret inancı / Ahirete iman

Hem sana vahyedilene hem de senden önce vahyedilene inananlardır onlar. Âhıreti gereğince kavrayıp anlayanlar da onlardır. 2. sure (BAKARA) 4. ayet (Resmi: 2/İniş:92/Alfabetik:11)

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ.

*****

5 Ağustos 2016 CumaPEYGAMBERLER (NEBİLER) ve PEYGAMBERLİK (NEBİLİK)


  PEYGAMBERLİK  - 2


Ayrıca Bakınız: Bu konu, VIII.C. HZ. MUHAMMED'İN PEYGAMBERLİĞİ YETKİ VE SORUMLULUKLARI konusu ile doğrudan ilişkilidir.


1. GENEL OLARAK PEYGAMBERLİK - 2

b) Peygamberler (Nebiler)


(1)  Hiçbir Peygamber için, yeryüzünde ağır basmadıkça, esirlere sahip olmak uygun değildir

Hiçbir peygamber için, yeryüzünde ağır basmadıkça, esirlere sahip olmak uygun değildir. Siz şu iğreti dünyanın nimetini istiyorsunuz; Allah ise âhireti istiyor. Allah Azîz'dir, Hakîm'dir. 8. sure (ENFÂL) 67. ayet (Resmi: 8/İniş:93/Alfabetik:22)

 (2)  Allah'ın, insanlara nimetidir ki içlerinde peygamberler yaratmıştır

 Mûsa, kavmine şöyle demişti: "Ey toplumum! Allah'ın, üzerinizdeki nimetini hatırlayın. İçinizde peygamberler vücuda getirdi, sizi krallar yaptı, âlemlerden hiç kimseye vermediklerini size verdi." 5. sure (MÂİDE) 20. ayet (Resmi: 5/İniş:110/Alfabetik:60)

(3)  Peygamberler (nebiler), insanlara müjdeci ve uyarıcıdırlar, onlara saygılı olunmalıdır
DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ.


***** 

ELÇİLER (RESULLER) - 2
 PEYGAMBERLİK  - 4

Ayrıca Bakınız: Bu konu, VIII.C. HZ. MUHAMMED'İN PEYGAMBERLİĞİ YETKİ VE SORUMLULUKLARI konusu ile doğrudan ilişkilidir.

1. GENEL OLARAK PEYGAMBERLİK – 3

d) Elçiler (Resuller)- 2


(17)  Elçilerin Görevleri

Allah katından kendilerine, ellerinde bulunanı tasdikleyici bir resul geldiğinde, kitap verilenlerden bir fırka, Allah'ın Kitabı'nı hiç bilmiyorlarmış gibi kaldırıp arkalarına attılar.2. sure (BAKARA) 101. ayet (Resmi: 2/İniş:92/Alfabetik:11)

"Rabb'imiz! İçlerinden onlara, senin ayetlerini okuyacak, kendilerine Kitap'ı ve hikmeti öğretecek, onları temizleyip arındıracak bir resul gönder. Sen, evet sen, Azîz'sin, tüm ululuk ve onurun sahibisin; Hakîm'sin, tüm hikmetlerin kaynağısın." 2. sure (BAKARA) 129. ayet (Resmi: 2/İniş:92/Alfabetik:11)

İşte böyle! Biz sizi, insanlar üstüne tanık olasınız, resul de sizin üstünüze tanık olsun diye, orta yolu izleyen bir ümmet yaptık. Biz, eskiden üzerinde olduğunu kıble haline getirdik ki resule uyanı, ökçesi üstüne gerisin geri dönenden ayıralım. Bu, Allah'ın kılavuzluk ettikleri dışındakilere gerçekten zor gelecektir. Ama Allah imanınızı işe yaramaz hale getirmeyecektir. Şu da bir gerçek ki, Allah öncelikle insanlara karşı çok acıyıcı, çok merhametlidir. 2. sure (BAKARA) 143. ayet (Resmi: 2/İniş:92/ Alfabetik:11)

Nitekim size aranızdan bir resul göndermişiz; size ayetlerimizi okuyor, sizi temizleyip arıtıyor, size Kitap'ı ve hikmeti öğretiyor, size, daha önce bilmediklerinizi belletiyor. 2. sure (BAKARA) 151. ayet (Resmi: 2/İniş:92/Alfabetik:11)

Ey resul! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun verdiği peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan korur. Allah, küfre batmış topluluğa kılavuzluk etmez. 5. sure (MÂİDE) 67. ayet (Resmi: 5/İniş:110/ Alfabetik:60)

Allah'a itaat edin, resule itaat edin, sakının. Eğer yüz çevirirseniz şunu bilin: Bizim resulümüze düşen sadece apaçık bir tebliğdir. 5. sure (MÂİDE) 92. ayet (Resmi: 5/İniş:110/ Alfabetik:60)

Resule düşen, tebliğden başka bir şey değildir. Allah sizin açığa vurduklarınızı da gizlediklerinizi de bilir. 5. sure (MÂİDE) 99. ayet (Resmi: 5/İniş:110/Alfabetik:60)

Biz o gönderilen elçileri, müjdeciler ve uyarıcılar olmaktan öte bir şey için göndermiyoruz. İman edip hayrı ve barışı yerleştirenlere korku yoktur. Tasalanmayacaklardır onlar. 6. sure (EN'ÂM) 48. ayet (Resmi: 6/İniş:55/Alfabetik:20)

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ.
***** 

8 Ağustos 2016 PazartesiELÇİLER (RESULLER) - 3
 PEYGAMBERLİK  - 5

Ayrıca Bakınız: Bu konu, VIII.C. HZ. MUHAMMED'İN PEYGAMBERLİĞİ YETKİ VE SORUMLULUKLARI konusu ile doğrudan ilişkilidir.

1. GENEL OLARAK PEYGAMBERLİK – 5

d) Elçiler (Resuller)- 3

(25)  Elçilere Zafer Garantisi Verilmiştir

Sonunda biz, resullerimizi ve iman edenleri kurtarıyoruz. İşte böyledir. Üzerimize bir borç olarak, inananları kurtarırız. 10. sure (YÛNUS) 103. ayet (Resmi: 10/İniş:51/Alfabetik:109)

Ne zaman ki resuller ümitsizliğe düşüp yalanlandıkları kanısına vardılar, işte o zaman yardımımız kendilerine ulaştı da dilediklerimiz kurtarıldı. Azabımız suçlular topluluğundan geri çevrilemez. 12. sure (YÛSUF) 110. ayet (Resmi: 12/İniş:53/Alfabetik:110)

Sakın Allah'ı, resullerine verdiği söze ters düşer sanma. Allah Azîz'dir, intikam da alır.14. sure (İBRÂHİM) 47. ayet (Resmi: 14/İniş:72/Alfabetik:40)

Yemin olsun, elçi olarak gönderilen kullarımız hakkında şu sözümüz hükümleşmişti:37. sure (SÂFFÂT) 171. ayet (Resmi: 37/İniş:56/Alfabetik:90)

Onlar, yardım görenlerin ta kendileri olacaklar. 37. sure (SÂFFÂT) 172. ayet (Resmi: 37/İniş:56/ Alfabetik:90)

Şu bir gerçek ki, biz, resullerimize ve iman edenlere, hem dünya hayatında hem de tanıkların ayağa kalkacakları gün mutlaka yardım edeceğiz. 40. sure (MÜ'MİN) 51. ayet (Resmi: 40/İniş:60/ Alfabetik:69)

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ.***** 

9 Ağustos 2016 SalıELÇİLER (RESULLER) – 4  PEYGAMBERLİK  - 6

Ayrıca Bakınız: Bu konu, VIII.C. HZ. MUHAMMED'İN PEYGAMBERLİĞİ YETKİ VE SORUMLULUKLARI konusu ile doğrudan ilişkilidir.

1. GENEL OLARAK PEYGAMBERLİK – 6

d) Elçiler (Resuller)- 4 (36)  Elçi Olarak Kur'an

Allah'ın ayetleri size okunuyor, Resulü de aranızda; peki, nasıl küfre sapıyorsunuz? Kim Allah'a sarılırsa dosdoğru yola iletilmiştir o... 3. sure (ÂLİ IMRÂN) 101. ayet (Resmi: 3/İniş:94/Alfabetik:7)

Ey Ehlikitap! Resulümüz size geldi. Kitap'tan saklamış olduklarınızın çoğunu size ayan-beyan açıklıyor; çoğundan da geçiyor. Şu bir gerçek ki, size Allah'tan bir ışık ve apaçık bir Kitap gelmiştir. 5. sure (MÂİDE) 15. ayet (Resmi: 5/İniş:110/Alfabetik:60)
Elif, Lâm, Râ. Hakîm ve Habîr olandan bir kitaptır ki bu, ayetleri önce muhkem kılınmış, sonra ayrıntılı hale getirilmiştir. Ki başkasına değil, yalnız Allah'a ibadet edesiniz! Kuşkusuz, ben size O'ndan gelen bir uyarıcı ve müjdeciyim. Af dileyin Rabbinizden; sonra da tövbe ile O'na yönelin ki, belirlenmiş bir süreye kadar sizi güzel bir nimetle nimetlendirsin ve her farklı derece sahibine hak ettiği ödülü versin. Eğer yüz çevirirseniz, o takdirde sizi büyük bir günün azabıyla korkuturum. 11. sure (HÛD) 1-3. ayet (Resmi: 11/İniş:52/Alfabetik:38)
Bir elçi indirmiştir ki, iman edip hayra ve barışa yönelik işler sergileyenleri, karanlıklardan nura çıkarmak için Allah'ın ayetlerini açık seçik okur. Allah'a inanıp hayra ve barışa yönelik işler yapanları Allah, altlarından ırmaklar akan cennetlere/bahçelere koyacaktır. Onlar orada sonsuza dek kalıcıdır. Allah böylesi için rızkı gerçekten güzelleştirmiştir. 65. sure (TALÂK) 11. ayet (Resmi: 65/İniş:100/Alfabetik:98)

(37)  Elçiler, Bir Kısmı Bir Kısmına Üstün Kılındı

İşte resuller! Biz onların bazısını bazısına üstün kılmışızdır. Allah, onlardan bazısıyla konuşmuştur. Bazılarını da derecelerle yüceltmiştir. Meryem oğlu İsa'ya açık ayetler verdik ve onu Ruhulkudüs'le güçlendirdik. Allah dileseydi, onların ardından gelenler, açık-seçik mesajlar kendilerine ulaştıktan sonra birbirlerini öldürmezlerdi. Ancak tartışmaya girdiler de içlerinden bazısı iman etti, bazısı küfre saptı. Allah dileseydi birbirlerini öldürmezlerdi. Ne var ki, Allah dilediğini yapıyor. 2. sure (BAKARA) 253. ayet (Resmi: 2/İniş:92/Alfabetik:11)

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ.***** 


10 Ağustos 2016 ÇarşambaRESULLERİN DURUMU, KONUMU (İNCELEME-YORUM)  PEYGAMBERLİK  - 7(SON)

Ayrıca Bakınız: Bu konu, VIII.C. HZ. MUHAMMED'İN PEYGAMBERLİĞİ YETKİ VE SORUMLULUKLARI konusu ile doğrudan ilişkilidir.

1. GENEL OLARAK PEYGAMBERLİK – 7

e) Resullerin Durumu, Konumu (İnceleme-Yorum)


(1) Allah Her Ümmete / Topluma Bir Resul / Elçi-Uyarıcı Görevlendirmiştir

Andolsun, biz her ümmette şöyle tebliğ yapan bir resul görevlendirdik: "Allah'a kulluk / ibadet edin, tağuttan kaçının. Sonra bunlardan kimine Allah kılavuzluk etti, kimine de sapıklık hak oldu. Şimdi yeryüzünde gezip dolaşın da yalanlayanların sonu nasıl olmuş görün. 16. sure (NAHL) 36. ayet (Resmi: 16/İniş:70/Alfabetik:75)
Şu bir gerçek ki, biz seni hak ile bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki, içinden bir uyarıcı gelip geçmemiş olsun35. sure (FATIR) 24. ayet (Resmi: 35/İniş:43/Alfabetik:24)

 (2) Allah Her Resulü/Elçiyi Kendi Toplumunun Diliyle Göndermiştir

Biz, görevlendirdiğimiz her resulü ancak kendi toplumunun diliyle gönderdik ki, onlara açık seçik beyanda bulunsun. Bunun ardından, Allah dilediğini saptırır, dilediğini de iyiye ve güzele kılavuzlar. Azîz'dir, Hakîm'dir O! 14. sure (İBRÂHİM) 4. ayet (Resmi: 14/İniş:72/Alfabetik:40)

 (3) İslam Son Dindir

Kim İslam'dan/Allah'a teslim olmaktan gayrı bir din ararsa artık o, ondan asla kabul edilmeyecektir. Ve o, âhirette hüsrana düşenlerdendir. 3. sure (ÂLİ IMRÂN) 85. ayet (Resmi: 3/İniş:94/Alfabetik:7)


DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ.


11 Ağustos 2016 Perşembe


ASL-I KİTAP (EL KİTAP)

 Ayrıca Bakınız: Bu Konu, II .A. İLAHİ BİLGİ Konusu İle Doğrudan İlişkilidir
(1) Kavram Olarak, İtikat, Peygamberlik, Kitaplar, Asl-ı Kitap:

İş onların iddialarının aksinedir! O, çok yüce bir Kur'an'dır. Korunmuş bir levhada/Levh-i Mahfûz'dadır. 85. sure (BÜRÛC) 21-22. ayet (Resmi: 85/İniş:27/Alfabetik:14)
O, kesinlikle şerefli bir Kur'an'dır. Titizlikle saklanan bir Kitap'tadır. Ona, arındırılmışlardan başkası dokunmaz. Âlemlerin Rabbi'nden indirilmiştir. 56. sure (VÂKIA) 77-80. ayet (Resmi: 56/İniş:46/Alfabetik:107)
Tâ, Sîn. İşte bunlar Kur'an'ın ve açık seçik beyanda bulunan Kitap'ın ayetleridir. 27. sure (NEML) 1. ayet (Resmi: 27/İniş:48/Alfabetik:81)
Tâ, Sîn, Mîm. İşte sana, açık seçik beyanda bulunan Kitap'ın ayetleri. 28. sure (KASAS) 1-2. ayet (Resmi: 28/İniş:49/Alfabetik:53)
Elif, Lâm, Râ. İşte sana hikmetlerle dolu Kitap'ın ayetleri. 10. sure (YÛNUS) 1. ayet (Resmi: 10/İniş:51/Alfabetik:109)
Bu Kur'an, Allah'ın berisinden birilerince yalan isnatlarla oluşturulmuş değildir. O, kendinden öncekinin tasdiki ve Kitap'ın ayrıntılı kılınmasıdır. Kuşku ve çelişme yoktur onda. Âlemlerin Rabbi'ndendir o10. sure (YÛNUS) 37. ayet (Resmi: 10/İniş:51/Alfabetik:109)

Elif, Lâm, Râ. O apaçık, apaydınlık Kitap'ın ayetleridir bunlar. 12. sure (YÛSUF) 1. ayet (Resmi: 12/İniş:53/Alfabetik:110)

Elif, Lâm, Râ. İşte sana o Kitap'ın ve açık anlatımlı Kur'an'ın ayetleri. 15. sure (HİCR) 1. ayet (Resmi: 15/İniş:54/Alfabetik:36)

Ve o, bizim katımızdaki ana Kitap'ta çok yüce, çok hikmetlidir. 43. sure (ZUHRUF) 4. ayet (Resmi: 43/İniş:63/Alfabetik:113)

Yemin olsun ki, Mûsa'ya Kitap'ı vermiştik. Böyleyken sen ona kavuşacağından kuşkuda olma! Biz onu İsrailoğullarına bir kılavuz yapmıştık32. sure (SECDE) 23. ayet (Resmi: 32/İniş:75/ Alfabetik:92)

İyiye ve güzele yol bulursunuz ümidiyle Mûsa'ya Kitap'ı ve furkanı/hakla batılı ayıran mesajı vermiştik. 2. sure (BAKARA) 53. ayet (Resmi: 2/İniş:92/Alfabetik:11)

Elif, Lâm, Mîm, Râ. O Kitap'ın ayetleridir bunlar. Ve sana Rabbinden indirilen, haktır. Ne var ki, insanların çokları iman etmezler. 13. sure (RA'D) 1. ayet (Resmi: 13/İniş:87/Alfabetik:85)

(2) Levh-İ Mahfuz

Korunmuş bir levhada/Levh-i Mahfûz'dadır. 85. sure (BÜRÛC) 22. ayet (Resmi: 85/İniş:27/Alfabetik:14)

 (3) Rakamlanmış Kitap/ İlliyyîn ve Siccîn

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ.

https://kemaladal.blogspot.com.tr/2016/08/asl-i-kitap-el-kitap.html

***** 

12 Ağustos 2016 Cuma


KİTAPLAR -1

(a) İnsanlar içinde öylesi vardır ki, Allah konusunda ilimsiz, kılavuzsuz ve aydınlık getiren bir kitaba sahip olmaksızın mücadele edip durur

İnsanlar içinde öylesi vardır ki, Allah konusunda ilimsiz, kılavuzsuz ve aydınlık getiren bir kitaba sahip olmaksızın mücadele edip durur. 22. sure (HAC) 8. ayet (Resmi: 22/İniş:88/Alfabetik:32)

 (b) Kitaplar, inanacaklar var, inanmayacaklar var


İçlerinden buna inanacak var, inanmayacak var. Bozguncuları Rabbin daha iyi bilir.10. sure (YÛNUS) 40. ayet (Resmi: 10/İniş:51/Alfabetik:109)

Ve Allah, ırzını bir kale gibi koruyan İmran kızı Meryem'i de örnek verdi. Biz onun içine ruhumuzdan üfledik. Ve o, Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdikledi de içten bağlananlardan oldu. 66. sure (TAHRÎM) 12. ayet (Resmi: 66/İniş:106/Alfabetik:97)

 (c) Kitaplar, Kutsal / mübarek, bereketli ve değerlidir

Bu da bizim, kentlerin / medeniyetlerin anasını uyarman için indirdiğimiz bir Kitap. Kutsal-bereketli, kendinden öncekini doğrulayıcı. Âhirete inananlar, ona da inanırlar ve onlar namazlarına devam ederler6. sure (EN'ÂM) 92. ayet (Resmi: 6/İniş:55/Alfabetik:20)

Kutsal / bereketli bir Kitap bu; sana indirdik ki onu, ayetlerini derin derin düşünsünler ve öğüt alabilsin temiz özlüler. 38. sure (SÂD) 29. ayet (Resmi: 38/İniş:38/Alfabetik:88)

Kutsanan bereketli sayfalardadır o80. sure (ABESE) 13. ayet (Resmi: 80/İniş:24/Alfabetik:1)

 (d) Hak / Gerçek ve Allah'ın buyrukları kitaplardadır
DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ.
https://kemaladal.blogspot.com.tr/2016/08/kitaplar-1.html

***** 

13 Ağustos 2016 CumartesiKİTAPLAR -2 (k) Kitaplar, Kuşku, çelişme, tutarsızlık yoktur, korunup sakınanlar için kılavuzdur

İşte sana o Kitap! Kuşku,çelişme, tutarsızlık yok onda. Bir kılavuzdur o, korunup sakınanlar için. 2. sure (BAKARA) 2. ayet (Resmi: 2/İniş:92/Alfabetik:11)

Ey Ehlikitap! Resulümüz size geldi. Kitap'tan saklamış olduklarınızın çoğunu size ayan-beyan açıklıyor; çoğundan da geçiyor. Şu bir gerçek ki, size Allah'tan bir ışık ve apaçık bir Kitap gelmiştir. 5. sure (MÂİDE) 15. ayet (Resmi: 5/İniş:110/Alfabetik:60)

Yeryüzünde debelenen hiçbir canlı, iki kanadıyla uçan hiçbir kuş istisna olmamak üzere hepsi sizin gibi ümmetlerdir. Biz bu Kitap'ta, herhangi bir şeyi ne eksik bıraktık ne fazla yaptık. Onlar, sonunda Rableri önünde haşredilirler. 6. sure (EN'ÂM) 38. ayet (Resmi: 6/İniş:55/Alfabetik:20)

Yemin olsun ki, biz onlara, ilme uygun biçimde, ayrıntılı kıldığımız bir Kitap getirdik. İnanan bir topluluk için bir kılavuz, bir rahmettir o7. sure (A'RAF) 52. ayet (Resmi: 7/İniş:39/Alfabetik:9)

Elif, Lâm, Râ. Hakîm ve Habîr olandan bir kitaptır ki bu, ayetleri önce muhkem kılınmış, sonra ayrıntılı hale getirilmiştir. 11. sure (HÛD) 1. ayet (Resmi: 11/İniş:52/Alfabetik:38)


(l) Kitaplar, Âlemlerin Rabbinden indirilen gerçeklerdir / ayetlerdir / delillerdir

Bu Kur'an, Allah'ın berisinden birilerince yalan isnatlarla oluşturulmuş değildir. O, kendinden öncekinin tasdiki ve Kitap'ın ayrıntılı kılınmasıdır. Kuşku ve çelişme yoktur onda. Âlemlerin Rabbi'ndendir o. 10. sure (YÛNUS) 37. ayet (Resmi: 10/İniş:51/Alfabetik:109)

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ.***** 

14 Ağustos 2016 Pazar

KİTAPLAR -3
(p) Kitaplara iman veya inkâr

De ki: "Kim Cebrail'e - ki o, Allah'ın izniyle Kur'an'ı kendinden öncekini doğrulayıcı, insanlara yol gösterici ve müjde olarak senin kalbine indirmiştir - düşman kesilirse, 2. sure (BAKARA) 97. ayet (Resmi: 2/İniş:92/Alfabetik:11)

Ehlikitap'ın küfre sapanlarıyla müşrikler, Rabb'inizden size bir hayır indirilmesini istemezler. Ama Allah, rahmetini dilediğine özgüler. Allah, büyük lütfun sahibidir. 2. sure (BAKARA) 105. ayet (Resmi: 2/İniş:92/Alfabetik:11)

Ehlikitap'tan birçoğu, benliklerindeki kıskançlık yüzünden sizi, imanınızdan sonra kâfirler haline bir döndürebilseler diye yürekten istedi. Hem de gerçek kendilerine ayan-beyan olduktan sonra... Allah, buyruğunu getirinceye değin affedin, hoşgörün. Allah, her şeye gücü yetendir. 2. sure (BAKARA) 109. ayet (Resmi: 2/İniş:92/Alfabetik:11)

Yahudiler: "Hıristiyanlar hiç bir şey üzerinde değil." dediler. Hıristiyanlar da: "Yahudiler hiç bir şey üzerinde değil." dediler. Ve bunlar Kitap'ı da okuyup dururlar, ilimden yoksun olanlar da aynen onların söyledikleri gibi söyledi. Tartışmaya girdikleri şey hakkında, aralarında hükmü, kıyamet günü Allah verecektir. 2. sure (BAKARA) 113. ayet (Resmi: 2/İniş:92/Alfabetik:11)

Kendilerine Kitap'ı verdiklerimiz onu, okunuşunun hakkını vererek okurlar. İşte onlar ona inanırlar. Onu inkar edenlere gelince, onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir2. sure (BAKARA) 121. ayet (Resmi: 2/İniş:92/Alfabetik:11)

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ.*****

15 Ağustos 2016 Pazartesi

ALLAH'A EŞ KOŞMA (ŞİRK)-1


E. BATIL İNANÇLAR -1


Ayrıca bakınız: Bu konu, III. B. İNSANIN İKİ TEMEL TERCİHİ: İMAN VE KÜFÜR ve II. G. 2. BİLGİSİZLİĞİN (CEHALET)KAYNAKLARI konuları ile doğrudan ilişkilidir


1. ALLAH'A EŞ KOŞMA (ŞİRK) -1


a) Kavram Olarak, İtikat, Batıl İnançlar, Allah'a Eş Koşma (Şirk)                                        

Derin derin düşündü o; ölçtü biçti. Kahrolası, nasıl bir ölçü kullandı! Bir kez daha kahrolası, nasıl bir ölçü kullandı?! Sonra baktı. Sonra yüzünü buruşturdu, kaşlarını çattı. Sonra arkasını döndü ve böbürlendi. Şöyle dedi: "Bu, rivayet edilerek gelen bir büyüden başka şey değil." "İnsan sözünden başka bir şey değil bu." 74. sure (MÜDDESSİR) 18-25. ayet (Resmi: 74/İniş:4/Alfabetik:67)
O ağacın yanındadır sığınılacak bahçe. O vakit kuşatıp sarıyordu Sidre'yi kuşatıp saran, Göz ne kayıp şaştı ne azıp haddi aştı. Yemin olsun ki Rabbinin en büyük ayetlerinden bir kısmını gördü. Gördünüz mü Uzza'yı, Lât'ı. Ve ötekini, üçüncüsü olan Menât'ı. Erkek size, dişi Allah'a mı? İşte bu, insafsız bir bölüştürme. Bunlar, sizin ve atalarınızın taktığı isimlerden başka şeyler değildir. Onlar hakkında Allah bir kanıt indirmemiştir. Onlar, sadece sanıya, bir de nefislerin hoşlandığı şeylere uyuyorlar. Yemin olsun, onlara hidayet Rablerinden gelmiştir. 53. sure (NECM) 15-23. ayet (Resmi: 53/İniş:23/Alfabetik:80)
O, odur ki, sizi bir tek canlıdan yarattı, eşini de ondan vücuda getirdi ki, gönlü buna ısınsın. Eşini sarıp kucaklayınca o, hafif bir yük yüklendi de bir süre onu gezdirdi. Ağırlaştığında ikisi birden Rablerine şöyle dua ettiler: "Bize iyi huylu, yakışıklı bir çocuk verirsen yemin ederiz, şükredenlerden olacağız." Allah onlara ruhta, bedende güzel bir çocuk verince, kendilerine verdiği nimete ikisi birden Allah'a ortak koşmaya başladılar. Allah onların ortak koştuğu şeylerden arınmıştır. Hiçbir şey yaratmayan, bizzat kendileri yaratılmış olan şeyleri/kişileri mi ortak koşuyorlar? Onlar, ne bunlara bir yardım sağlayabilirler ne de kendi benliklerine yardımcı olabilirler. Onları, iyiye ve güzele çağırsanız sizi izlemezler. Ha onlara dua etmişsiniz ha sus-pus oturmuşsunuz. Sizin için birdir. Allah dışında yakardıklarınız sizin gibi kullardır. Eğer iddianızda haklıysanız, hadi çağırın onları da size cevap versinler. Ayakları mı var onların ki, onlarla yürüsünler; elleri mi var onların ki onlarla tutsunlar; gözleri mi var onların ki, onlarla görsünler; kulakları mı var onların ki, onlarla işitsinler. De ki: "Ortaklarınızı çağırıp bana tuzak kurun. Hadi, göz açtırmayın bana!" "Benim Veli'm, o Kitap'ı indiren Allah'tır. O, hayır ve barış seven kulları koruyup gözetir." O'nun dışında yakardıklarınız, size yardım edemezler. Kendilerine de yardımcı olamazlar. Onları, hidayete çağırsanız, duymazlar. Onların sana baktıklarını sanırsın. Oysaki, onlar görmezler. 7. sure (A'RAF) 189-198. ayet (Resmi: 7/İniş:39/Alfabetik:9)
DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ
*****

16 Ağustos 2016 Salı

ALLAH'A EŞ KOŞMA (ŞİRK) -2. B) ŞİRK KOŞMA İLE İLGİLİ VAHİY HABERLERİ- DOĞRU BİLGİLERE. BATIL İNANÇLAR -2


Ayrıca bakınız: Bu konu, III. B. İNSANIN İKİ TEMEL TERCİHİ: İMAN VE KÜFÜR ve II. G. 2. BİLGİSİZLİĞİN (CEHALET)KAYNAKLARI konuları ile doğrudan ilişkilidir


1. ALLAH'A EŞ KOŞMA (ŞİRK) -2


B) ŞİRK KOŞMA İLE İLGİLİ VAHİY HABERLERİ- DOĞRU BİLGİLER


(1) Şirk Koşma (Allah'a Ortak Koşma), Anlamsızdır

                                      

Size öz benliklerinizden bir örnek verdi: Ellerinizin altında bulunanlarda, size verdiğimiz rızıklarda, sizinle aynı haklara sahip, birbirinizden çekindiğiniz gibi kendilerinden çekineceğiniz ortaklarınız var mı? İşte biz, aklını işletecek bir topluluk için ayetleri böyle açık açık sıralıyoruz. 30. sure (RÛM) 28. ayet (Resmi: 30/İniş:84/Alfabetik:87)

O da onların ilahlarının yanına sokulup dedi: "Bir şey yemez misiniz?" "Neniz var ki, konuşmuyorsunuz!" İyice yanlarına sokulup sağ eliyle bir darbe indirdi. Bir süre sonra, halkı koşarak İbrahim'e geldi. İbrahim dedi: "Elinizle yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz?" "Oysaki sizi de yaptığınız şeyleri de Allah yaratmıştır." 37. sure (SÂFFÂT) 91-96. ayet (Resmi: 37/İniş:56/Alfabetik:90)
 (2) Şirk Koşmaya Şeytan Sürükler, İter

Şunları görmedin mi? Kendilerinin, sana indirilene de senden önce indirilene de inandıklarını sanarken, inkâr etmekle emrolundukları tağutu aralarında hakem yapmak istiyorlar. Zaten şeytan da onları geri dönülmez bir sapıklıkla sersem hale getirmek istiyor. 4. sure (NİSA) 60. ayet (Resmi: 4/İniş:98/Alfabetik:82)

Onun sultası, sadece onu dost edinenlerle Allah'a ortak koşanlar üstündedir. 16. sure (NAHL) 100. ayet (Resmi: 16/İniş:70/Alfabetik:75)
 (3) Putlara Sövmeyin, Lanetlemeyin
*****

17 Ağustos 2016 Çarşamba

ALLAH'A EŞ KOŞMA (ŞİRK) -3. C) KÜFÜR VE RABLER

E. BATIL İNANÇLAR -3

 

Ayrıca bakınız: Bu konu, III. B. İNSANIN İKİ TEMEL TERCİHİ: İMAN VE KÜFÜR ve II. G. 2. BİLGİSİZLİĞİN (CEHALET)KAYNAKLARI konuları ile doğrudan ilişkilidir


1.  ALLAH'A EŞ KOŞMA (ŞİRK) -3


 C) KÜFÜR VE RABLER

 (1) Küfür
(a) Allah küfre razı değildir, İnkârcılara küfürleri sebebiyle lanet eder ve gazap ile kalplerini mühürler

"Kalplerimiz kabuk tutmuştur." dediler. Hayır öyle değil. Küfürleri yüzünden Allah onları lanetlemiştir de çok az bir kısmı iman eder. 2. sure (BAKARA) 88. ayet (Resmi: 2/İniş:92/Alfabetik:11)

Yahudilerden öyleleri var ki, kelimeleri yerlerinden kaydırırlar; din içinde sövgüler üreterek, dillerini eğip bükerek: "Dinledik, isyan ettik; dinle, dinlenmez olası, davar güder gibi güt bizi" derler. Eğer onlar, "Dinledik, boyun eğdik, dinle, bak bize!" demiş olsalardı, kendileri için daha hayırlı ve daha yerinde olurdu. Fakat Allah, küfürleri yüzünden onlara lanet etmiştir. Çok az bir kısmı hariç, iman etmezler. 4. sure (NİSA) 46. ayet (Resmi: 4/İniş:98/Alfabetik:82)

Başlarına gelenler; ahitlerini bozmaları, Allah'ın ayetlerini inkâr etmeleri, haksız yere peygamberleri öldürmeleri ve "kalplerimiz kılıflıdır" demeleri yüzündendir. Doğrusu, Allah küfürleri yüzünden kalpleri üzerine mühür basmıştır da pek azı müstesna, iman etmezler. 4. sure (NİSA) 155. ayet (Resmi: 4/İniş:98/Alfabetik:82)

Her kim imanından sonra Allah'a küfür eder, kalbi iman ile yatışmış halde iken baskıyla zorlanan hariç olmak üzere, inkâra göğüs açarsa, böylelerinin üzerine Allah'tan bir gazap iner. Bunlar için büyük bir azap da öngörülmüştür. 16. sure (NAHL) 106. ayet (Resmi: 16/İniş:70/Alfabetik:75)

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ.


*****

18 Ağustos 2016 Perşembe

TAĞUT VE HURAFELER

1. TAĞUTTağuttan, ona kulluk etmekten kaçınıp Allah'a yönelenlere müjde var. Muştula kullarıma! Onlar ki, sözü dinler de en güzeline uyarlar. İşte bunlardır, Allah'ın kılavuzladıkları; işte bunlardır, akıl ve gönül sahipleri. 39. sure (ZÜMER) 17-18. ayet (Resmi: 39/İniş:59/Alfabetik:114)
Andolsun, biz her ümmette şöyle tebliğ yapan bir resul görevlendirdik: "Allah'a kulluk/ibadet edin, tağuttan kaçının. Sonra bunlardan kimine Allah kılavuzluk etti, kimine de sapıklık hak oldu. Şimdi yeryüzünde gezip dolaşın da yalanlayanların sonu nasıl olmuş görün. 16. sure (NAHL) 36. ayet (Resmi: 16/İniş:70/Alfabetik:75)

Dinde baskı - zorlama - tiksindirme yoktur. Doğru ve güzel olan, çirkinlik ve sapıklıktan açık bir biçimde ayrılmıştır. Her kim tâğuta sırt dönüp Allah'a inanırsa hiç kuşkusuz sapasağlam bir kulpa yapışmış olur. Kopup parçalanması yoktur o kulpun. Allah, hakkıyla işiten, en iyi biçimde bilendir. Allah, iman sahiplerinin Velî'sidir; onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Küfre sapanlara gelince, onların dostları tağuttur ki, kendilerini nurdan karanlıklara çıkarır. Bunlar cehennemin dostlarıdır. Orada sürekli kalacaklardır onlar. 2. sure (BAKARA) 256-257. ayet (Resmi: 2/İniş:92/Alfabetik:11)
Görmedin mi şu kendilerine Kitap'tan bir pay verilmiş olanları? Puta, tâğuta inanıyorlar; küfre batmışlar için, "Bunlar inananlardan daha doğru yoldadır!" diyorlar. 4. sure (NİSA) 51. ayet (Resmi: 4/İniş:98/Alfabetik:82)

Şunları görmedin mi? Kendilerinin, sana indirilene de senden önce indirilene de inandıklarını sanarken, inkâr etmekle emrolundukları tağutu aralarında hakem yapmak istiyorlar. Zaten şeytan da onları geri dönülmez bir sapıklıkla sersem hale getirmek istiyor. 4. sure (NİSA) 60. ayet (Resmi: 4/İniş:98/Alfabetik:82)

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ.


*****

19 Ağustos 2016 Cuma

KAVRAM OLARAK YARATMAI. YARATILIŞ VE VARLIKLAR

             

A. YARATMA


1. KAVRAM OLARAK YARATMA:


 “O ki yarattı, düzene koydu, O ki miktarını, şeklini belirledi, yolunu çizip aydınlattı. O ki otlağı çıkardı, Sonra da onu sellerin sürüklediği morarmış bir atık haline getirdi87. sure (A'LÂ) 2-5. ayet (Resmi: 87/İniş:8/Alfabetik:5)

Yemin olsun, biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri altı günde yarattık. Ve bize hiçbir yorgunluk dokunmadı. 50. sure (KAF) 38. ayet (Resmi: 50/İniş:34/Alfabetik:49)
İlk yaratan da O'dur, tekrar yaratan da O'dur!85. sure (BÜRÛC) 13. ayet (Resmi: 85/İniş:27/Alfabetik:14)
Şu bir gerçek ki, biz her şeyi bir ölçüye göre/bir kaderle yarattık. Emrimiz bir tektir, bir göz kırpma gibidir. 54. sure (KAMER) 49-50. ayet (Resmi: 54/İniş:37/Alfabetik:52)
Kendi yaratılışını unutmuş da bize örnek veriyor. Ve bir de şöyle diyor: "Şu çürümüş kemiklere kim hayat verecek?" De ki: "Onlara hayatı verecek olan, onları ilk kez yaratandır. O, bütün yaratılmışları/her türlü yaratmayı çok iyi bilmektedir." 36. sure (YÂSÎN) 78-79. ayet (Resmi: 36/İniş:41/Alfabetik:108)
O bir şeyi istediğinde, buyruğu sadece şunu söylemektir: "Ol!" Artık o, oluverir. 36. sure (YÂSÎN) 82. ayet (Resmi: 36/İniş:41/Alfabetik:108)

"Bu budur." dedi. Rabbin şöyle buyurdu: "Onu yapmak benim için çok kolaydır. Nitekim daha önce de sen hiçbir şey değilken seni yaratmıştım." 19. sure (MERYEM) 9. ayet (Resmi: 19/İniş:44/Alfabetik:63)
Bir oğul edinmek Allah'a asla yakışmaz. O'nun şanı yücedir. Bir iş ve oluşa karar verdi mi, ona sadece "Ol!" der, o hemen oluverir. 19. sure (MERYEM) 35. ayet (Resmi: 19/İniş:44/Alfabetik:63)

Hatırlamıyor mu insan; o daha önce hiçbir şey değilken, onu biz yarattık. 19. sure (MERYEM) 67. ayet (Resmi: 19/İniş:44/Alfabetik:63)
Yaratmaya ilk başlayan/yaratılanları ilk yaratan O'dur. Sonra onları çevirip yeniden yaratacaktır. Bu O'nun için çok da kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce örnekler/en yüce sıfatlar O'nundur. O'dur Azîz, O'dur Hakîm... 30. sure (RÛM) 27. ayet (Resmi: 30/İniş:84/Alfabetik:87)
Yemin olsun, ilk yaratışı / yaratılışı bildiniz. Peki düşünüp ibret alsanız olmaz mı? Ekmekte olduğunuzu gördünüz mü? Siz mi bitiriyorsunuz onu, yoksa bitirenler bizler miyiz? Dileseydik, onu kuru bir çöp haline getirirdik de başlardınız şu şekilde gevelemeye: "Vallahi, kayba uğrayıp borçlandık." "Doğrusu mahrum bırakıldık biz." Şu içmekte olduğunuz suya baktınız mı? Buluttan onu siz mi indirdiniz, yoksa indirenler bizler miyiz? Dileseydik, onu tuzlu yapıverirdik. Peki şükretmeniz gerekmez mi? Çakıp çakıp çıkardığınız o ateşi gördünüz mü? Onun ağacını siz mi yarattınız yoksa yaratıp oluşturan bizler miyiz? Biz onu hem bir ibret hem de çöl yolcularına bir nimet kıldık. O halde o yüce Rabbinin adını tespih et! 56. sure (VÂKIA) 62.-74 ayet (Resmi: 56/İniş:46/Alfabetik:107)
DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ.

*****

20 Ağustos 2016 Cumartesi

KÂİNATIN, İNSAN VE CİNLERİN YARATILIŞ SEBEBİa)Kainatın yaratılış sebebi.


Allah'ın gökleri ve yeri hak olarak yarattığını görmedin mi? Dilerse sizi yok eder, yepyeni bir halk getirir. Bu, Allah'a hiç de zor gelmez. 14. sure (İBRÂHİM) 19-20. ayet (Resmi: 14/İniş:72/ Alfabetik: 40)
Biz gökleri, yeri ve bunların arasındakileri hak olarak yarattık. O saat elbette gelecektir. Şimdi sen, uzanan elleri tut, güzel davran. Kuşkusuz senin Rabbin, evet o, Hallâk'tır, hiç durmadan yaratır; en iyi şekilde bilir. 15. sure (HİCR) 85-86. ayet (Resmi: 15/İniş:54/Alfabetik:36)
Gökleri ve yeri hak olarak yarattı. Arınmıştır onların ortak tuttukları şeylerden. 16. sure (NAHL) 3. ayet (Resmi: 16/İniş:70/Alfabetik:75)

Biz, gökleri de yeri de bunlar arasındakileri de eğlenip eğlendirelim diye yaratmadık. Eğer bir eğlence edinmek isteseydik onu kendi katımızdan edinirdik. Ama böyle yapanlar değildik / yapsaydık öyle yapardık. 21. sure (ENBİYÂ) 16-17. ayet (Resmi: 21/İniş:73/Alfabetik:21)
Onlar basit ve iğreti hayattan, bir dış görünüşü bilirler. Ama âhiretten tam bir gaflet içindedirler onlar! Kendi benliklerinin içinde olup bitenleri de mi düşünmediler! Allah gökleri, yeri ve bu ikisi arasındakileri ancak hak üzere ve belirlenmiş bir süreye bağlı olarak yaratmıştır. Şu da bir gerçek ki, insanlardan çokları Rablerine kavuşmayı gerçekten inkâr ediyorlar. 30. sure (RÛM) 7-8. ayet (Resmi: 30/İniş:84/Alfabetik:87)
Biz şu göğü ve yeri ve ikisi arasındakileri boşuna yaratmadık. Böyle düşünmek, küfre sapanların sanısıdır. Vay hallerine o inkârcıların, ateş yüzünden! 38. sure (SÂD) 27. ayet (Resmi: 38/İniş:38/Alfabetik:88)

Gökleri ve yeri hak olarak yaratmıştır. Geceyi gündüzün üstüne çekip örtüyor; gündüzü de gecenin üstüne sarıp dürüyor. Güneş'i ve Ay'ı bir buyruğa boyun eğdirmiştir. Hepsi, belirlenmiş bir süreye kadar akıp gider. Gözünüzü açın; Aziz'dir O, Gaffar'dır. 39. sure (ZÜMER) 5. ayet (Resmi: 39/İniş:59/Alfabetik:114)  
Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri eğlenmek için yaratmadık. İkisini de, sadece gerçeği göstermek üzere yarattık. Ama onların çokları bilmiyorlar. 44. sure (DUHÂN) 38-39. ayet (Resmi: 44/İniş:64/Alfabetik:19)
Ve Allah, gökleri ve yeri hak olarak yarattı. Ta ki her benlik, kazancının karşılığıyla, hiç kimse zulme uğratılmaksızın, yüz yüze getirilsin. 45. sure (CÂSİYE) 22. ayet (Resmi: 45/İniş:65/ Alfabetik:15)
DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ.

*****

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder